FIGUR 18-8. De forskellige bundtyper i Lister Dybs tidevandsområde.

.

FIGUR 18-7. Eksempel på hvordan koncentrationen af bly-210 varierer ned gennem sedimentet på mudderfladerne.

.

Man kan beregne, hvor store mængder finkornet sediment, der hvert år aflejres i et tidevandsområde. Dette kan gøres ved at sætte en alder på de forskellige lag i sedimentet ved anvendelse af bly-210-dateringer.

Bly-210 er en naturligt forekommende blyisotop, som findes i atmosfæren, og som tilføres jorden og havoverfladen med nedbøren. Det radioaktive bly bindes til overfladen af små sedimentpartikler i vandet. Radioaktiviteten af bly-210 halveres på ca. 22 år, så jo ældre en aflejring er, jo lavere er koncentrationen af bly-210. Ved at beskrive dybdevariationen i indholdet af bly-210 i sedimentet er det muligt at beregne, hvor store mængder, der aflejres om året. Et eksempel på en sådan dybdevariation fra Kongsmark vadeflade syd for Rømødæmningen er vist på figur 18-7.

Grådyb

I Grådybs tidevandsområde er det beregnet, at der aflejres 142.000 tons finkornet sediment årligt. Beregningerne viste endvidere, at langt den største del af sedimentet stammer fra vandudvekslingen med Nordsøen, idet 85 % af det aflejrede sediment kommer herfra. De resterende 15 % kommer fra ferskvandstilløb, lokal omlejring og biologisk produktion i tidevandsområdet.

Lister Dyb

En tilsvarende undersøgelse er lavet i 1997 for Lister Dybs tidevandsområde. Først blev bundforholdene kortlagt (figur 18-8). Herefter blev der udtaget vertikale sedimentkerner til bestemmelse af sedimentationshastighederne.

Man fandt ud af, at der årligt aflejres 58.000 tons finkornet sediment. Det meste stammer fra Nordsøen (64 %), fra åerne (14 %) og fra den biologiske produktion på vadefladerne (16 %) (tabel 18-2).

TABEL 18-2. De forskellige steder, hvorfra sedimenter i Lister Dybs tidevandsområde stammer.
Sediment- kilde Netto- aflejring (tons/år) Relativ andel (%)
Åer 8000 14
Primær- produktion 9000 15
Marsk- erosion 3000 5
Atmosfærisk aflejring 1000 2
Nordsøen 37000 64
Total 58000 100

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Aflejringens størrelse.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig