Abrahamsen, V., T.W. Böcher og P Larsen. 1972. Plantelivet. – P Haase & Søns Forlag. København.

Birse, E.M., S.Y. Landsberg og C.H. Gimingham. 1957: The effects of burial by sand on dune mosses. – Trans. Brit. Bryol. Soc., 3(2): 285-301.

Brandt, E. og S.N. Christensen. 1994: Danske klitter – en oversigtlig kortlægning. 1: tekst, 2: kort og dataark. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Bregazzi, P.K. og E. Naylor. 1972. The locomotor activity rhythm of Talitrus saltator (Crustacea, Amphipoda). – Journal of Experimental Biology, 57: 375-391.

Bruns-Strenge, S. og O.L. Lange. 1991: Photosynthetische Primärproduktion der Flechte Cladonia portentosa an einem Dünenstandort auf der Nordseeinsel Baltrum. I. Freilandmessungen von Mikroklima, Wassergehalt und CO2-Gaswechsel. – Flora, 185: 73-97.

Böcher, T.W. 1952. Vegetationsudvikling i forhold til marin akkumulation. I. Korshage ved indløbet til Isefjord. – Botanisk Tidsskrift, 49: 1-32.

Böcher, T.W. 1954. Studies on European calcareous fixed dune communities. – Vegetatio, 4-5: 562-570.

Böcher, T.W. 1975. Strandvegetationen. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer, T. J. (red.), Danmarks Natur, 4, s. 205-222. – Politikens Forlag, København.

Böcher, T.W. 1975. Klitvegetationen. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer. (red.), Danmarks Natur, 4, s. 252-293. – Politikens Forlag, København.

Børgesen, L.W., S.N. Christensen, I.H.S. Clausen, M.W. Clausen, O.C. Hansen, P.B. Madsen og S. Rehder. 1984. En flora- og faunaundersøgelse i Nordmarken, Læsø. – Københavns Universitet.

Christensen, S.N. 1988. The ability of selected epigeic lichens to colonize bare sand. – Graphis Scripta, 2: 60-68.

Christensen, S.N. 1990: Vegetationsanalyse på Sandflod Hede, Fanø 1990. – Ribe Amtsråd.

Christensen, S.N. og I. Johnsen. 2001. The lichenrich coastal heath vegetation on the isle of Anholt, Denmark – description, history and development. – Journal of Coastal Conservation, 7: 1-12.

Christensen, S.N. og I. Johnsen. 2001. The lichen-rich coastal heath vegetation on the isle of Anholt, Denmark – conservation and management. – Journal of Coastal Conservation, 7: 13-22.

Christiansen, M. Skytte. 1975. Planterne på strandklipper og kystklinter. I Nørrevang, A. og T.J.

Dreisig, H. 1980. Daily activity, thermoregulation, and water loss in the tiger beetle Cicindela hybrida. – Oecologia, 44: 376-389.

Dreisig, H. 1987. Skallingen og Insekterne. – Entomologiske Meddelelser, 54: 3-32

Dreisig, H. 1995. Thermoregulation and flight activity in territorial male graylings, Hipparchia semeale (Satyridae) and large skippers, Ochlodes venata (Hesperidae). – Oecologia, 101: 169-176.

Doody, J.P. 1991. Sand Dune Inventory of Europe. – Joint Nature Conservation Committee. EUCC.

Feilberg, A. og F. Jensen. 1993. Klitter. I Ovesen, C.H. og S. Søgård (red.). Naturplejebogen – en håndbog i pleje af naturområder og kulturlandskab, s. 125-130. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Frederiksen, L., J. Kollmann, P. Vestergaard og H.H. Bruun. 2006. A multivariate approach to plant community distribution in the coastal dune zonation of NW Denmark. – Phytocoenologia, 36: 1-22.

Galløe, O. 1913. Forberedende Undersøgelser til en almindelig Likenøkologi. – Dansk Botanisk Arkiv, 1(3): 1-119.

Galløe, O. 1948. Natural History of the Danish Lichens 7. – Ejnar Munksgaard, København.

Gerlach, A. 1993. Biogeochemistry of nitrogen in a coastal dune succession on Spiekeroog (Germany) and the impact of climate. – Phytocoenologia, 23: 115-127.

Gerlach, A., E.A. Albers og W. Broedlin. 1994. Development of the nitrogen cycle in the soils of a coastal dune succession. – Acta Bot. Neerl., 43(2): 189-203.

Gravesen, P. og P. Vestergaard. 1969. Vegetation of a Danish off-shore barrier island. – Botanisk Tidsskrift, 65: 44-99.

Hakulinen, R. 1966. Über die Wachstumsgeschwindigkeit einiger Laubflechten. – Ann. Bot. Fenn., bind. 3: 167-179.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift 1995, hefte 2:1-74.

Hayward, PJ. 1994. Animals of sandy shores. Naturalists’ Handbooks 21. – Richmond Publ. Co.

Henssen, A. & H.M. Jahns. 1974: Lichenes. Eine Einfuhrung in die Flechtenkunde. – Geord Thieme Verlag, Stuttgart.

Heikena, A. 1965. Vegetationstypen der Küstendünen an der östlichen und südlichen Nordsee. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft fur Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg, 13: 1-135.

Hesp, P.A. 1991. Ecological processes and plant adaptions on coastal dunes. – Journal of Arid Environmelts, 21: 165-191.

Jensen, F. 1994. Dune management in Denmark: application of the Nature Protection Act of 1992. – Journal of Coastal Research, 10: 262-269.

Johnsen, P. 1946. The rock-pools of Bornholm and their fauna. – Videnskabelige Meddelelser, 109: 1-53.

Kappel, V., T.G. Rasmussen og J. Waneck. 1997. Danmarks Kyster. Politikens Forlag, København.

Koehler, H. & G. Weidemann. 1992. Bericht über das Projekt Dünenökologie. – Universität Bremen, Fachbereich 2, Studiengang Biologie.

Koehler, H. & G. Weidemann. 1995. Bericht über das Projekt Dünenökologie. – Universität Bremen, Fachbereich 2, Studiengang Biologie.

Lange, O. L., Schulze, E.-D. & Koch, W. 1970. Experimentell-ökologische Untersuchungen an Flechten der Negev-Wüste. II. CO2-Geswechsel und Wasserhaushalt von Ramalina maciformis (Del.) Bory am natürlichen Standort während der sommerlichen Trochenperiode. – Flora 159: 38-62.

Larsen, E.B. 1969. Strandens dyreliv og Klittens dyreliv. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur, 4, s. 223-252 og 294-327. – Politikens Forlag, København.

Lewis, J.R. 1964. The Ecology of Rocky Shores. – English University Press.

Lindberg, H. 1944. Okologisch-geographische Untersuchungen zur Insektenfauna der Fel-sentümpel an den Küsten Finnlands. – Acta Zoologica Fennica, 41: 1-178.

Lyneborg, L. 1972. Hvad finder jeg i klit og hede. – Politikens Forlag, København.

McLachlan, A. 1991. Ecology of coastal dune fauna. – Journal of Arid Environments, 21: 229-243.

Mikkelsen, V.M. 1970. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. 3. forøgede udgave. – DSR, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Olsson, H. 1974. Studies on South Swedish sand vegetation. – Acta Phytogeographica Suecica, 60: 1-170.

Ovesen, C.H. og P.Vestergaard (red.). 1994. Danske klitter: Overvågning, forvaltning og forskning. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Packham, J.R. og A.J. Willis. 1997. Ecology of dunes, salt marsh and shingle. – Chapman & Hall, London.

Pedersen, A. 1982. Vegetation of the Wadden Sea islands in Denmark and Schleswig-Holstein. I Dijkema, K.S. og W.J. Wolff (red.). Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas. Report 9 of the Wadden Sea Working Group, s. 137-165. – Rotterdam.

Petersen, J. 2000. Die Dünentalvegetation der Wattenmeer-Inseln in der sudlichen Nordsee. – Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum.

Ramkær, K. 1978. The influence of salinity on the establishing phase of rocky shore lichens. – Botanisk Tidsskrift, 72: 119-123.

Ranta, E. 1982. Animal communities in rock pools. – Annales Zoologici Fennici, 19: 337-347.

Ranwell, D.S. 1959. Newborough Warren, Anglesey. I. The dune system and the dune slack habitat. – Journal of Ecology, 47: 571-601.

Ranwell, D.S. 1972. Ecology of salt marshes and sand dunes. – Chapman and Hall, London.

Raunkiær, C. 1889. Vesterhavets øst- og sydkysts vegetation. – Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 200-års jubilæum, s. 313-362.

Raunkiær, C. 1913. Formationsstatistiske Undersøgelser på Skagens Odde. – Botanisk Tidsskrift, 33: 197-243.

Remmert, H. 1960. Der Strandanwurf als Lebensraum. – Z. Morph. Ökol. Tiere, 48: 461-516.

Scott, G.A.M. 1963. The ecology of shingle beach plants. – Journal of Ecology, 51: 517-527.

Skarregaard, P. 1989. Stabilisation of coastal dunes in Denmark. I van der Meulen, F., PD. Jungerius og J.H. Visser (red.). Perspectives in coastal dune management, s. 151-161. – SPB Academic Publishing, Haag.

Søchting, U. og P. Gjelstrup. 1985. Lichen communities and the associated fauna on a rocky sea shore on Bornholm in the Baltic. – Holarctic Ecology, 8: 66-75.

van der Stoel, C.D., W.H. van der Putten og H. Duyts. 2002. Development of a negative plant-soil feedback in the expansion zone of the clonal grass Ammophila arenaria following root formation and nematode colonization. – Journal of Ecology, 90: 978-988.

Vestergaard, P 2001. Geomorphology and vegetation of Danish coastal shingle. I Packham, J. R., R.E. Randall, R.S.K. Barnes, R. S. K. og A. Neal (red.), Ecology and Geomorphology of Coastal Shingle, s. 277-289. – Westbury Academic and Scientific Publishing, Otley.

Vestergaard, P. og V. Alstrup. 2001. Recovery of Danish coastal dune vegetation after a wildfire. – Journal of Coastal Conservation, 7: 117-128.

Warming, E. 1892. Botaniske Exkursioner. 2. De psammophile Formationer i Danmark. – Vidensk. Medd. fra Naturhistorisk Forening i København, s.153-202.

Warming, E. 1897. Exkursionen til Skagen i Juli 1896. – Botanisk. Tidsskrift: 59-112.

Warming, E. 1906. Dansk Plantevækst. 1. Strandvegetationen. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Warming, E. 1909. Dansk Plantevækst. 2. Klitterne. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Willams, J.A. 1983. The endogenous locomotor activity rhythm of four supralittoral Peracarid crustaceans. – Journal of the Marine Biological Association of the U.K, 63: 481-492.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: De eksponerede kyster.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig