FIGUR 16-4. Ødegård og glesbygd er den svenske betegnelse for forladte gårde og landsbyer, som kan opleves overalt i Sverige og flere steder i Sydeuropa. Markerne gror til, og bygningerne forfalder eller tages i brug til ferieformål.

.

Verden over bliver der stadigt flere mennesker, og en stadigt større del af dem bor i byer. Ved årtusindeskiftet boede knap halvdelen af verdens befolkning i byer. År 2050 forventes det at være knap to tredjedele. Denne urbanisering betyder dog ikke nødvendigvis, at landdistrikterne affolkes. Den åbenlyse urbanisering, der består i, at landbefolkningen flytter til byen, kan nemlig ledsages af en modgående tendens, det, nogle kalder en skjult urbanisering. Heri indgår, at stadigt flere byfunktioner flytter ud i landdistrikterne, hvorved landbefolkningen kan vokse, holde sig konstant eller i hvert fald ikke mindskes så meget, som det ellers ville have været tilfældet.

Mange steder i Europa, f.eks. i de andre nordiske lande og flere af middelhavslandene, sker der en så voldsom afvandring fra landdistrikterne, at der ikke kun opstår ødegårde, men hele landsbyer og egne kan blive helt folketomme (figur 16-4). I de tættest befolkede dele af Europa, hvor afstandene er små og færdselsforbindelserne gode, oplever man derimod, at befolkningstætheden på landet holder sig nogenlunde uændret og nær de store byer direkte stiger.

Bortset fra situationen på visse af vore småøer og enkelte andre yderdistrikter er dette situationen i Danmark (tabel 16-1). Her foregår dels en synlig urbanisering bestående i, at byen og vejsystemerne breder sig ud i landskabet, dels en mere skjult urbanisering ved, at forskellige byfunktioner så at sige flytter ind i og overtager landbrugslandskabet, uden at dette i første omgang sætter sig markante spor.

Den urbanisering, der over en menneskealder har betydet en årlig afgivelse af landbrugsjord til byer og veje på ca. 0,5 % af landbrugsarealet, vil fortsætte. Dette uddybes senere; først skal den skjulte urbanisering have lidt flere ord med på vejen.

Skjult urbanisering

Den skjulte urbanisering består i, at funktionerne i landbrugslandskabet ændres, mens strukturerne i hvert fald for en tid bevares. Efterhånden som landbrugsjorden samles på stadigt færre hænder, bliver flere og flere landbrugsbygninger og beboelser overflødige og dermed mulige at overtage for andre.

I midten af 1900-tallet var der rundt regnet 220.000 landbrugsbedrifter i Danmark. I år 2010 skønner landboorganisationerne, at der vil være 13.500 heltidsbedrifter tilbage. Til den tid vil der ud fra disse tal med andre ord være 206.500 beboelser på tidligere landbrugsbedrifter til rådighed for ikke-heltidslandmænd. De 36.500 af disse vil sandsynligvis være små deltids- eller hobbylandbrug. De 170.000, som har frastykket al jord undtagen haven, vil blive anvendt til beboelse, måske sommerhus eller mindre erhverv.

Det er altså ikke længere kun landmandens kone, der henter sin løn uden for landbruget. Og det er længe siden, at den typiske beboer på landet var landmand. Alt efter hvor man er i landet, er det kun mellem hver anden eller hver tiende husstand på landet, der er afhængig af landbrug som den primære indtjeningskilde. Derved er visse funktioner blevet mere fremtrædende. Beboelse og dermed forbunden fritid og forbrug er blevet en ganske væsentlig funktion, der udfolder sig i det åbne land.

Ændrede funktioner plejer at forandre landskabets struktur. Når dette ikke umiddelbart er slået så stærkt igennem, skyldes det ud over landbrugets historisk bestemte, store politiske styrke formentlig, at flertallet af beboerne netop er blevet på landet eller flyttet dertil for „at bo på landet“, med alt hvad det indebærer af bølgende kornmarker, køer på græs, levende hegn og bindingsværk, og – til en vis grænse – duften af staldgødning og pesticider og traktorens brummen under markarbejdet. Men idyllen har, som det fremgår af afsnittet Miljøets krise, sine klare begrænsninger, da den industrialiserede masseproduktion giver et andet miljø og landskab, end det, der var omkring den gamle bondegård. Den fortsatte landbrugsudvikling er af flere årsager på kollisionskurs med den stigende, skjulte urbanisering.

TABEL 16-1. Gennemsnitligt årlig vækst i folketallet i procent fordelt på regioner 1970-2000. Bemærk, hvorledes udviklingen i 1990’erne har taget fart i hovedstadsregionen og i områderne med de større østjyske byer. Regionerne svarer til tidligere amter som angivet i noten nedenfor. Tabellen er hentet fra Henrik Christoffersen, www.AKF.dk 2003.
Region 1970-80 1980-90 1990-2000
Hovedstadsregionen1 0,01 -0,19 0,48
Øvrige Sjælland2 0,58 0,06 0,24
Bornholm3 0,21 -0,42 -0,44
Fyn4 0,5 0,13 0,28
Vejle- og Århusområdet5 0,84 0,3 0,6
Øvrige Jylland6 0,64 0,08 0,2
Hele landet 0,43 0,03 0,37
1. Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2. Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. 3. Bornholms Amt. 4. Fyns Amt 5. Vejle Amt og Århus Amt. 6. Ringkøbing Amt, Viborg Amt, Nordjyllands Amt og Sønderjyllands Amt.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Urbaniseringen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig