Aussenac, G. 2000. Interactions between forest stands and microclimate: Ecophysiological aspects and consequences for silviculture. – Annales of Forest Science, 57: 287-301.

Borggaard, O.K. & B. Elberling. 2003. Biogeochemistry in a pedological context. Københavns Universitet.

Bornebusch, C.H. 1930. The Fauna of Forest Soil. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 11: 1-224.

Brady, N.C. & R.R. Weil. 1999. The nature and properties of soil. 12. udg. Prentice-Hall Inc.

Buol, S.W., F.D. Hole, R.J. McCracken & R.J. Southard. 1997. Soil genesis and classification. 4. udg. Iowa State University Press/Ames.

Dalsgaard, L. 2008. Transpiration and water budgets of European beech (Fagus sylvatica L.) dominated stands in relation to canopy structure. Forest & Landscape Research 39: 1-240. Skov & Landskab.

Danmarks Meteorologiske Institut. 1999. Danmarks klima (DMI, Trafikministeriet).

Fisher, R.F. & D. Binkley. 2000. Ecology and management of forest soils. – 3. udg. John Wiley and Sons, Inc.

Geiger, R., R.H. Aron & P. Todhunter. 1995. The Climate Near the Ground. Vieweg.

Gjelstrup, P. & H. Petersen. 1987. Jordbundens mider og springhaler. – Natur og Museum, 26(4).

Granat, H.J. 2005. Dyrkningsbetingelserne og lokalitetskortlægning. – p. 114-138 i: Larsen, J. B. (red.) Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

Hansen, K., K.R. Rasmussen & P. Gundersen (red.). 1996. Skovdriftens effekter på dyrkningsgrundlag, grund- og overfladevand. – Skovbrugsserien 18: 1-79. Skov & Landskab.

Jones, H.G. 1992. Plants and microclimate. A Quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge University Press.

Kristiansen, S.M. & K. Dalsgaard. 2001. Jordbunden. – Natur og Museum, 40(4).

Kristiansen, S.M., H. Nehmdahl & M.H. Greve. 2001. Elektromagnetisk jordbundskortlægning i skov med EM38 sensor. – Intern rapport nr. 149. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks JordbrugsForskning.

Lambers, H., F.S. Chapin & T.L. Pons. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Lowman, M.D. & N.M. Nadkarni (red.). 1996. Forest Canopies: Structure and Microclimate of Forest Canopies: by: Parker. Academic Press.

Madsen, H.B., A.H. Nørr & K.Aa. Holst. 1992. Atlas over Danmark. Serie I, bind 3. Den danske jordklassificering. – Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Rosendahls Bogtrykkeri. C.A. Reitzel.

Monteith, J.L. (red.). 1976. Vegetation and the Atmosphere – vol. 2: case studies: Coniferous forests: by: Jarvis, James & Landsberg. Deciduous forests: by Rauner. Academic Press.

Monteith, J.L. & M.H. Unsworth (red.). 1990. Principles of Environmental Physics. Edward Arnold.

Murphy, P.W. 1955. Ecology of the fauna of forest soils. – In: Kevan, D.K.McE. (ed.) Soil Ecology. Butterworths Scientific Publications, London, pp. 99-124.

Müller, P.E. 1884. Studier over skovjord, som bidrag til skovdyrkningens theori. II Om muld og mor i egeskove og på heder. – Tidsskrift for Skovbrug, 7: 1-232.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Nielsen, M.K. & K. Raae. 1999. Forstlig lokalitetskortlægning. – Skovinfo nr. 23.

Oke, T.R. 1987. Boundary layer climates. Routledge.

Pilegaard, K. 2003. Field measurements of atmosphere-biosphere interactions in a Danish beech forest. – Boreas Environment Research, 8.

Rasmussen, K.R. & K. Hansen (red.). 2003. Grundvand fra skovene – muligheder og problemer. -Skovbrugsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Rasmussen, K.R. & H. Vejre. 1995. Effect of tree species and soil properties on nutrient immobilization in the forest floor. – Plant and Soil, 168-169: 345-352.

Rosenblad, N.J., B.L. Blad & S.B. Verma.1983. Microclimate – The Biological Environment. John Wiley & Sons.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish State forests during the 19th and 20th century – Forskningsserien, 21:1-93. Skov & Landskab.

Scharling. M. 1999. Klimagrid-Danmark, normaler 1961-1990, måneds- og årsværdier. – DMI, Technical Report 99-12.

Sundberg, P.S., I. Callesen, M.H. Greve & K.R. Rasmussen (red.). 1999. Danske jordbundsprofiler. -Danmarks Jordbrugsforskning, Foulum.

Sørensen, N.K. & A. Bülow-Olsen (red.). 1994. Plantedirektoratets fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser. Landbrugsministeriet.

Utaaker, K. 1991. Mikro- og lokalmeteorologi. -Alma Mater Forlag.

Vejre, H. 1999. Stability of Norway spruce plantations in western Denmark – soil nutrient aspects. -Forest Ecology and Management, 114: 45-54.

Vejre, H., M. Ingerslev & K.R. Rasmussen. 2001. Fertilization of Danish Forests: A Review of Experiments. – Scand. J. For. Res. 16: 502-513.

Vejre, H. & T. Vikstrøm. 1995. Guide til det danske landskab. – Rhodos Internationalt Forlag for Videnskab og Kunst, København.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes naturgivne rammer.

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig