Præsentation

Byen består især af sten i bygninger og asfalt og beton på veje og fortove. Men dyr og planter er alligevel til stede mellem brostenene og i grønne oaser mellem husene. Faktisk har byen en del til fælles med det åbne land, selv om mange af levevilkårene er mere ekstreme i byen.

Der er gode grunde til at interessere sig for naturindholdet i byen. Det er her, de fleste af os bor og arbejder og tilbringer det meste af vores tid. Det er også her, de mange dagligdags møder mellem mennesker og dyr og planter finder sted og kan give oplevelse og adspredelse.

En rig natur i vore nære omgivelser er derfor en vigtig del af vores velfærd, og det afspejles i grund- og huspriser. De stiger med faldende afstand til eftertragtede parker, skove og strande eller smukke udsigter over den forskønnede havn. Og det afspejles i en byudvikling, der i stigende grad lægger vægt på byens grønne indhold.

Derfor behandler vi her byens grønne indhold, selv om mange måske vil spørge: „Hvad har det at gøre med det åbne lands natur?“

Boks 10-1

FIGUR 10-1. Temperaturfordelingen i et bylandskab afspejles f.eks. i, hvornår blomstringen foregår. Her er vist, hvor mange af forsythiabuskene i Lund der var i blomstring den 28. april 1965. I byens centrum er over 70 % af blomsterne på buskene i flor. Uden for byen er det under 10 %.

.

Byen og naturen – et eksempel fra Kolding

Kolding ligger midt i det milde østjyske landskab på ådalsskrænterne rundt om Kolding Å. Åen er bred og let snoet og løber i en tunneldal fra vest mod øst gennem vådområder og derefter gennem byen og ud i Kolding Fjord. Kolding Ådal udgør et markant grønt strøg gennem byen. Den forbinder både fysisk og visuelt byen med fjorden.

I ådalen findes stadig mange naturområder i form af græssede enge og ufremkommelige moser i den vestlige del og i øst rørsump ved lystbådehavnen ved åens udmunding i fjorden. I ådalen ved byens udkant ligger kolonihaver og fodboldbaner, der er en del af det grønne strøg, men dog et mere kultiveret indslag.

I bymidten er ådalen kun til stede som højdeforskelle, og åen løber i en stenbesat kanal. Men selv her kan åen give naturoplevelser med en rappende andemor og hendes ællinger, et glimt af en fisk eller en vandplante, der flyder i åens overflade.

I Kolding er det ådalen, der er den dominerende grønne struktur, men i mindre skala findes der også mange andre, f.eks. omkring parker, legepladser og kirkegårde. Ud fra en kortlægning af byens grønne strukturer er det muligt at vurdere muligheder og begrænsninger for bylandskabets vilde flora og fauna. En kortlægning vil især have fokus på trusler mod levestederne og de barrierer, der kan hindre dyr og planter i at bevæge sig fra ét sted til et andet.

Ud fra et ønske om mere natur i byen og rigere oplevelser for beboerne kan en kommune udvikle projekter for at opfylde ønskerne. Figurerne viser sådanne konkrete bynaturprojekter i Kolding. Bynaturen er i høj grad iscenesat og planlagt, men lader man den passe sig selv, efter at søen er gravet eller åen genslynget, vil der ad åre til en vis grad kunne opstå en vild natur på stedet.

Når byens grønne strukturer og områder er kortlagt, har man en baggrund for at finde steder til at skabe ny natur og flere oplevelser i byen. Her er vist eksempler på indarbejdelse af bynatur i Kolding Å-dal. Til venstre forsænkes stien i en ellers lidt kedelig park, så man kan komme helt ned til åen. Åen får samtidig mere plads ved at blive genslynget på strækningen. Til højre er vist en pontonbro, der leder ud til en ny sø, der er gravet i en tæt rørsump i ådalen for at skabe nye levesteder for planter og dyr.

.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Naturen i bylandskabet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig