Tørgræsland

Artikelstart

Tørgræsland findes på kalkrige, og oftest sandede, jorde med et tørt mikroklima. Typen udvikles især på sydvendte skrænter i Storebæltsregionen, hvor kombinationen af eksponering, dræningsforhold og et tørt lokalklima favoriserer plantearter, som har deres hovedudbredelse mange tusinde kilometer syd og sydøst for Danmark (se tabel 5-3).

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

FIGUR 5-22. Sydvendt erosionspræget tørgræsland på Helgenæs med bidende stenurt.

.
FIGUR 5-22. Sydvendt erosionspræget tørgræsland på Helgenæs med bidende stenurt. Foto: R. Ejrnæs.

Afsnit fortsætter her.

Vegetationen består ofte af en mosaik af store tuer af eng-havre, glat rottehale eller mark-bynke og mere åbne pletter, hvor enårige plantearter og løgplanter finder plads. Både med hensyn til vegetationens struktur og artssammensætning er tørgræsland den danske vegetationstype, der minder mest om stepperne i Sydøsteuropa. Typiske for typen er vild løg, bidende stenurt og sand-løg samt enårige arter som sand-rottehale og blød hejre. En del af de sjældne tørgræslandsplanter er netop også enårige, f.eks. knopnellike og enblomstret fladbælg, mens andre er flerårige som due-skabiose og grå potentil (figur 5-22).

Der er ikke mange arter af mosser og svampe knyttet til tørgræsland, men dem, der findes, er specialister, f.eks. steppe-bruskhat og trefarvet bruskhat. Blandt mosserne er det mest små topfrugtede, kortlivede arter, man finder – arter fra slægter som skægtand, krusmos, bryum og snotand (Barbula, Weissia, Bryum og Tortula).

TABEL 5-3. Typiske plantearter i de fire typer af græsland. Over stregen er nævnt arter, der er almindelige eller ligefrem dominante, i vegetationen, men som også kan forekomme i andre typer af græsland, samt i andre vegetationstyper, f.eks, enge eller heder. Under stregen er nævnt arter, som er mindre hyppige i vegetationen, og som ofte er mere snævert knyttet til typen.
Tørgræsland Kalkgræsland Surgræsland Sandgræsland
bidende stenurt blød hejre femhannet hønsetarm gul snerre mark-bynke almindelig hundegræs almindelig knopurt eng-havre knold-rottehale stor knopurt almindelig hvene almindelig syre bølget bunke mark-frytle tormentil blåmunke smalbladet høgeurt sandskæg sand-star smalbladet timian
glat rottehale knopnellike liden sneglebælg sandløg voldtimian vår-ærenpris blodrød storkenæb blågrøn star dansk kambunke håret viol hjertegræs lav tidsel guldblomme hunde-viol kattefod krat-fladbælg læge-ærenpris plettet kongepen sand-frøstjerne strand-fladbælg nikkende kobjælde baltisk svingel aks-ærenpris

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Tørgræsland.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig