FIGUR 17-8. Firepunktet pragtbille.

.

A. Skovmyretue.

.

B. Kobberguldbasse (Cetonia cuprea), hvis larve lever i myretuer.

.

Generelt har granskov i Danmark langt færre tilknyttede dyrearter end den tilsvarende løvskov, først og fremmest fordi den har en kortere historie i Danmark, og fordi den fortrinsvis dyrkes i tætte monokulturer.

En del af de organismer, som er knyttede til granskov, kom til Danmark samtidig med de første granplantninger, eller de indvandrede senere, efterhånden som lejligheden bød sig, og de danske nåleskove havde nået et udviklingsstadium og en struktur, som var egnet til at huse dem. Indvandring fra bl.a. de svenske granskove pågår stadig, mens de asiatiske og nordamerikanske nåletræer typisk kun har fået få eller ingen af deres tilknyttede organiser med sig.

Denne indvandring gælder ikke kun insekter og smådyr som f.eks. ædelgranlus og lærkesækmøl, som begge er fulgt med fra deres værtstræs oprindelige voksested i Centraleuropa, men også fugle som f.eks. fuglekonge, korsnæb, sortmejse og sortspætte. De skandinaviske granskove har også bidraget med to fuglearter knyttet til vådområder i nåleskoven: svaleklire og hvinand, to arter, som først viste sig i Nordsjælland, men som siden også har spredt sig til andre egne med søer og mosehuller omgivet af gammel granskov.

I tilgift har mange af de dyr og fugle, som i forvejen fandtes i de danske skove, taget granskoven til sig.

Selv om ingen danske pattedyr er specifikt knyttet til nåleskov, frekventerer stort set alle skovens pattedyr mere eller mindre hyppigt granskovens forskellige stadier, især de yngste og de ældste stadier, hvor der er mest undervækst. Hvis nykulturer ikke behandles med herbicider (som det ofte ses i kulturer af juletræer og pyntegrønt), kan de give god dækning for småpattedyr som mus, spidsmus, brud og lækat og udgøre et godt fourageringsområde for ræv og grævling.

Også hjortevildtet ynder tætte grantykninger, som yder effektivt skjul under hvile og drøvtygning. I de ældre bevoksninger lukrerer egernet på granfrø og knopper, og i år med god koglesætning har granbevoksningerne stor betydning for både egern og frøædende mus. I Danmark er også krondyr kendt for at være talrige i nåleskovsområder, men krondyrenes aktivitetsområder er dog så store og omfatter så mange forskellige habitater, at man ikke kan tale om krondyr som en decideret nåleskovsspecialist.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

FIGUR 17-7. Eksempler på insekter, som er knyttet til især rød-gran.

.
Figur 17-7. Eksempler på insekter, som er knyttet til især rød-gran. Foto: P. Friis Møller, tegninger: J. Sunesen.
Grankoglevikler, jordbærgallelus, grankogletæge, stor grøn granhveps, kæmpetræhveps, stor nåletræsnudebille, typograf, kæmpemyre, nonne, granbarkbuk, stribet vedborer, granrodbille, rød skovmyre.

Afsnit fortsætter her.

Granskoven rummer som beskrevet i afsnittet Skovenes fugle (inkl. efterfølgende afsnit) generelt færre fugle end den tilsvarende løvskov, typisk 2,5 fuglepar pr. ha mod 5-25 par pr. ha i løvskov. De almindeligste fugle i den danske nåleskov er generalister som bogfinke og ringdue. Der er dog en lille håndfuld fuglearter, som har knyttet sig stærkt til granskoven, bl.a. skovhornuglen, som yngler i gamle krage- og skadereder i gran- og fyrreskov og foretrækker grantræer som dagrasteplads, spurvehøgen, som hyppigt bygger sin rede i grantræer, stor flagspætte, som har granfrø som en af sine vigtigste vinterfødekilder, og sangdroslen, der både bruger graner som redested og sangpost.

Granskoven er levested for en lang række insekter, og den stadige introduktion af eksotiske nåletræer bringer både nye arter til landet og fører til ændring i forekomst og udbredelse af allerede tilstedeværende arter.

En del af disse arter kan være ødelæggende for nåleskovens stabilitet og økonomi. Det gælder f.eks. nonne, typograf, jættebarkbille og almindelig ædelgranlus, som blev indslæbt sammen med nordmansgranen til pyntegrøntproduktion, og som nu gør sit til at forringe bevoksningernes kvalitet ved at udsuge og deformere nålene. De danske skove rummer dog også en hel række andre insekter, som trives med granskoven, bl.a. flere træbukke og en så spektakulær bille som den firepunktede pragtbille, hvis larver lever under barken på soleksponerede, nyligt døde stammer af rød-gran.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Dyreliv.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig