Abrahamsen, J., W. Joenje og N. Leeuwen-Seelt (red.). 1976. Vadehavet. – Forlaget Bygd.

Adam, P. 1990. Saltmarsh Ecology. – Cambridge University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney.

Anonym. 1976. Landskabsanalyse for Storstrøms Amt. – Fredningsplanudvalget for Storstrøms Amt..

Biering, E. 1976. Saltholm. Kalkbrud, alminding og fugleø. – Bygd. Esbjerg.

Dreisig, H. 1987. Skallingen og Insekterne. – Entomologiske Meddelelser, 54: 9-32.

Emsholm. L. 1987. Kortlægning af ekstensivt udnyttede naturtyper. Strandenge, ferske enge og overdrev. Marginaljorder og miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 2. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Evans, P.D., C.N.E. Ruscoe og J.E. Treherne. 1971. Observations on the biology and submergence behaviour of some littoral beetles. – Journal of the Marine Biological Association of the U.K, 51: 375-386.

Foster, W.A. og J.E. Treherne. 1976. Insects of marine saltmarshes: problems and adaptations. I Cheng, L. (red.). Marine Insects. – North-Holland Publishing Company.

Gravesen, P. og P. Vestergaard. 1969. Vegetation of a Danish off-shore barrier island. – Botanisk Tidsskrift, 65: 44-99.

Hagerup, O. og V. Petersson. 1960. Botanisk Atlas, 2. – Ejnar Munksgaard, København.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift 1995, hefte 2:1-74.

Heie, O. 1980. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica, 9.

Heydemann, B. 1968. Das Freiland- und Laborexperiment zur Ökologie der Grenze LandMeer. – Zoologischer Anzeiger, suppl., 31: 256-309.

Hinton, H.E. 1976. Respiratory adaptations of marine insects. – I Cheng, L. (red.). Marine insects. North Holland Publishing Company.

Hofman Bang, N. 1817. Om Confervenes Nytte i Naturens Husholdning. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 2. Del: 208-220.

Jakobsen, N.K. 1969. Skallingen. Landskabsformerne. – Meddelelser fra Skalling-Laboratoriet, XXII.

Jensen, A. 1979. Vade og marsk II. – Urt, årg. 1979: 21-24.

Jensen, A. 1980. Vadehavet og planterne. – Naturens Verden, årg.1980: 282-296.

Jensen, A. 1985. The effects of cattle and sheep grazing on salt-marsh vegetation at Skallingen, Denmark. – Vegetatio, 60:37-48.

Jensen, A., G. Blicher-Mathiesen og K. Skovhus. 1987. Kunstgødning af marsk- og strandenge – indflydelse på udbytte og kvalitet af planteproduktionen i naturlige plantesamfund. Marginaljorder og Miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 30. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, J. 1987. Strandenge – naturvenlig drift og pleje. Marginaljorder og miljøinteresser. Samlerapport nr. VIa. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, M.W. 1988. Strandengsplejebogen. Pleje og drift af strandenge. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Kappel, V., T.G. Rasmussen og J. Waneck. 1997. Danmarks kyster. – Politikens Forlag, København.

Larsen, E. B. 1936. Biologische Studien über die tunnelgrabenden Käfer auf Skallingen. – Videnskabelige Meddelelser fra dansk Naturhistorisk Forening, 100: 1-231.

Larsen, E.B. 1950. Marskengen. Forstrandens og klittens dyreliv. I Vort lands dyreliv, 109-126. – Gyldendal, København.

Larsen, E.B. 1969. Strandens dyreliv. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur, 223-252. – Politikens Forlag, København.

Long, S.P. & C.F. Mason. 1983. Saltmarsh Ecology. – Blackie, Glasgow, London.

Mikkelsen, V.M. 1949. Ecological studies of the salt marsh vegetation in Isefjord. – Dansk Botanisk Arkiv, 13,2: 1-48.

Mikkelsen, VM. 1969. Marsk, strandeng og strandsump – planterne. I: Nørrevang, A. & T.J. Meyer. (red.). Danmarks Natur, 4, s. 361-394. – Politikens Forlag. København.

Neumann, D. 1976. Adaptations of Chironomids to intertidal environments. – Annual Review of Entomology, 21: 387-414

Nielsen, J. og N. Nielsen. 1978. Kystmorfologi. – Geografforlaget, Brenderup.

Nielsen, M.G. 1986. Ant nests on tidal meadows in Denmark. – Entomologia Generalis, 11: 191-195.

Nielsen, M.G. 2003. Masseforekomst af den gule engmyre (Lasius flavus F.) på danske øer – en indikator for kulturpåvirkning og forøget biodiversitet. – Flora og Fauna, 109: 139-144.

Ovesen, C.H. (red.). 1990. Saltmarsh Management in the Wadden Sea region. – Ministry of the Environment, The National Forest and Nature Agency,. Copenhagen.

Pedersen, A. 1962. Xerotherme floraelement ved de sydlige indre farvande. – Flora og Fauna, 68. årg.: 17-42.

Petersen, PM. og P Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. – Gyldendal, København

Pontin, A.J. 1978. The numbers and distribution of subterranean aphids and their exploitation by the ant Lasius flavus. – Ecological Entomology, 3: 203-207.

Ranwell, D.S. 1972. Ecology of salt marshes and sand dunes. – Chapman and Hall, London.

Raunkiær, C. 1895-1899. De Danske Blomsterplanters Naturhistorie. – I kommission hos Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn.

Rozema, J. 1978. On the ecology of some halophytes from a beach plain in the Netherlands. – Vrije Universiteit te Amsterdam.

Schierup, H.-H. 1987. Tagrørarealers økologi, drift og udnyttelse. Marginaljorder og miljøinteresser. Teknikerrapport nr. 33. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Schou, A. 1945. Det Marine Forland. – Folia Geographica Danica, 4: 1-236.

Tranberg, H. og N. Faurholt. 2002. Strand-Loppeurt i Danmark – status, økologi og pleje. – Urt, 26. årg.: 28-37.

Tyler, G. 1971. Hydrology and salinity of Baltic sea-shore meadows. Studies in the ecology of Baltic sea-shore meadows. III. – Oikos, 22: 1-20.

Vestergaard, P. 1978. Græsningens betydning for vegetationen på øst-danske strandenge. I Jensen, A. og C.H. Ovesen (red.). Drift og pleje af våde områder i de Nordiske lande. – Reports from the Botanical Institute, Univer-sity of Aarhus, 3: 144-155.

Vestergaard, P. 1997. Vegetationens udvikling på forlandet ved det fremskudte dige ved Højer. – Flora og Fauna, 103. årg.: 77-93.

Vestergaard, P. 1998. Vegetation ecology of Coastal meadows in Southeastern Denmark. – Opera Botanica, 134: 1-69.

Vestergaard, P. 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen; Gad, København.

Vestergaard, P. 2002. Species richness in Baltic Coastal meadows of southeastern Denmark. – Schriftenreihe der Fachhochschule Neubrandenburg, Reihe A, Band 18: 37-47.

Vinther, E. og H. Tranberg, H. 1999. Naturkvalitet i strandenge i Fyns Amt før og efter 1980. – Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen, Odense.

Waisel, Y. 1972. Biology of Halophytes. – Academic Press, New York, London.

Warming, E. 1906. Dansk Plantevækst. 1. Strandvegetation. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, Kristiania.

Woodell, S.R.J. 1985. Salinity and seed germination patterns in coastal plants. – Vegetatio, 61: 223-229.

Wigglesworth, V. B. 1964. The Life of Insects. – Weidenfeld and Nicolson, London.

Wyatt, T.D. 1986. How a subsocial intertidal beetle, Bledius spectabilis, prevents flooding and anoxia in its burrow. – Behavioural Ecology and Sociobiology, 19: 323-331.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Strandengskysterne.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig