FIGUR 8-37 (a). Sukkulente, enårige saltplanter. A illustrerer tværsnit af stængel hos kveller.

.

FIGUR 8-37 (b). Tværsnit af blade hos tangurt.

.

FIGUR 8-37 (c). Tværsnit af blade hos sandstrandsplanten sodaurt. De klare, centrale celler er vandvæv.

.

FIGUR 8-38. Sandkryb er en almindelig strandengsplante, der regulerer den indre saltkoncentration ved hjælp af saltkirtler, der kan ses med lup som lyse punkter på bladene. Jerup nord for Frederikshavn. Juni 2004.

.

FIGUR 8-39. Nogle strandengsplanters vækst i forhold til saltkoncentrationen i jordvæsken. Væksten er udtrykt som tørvægten ved de forskellige saltkoncentrationer i % af tørvægten ved 0 % salt. Havvand indeholder ca. 3,5 % salt.

.

De plantearter, der trives på saltengen, skal kunne overleve og formere sig ved høj saltholdighed. For at kunne optage vand, skal planterne være i stand til at opbygge en indre saltkoncentration, der er højere end saltkoncentrationen i jordvæsken. Kan planterne ikke det, vil de dø. Sagt på en anden måde: De vil være ude af stand til at konkurrere med andre arter i det salte miljø.

Der er dog stor forskel på arternes evne til at tilpasse sig det salte miljø. Det afspejler sig i, hvorledes de fordeler sig på engen. I en saltpande, hvor havvand står tilbage og fordamper efter højvande, efterlades der en høj saltkoncentration på jordoverfladen og øverst i jordbunden (figur 8-35). Saltkoncentrationen er højest i bunden af saltpanden og aftager mod periferien. De arter, der vokser i saltpanden, fordeler sig langs denne saltgradient i overensstemmelse med deres salttolerance. Blandt arterne på figur 8-35 ser kødet hindeknæ ud til at være den mest salttålende, og strand-vejbred den mindst salttålende.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

FIGUR 8-35 (a). Tværsnit af en lavning på en salteng ved Østersøen. Nogle planters forekomst, målt som dækningsgrad, er sat i relation til koncentrationen af klor i jordvæsken i tre jorddybder samt til jordoverfladens relief. Bunden af lavningen er en næsten planteløs saltpande, hvor koncentrationen af klor på grund af fordampning er opkoncentreret i det øverste jordlag.

.

FIGUR 8-35 (b).

.

FIGUR 8-35 (b)

.

FIGUR 8-35 (d). Billede B viser en saltpande på strandengen på Rønnerne, Læsø. August 2003.

.

FIGUR 8-36. Forholdet mellem natriunkloridkoncentrationen i plantevæsken og i jordvæsken i tre forskellige strandengssamfund. I næsten alle tilfælde er koncentrationen højere i planten end i jorden – værdierne ligger over linjen 1:1.

.
Figur 8-35.
FIGUR 8-35. A) Tværsnit af en lavning på en salteng ved Østersøen. Nogle planters forekomst, målt som dækningsgrad, er sat i relation til koncentrationen af klor i jordvæsken i tre jorddybder samt til jordoverfladens relief. Bunden af lavningen er en næsten planteløs saltpande, hvor koncentrationen af klor på grund af fordampning er opkoncentreret i det øverste jordlag. B) En saltpande på strandengen på Rønnerne, Læsø. August 2003. Efter Tyler, 1971. Foto: Peter Vestergaard.

Afsnit fortsætter her.

Planternes salttolerance og forskellen mellem arterne skyldes fysiologiske mekanismer. En af saltplanternes vigtigste egenskaber er som nævnt, at de kan opbygge en høj indre saltkoncentration (figur 8-36). Det gør de dels ved at optage uorganiske ioner fra jordvæsken, især natrium og klor, gennem rødderne, dels ved at danne organiske kvælstofforbindelser, som bidrager til den samlede indre ionkoncentration. Der er imidlertid grænser for, hvor høj en indre saltkoncentration saltplanterne kan tåle. De har derfor behov for at kunne regulere denne. Det kan foregå på flere måder:

Ved selektiv ionoptagelse. Højere planter kan gennem rødderne selektivt optage ionerne i et mængdeforhold, der er anderledes end i jordvæsken. Det gælder også for saltplanterne, der kan regulere optagelsen af natrium- og kloridioner og samtidig sikre, at det vigtige næringsstof kalium bliver optaget i passende mængde.

Ved fortynding af saltet ved vækst eller ved sukkulens. Saltkoncentrationen kan nedsættes blot ved at planten vokser og forøger sin biomasse. Nemmere at iagttage er sukkulens, dvs. udvikling af plantevæv rigt på vand, som kan fortynde saltet. Sukkulens findes hos mange af strandengens arter, f.eks. kveller (figur 8-37), strandgåsefod og hindeknæ.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 2

Figur 8-37.
FIGUR 8-37. Sukkulente, enårige saltplanter. A) Tværsnit af stængel hos kveller. B) og C) Tværsnit af blade hos hhv. tangurt sandstrandsplanten sodaurt. De klare, centrale celler er vandvæv. Efter Warming, 1906.

Afsnit fortsætter her.

Ved hjælp af saltudskillende kirtler eller salthår. Mange strandengsarter har udviklet saltudskillende kirtler på blade eller stængler, hvorigennem saltkoncentrationen i plantevævet kan reduceres. Danske eksempler er sandkryb (figur 8-38), vadegræs og hindebæger. Saltudskillelsen gennem saltkirtler kræver meget energi, og mange saltplanter har derfor en stor respiration, se Saltengens planter. Men processen er effektiv. Hos hindebæger-slægten er der i størrelsesordenen 1000 saltkirtler pr. cm2 bladoverflade. Da hver saltkirtel kan udskille op til 1/2 mm3 saltopløsning pr. time, kan hindebæger udskille i størrelsesordenen 1/2 cm3 saltopløsning pr. cm2 bladoverflade pr. time – eller måske 10 cm3 fra et helt blad.

Ved afkastning af døde, saltmættede blade og skud. Hos arter uden saltkirtler og med ringe evne til at udvikle sukkulens kan salt ophobes i ældre plantedele, der dør og afkastes. Det kendes hos f.eks. strand-asters.

Udvikling af salttolerance er således afgørende for, hvilke arter der kan leve i strandengsmiljøet. Dyrkningsforsøg tyder imidlertid på, at ingen af vore strandengsarter direkte behøver salt. Flere arter, f.eks. harril, vokser bedst på saltfri bund, mens andre arter synes at have gavn af, at der er i hvert fald et vist indhold af salt i jorden (figur 8-39). Det gælder ikke mindst for arter fra salturtfamilien, f.eks. kveller og strandgåsefod, som vokser bedst ved et saltindhold i jordvæsken på omkring henholdsvis 1,5 % og 1 %, svarende til brakvand.

Særlig kritisk for saltplanterne er saltindholdet i jorden omkring tidspunktet for frøenes spiring. Frøene af de fleste saltplanter spirer således bedst i saltfrit miljø, mens spiringsprocenten falder kraftigt, når saltindholdet stiger (tabel 8-1).

Når strandengsplanterne vokser i det salte miljø på trods af de vanskeligheder, de skal overvinde, er det, fordi de her kan klare sig i konkurrencen. I naturen bliver strandengsarterne udelukket fra at vokse uden for strandengen på grund af konkurrence fra de ikke-salttålende arter. Disse tåler til gengæld ikke de høje saltkoncentrationer på strandengen.

TABEL 8-1. Spiringsforsøg med nogle strandengsplanter. Tallene viser den procentdel af frøene fra de enkelte arter, der spirer efter tre ugers ophold i vand med forskellige saltkoncentrationer. Fra Woodell, 1985.
Art Saltkoncentration
0 % 1,5 % 3 % 4,5 %
Strand-asters 78 58 24 2
Engelskgræs 97 17 6 0
Strand-tusindgylden 96 4 0 0
Strand-vejbred 67 9 0 0
Strand-siv 84 27 1 0
Tæt hindebæger 26 18 6 2

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Tilpasninger til høj saltholdighed.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig