FIGUR 8-56. Saltholm fra luften. Juli 1992.

.

Et af Danmarks største strandengsområder ligger midt i Øresund. Utallige flypassagerer har under indflyvning til Kastrup Lufthavn kunnet kaste et blik ned på en stor, grøn og flosset ø (figur 8-56). Og i de senere år har samme ø været en del af udsigten fra Øresundsbroen på vej til Malmø. Men færre har besøgt Saltholm, og endnu færre har bevæget sig til fods ned på den sydlige, fjerne ende af øen.

Ligesom Rønnerne på Læsø er Saltholm dukket op af havet ved landhævning efter sidste istid. Det skete for 3-4000 år siden. Jordbunden på Saltholm består af tørv og muld. Derunder er der moræneler efterladt af isen under den seneste istid. Isen efterlod også de mange store sten, der nu ligger spredt langs kysten og inde på øen. Men lige under leret er der hård kalksten (København Kalk se i bindet om geologien). Kalken har været brudt fra den tidlige middelalder og op i 1900-tallet.

Strandengen består af saltenge langs kysten og strandoverdrev længere inde. Kystlinjen er meget uregelmæssig, og små loer skærer sig ind i engen (figur 8-57). Tidevandsforskellen er endnu mindre end ved Læsø, ca. 15 cm. Og saltholdigheden i vandet er lavere, idet den svinger omkring 12 ‰. Det afspejler sig i vegetationen. Rønnernes vidtstrakte hindebæger-flader savnes her. Men bortset fra det er der en rigdom af forskellige strandengsplanter.

Saltholms strandenge har fra gammel tid været – og bliver stadig – brugt til græsning for bønderne på Amager. Hvert forår sejles heste, kvæg, får og gæs til øen, hvor de tilbringer sommeren. Den nordligste del af øen er dog hegnet fra.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

Blå iris.

.

FIGUR 8-57. Strandengen på Saltholm. En lo omgivet af bl.a. tuer med strand-annelgræs, og strand-malurt. I mellemgrunden til venstre ses den høje græsart strandsvingel. Juli 1985.

.
Blå iris. Tegning: J. Overgaard Christensen.

Afsnit fortsætter her.

To plantearter er med til at tegne billedet af Saltholms strandenge. Begge arter er meget sjældne og rødlistede. Den ene, blå iris, er markant, mens den anden, øresunds-hønsetarm, er ganske uanselig. Blå iris findes kun ganske få steder i det østlige Danmark, men Saltholm har en stor bestand på den ugræssede del af øen. Øresunds-hønsetarm er en spæd, lysegrøn plante med firtallige blomster, der i Danmark kun er fundet på Saltholm og få steder omkring København.

Fuglelivet på Saltholm er rigt. Strandengene og de omkringliggende fladvandsområder med frodige undervandsbevoksninger af havgræs og ålegræs er et betydningsfuldt raste- og fødesøgningsområde for vandfugle i tusindtal. Andre markante dyr er gråsæl og spættet sæl samt den sjældne grønbrogede tudse. Den vandrer hvert forår fra sit vinterhi på de højereliggende dele af øen ud til de brakke vandhuller for at yngle.

At besøge Saltholm er en oplevelse. Den grønne ø er præget af stor stilhed og fjernhed, trods storbyens nærhed. Saltholmsejerlavet opretholder adgang til Saltholm for turister med båd fra Kastrup Havn og for lystsejlere i begrænset omfang.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Saltholm i Øresund.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig