Bjerke, S. 1959. Om svin og skov – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 44: 529-540.

Brüel, G.P.L. 1900. Bidrag til det praktiske Skovbrug. N.C. Roms Bog- og Stentrykkeri.

Christensen, M., K. Hahn, E.P. Mountford, P. Ódor, T. Standovár, D. Rozenbergar, J. Diaci, S. Wijdeven, P. Meyer, S. Winter & T. Vrska. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. – Forest Ecology and Management, 210:267-282.

Emborg, J., K. Hahn & M. Christensen (red.). 2001. Urørt Skov i Danmark – status for forskning og forvaltning. – Skovbrugsserien 28: 1-69. Skov & Landskab.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Hauch, L.A. 1937. The beech in Denmark. – 3 bind. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Hauch, L.A. & A. Oppermann. 1898-1902. Haandbog i Skovbrug. – Det Nordiske Forlag.

Heilmann-Clausen, J. & E. Aude. 2006. Forvaltning af dødt ved i naturnære bøgebevoksninger – til gavn for biodiversiteten? – HabitatVision, Rapport 06-01.

Hemberg, E. 1918. Bokens (Fagus sylvatica L.) invandring till Skandinavien och dess spridningsbiologi. – Skogvårdsföreningens Tidskrift, 16: 157-181.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. -Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Holmsgaard, E. 1992. Løvskovsdyrkning gennem de seneste 200 år – Dansk Skovbrugs Tidsskrift 77(2): 101-119.

Jakobsen, B. 1973. Skovens betydning for landbrugets udvikling i Danmark indtil ca. 1300. – Beretning nr. 271. Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 33(4): 345-396.

Jakobsen, B. 1989. Bøgeforyngelser i dansk skovbrug i de sidste 200 år. – Beretning nr. 359. Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 42(4): 233-265.

Lindquist, B. 1931. Den skandinaviska bokskogens biologi. – Skogvårdsföreningens Tidskrift, 29(3): 178-532.

Lindquist, B. 1938. Timmesøbjerg – en biologisk studie i bokskogen på Møens Klint. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 9. rk., bd. 7, nr. 4.

Mikkelsen, V.M. 1963. Beech as a natural forest tree in Bornholm. – Botanisk Tidsskrift 58: 253-280.

Mikkelsen. 1964. xxx (søjlediagram s. 345)

Mikkelsen, V.M. 1976. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. De Studerendes Råd ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.C. 1978. Bøgedyrkningens historie i Danmark i 1800-tallet. – Dansk Natur – Dansk Skole, Årsskrift 1978: 27-62.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2005. Små dyr i skoven. 3.udg. – Gyldendal, København.

Oppermann, A. 1908. Vrange bøge i det nordøstlige Sjælland. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 2(1): 29-256.

Rune, F. (red.). 2001. Biodiversitet i dyrket skov. -Skovbrugsserien 27: 1-136. Skov & Landskab.

Skovsgaard, J.P. & H.A. Henriksen. 2007. Foryngelse af bøg (Forsøg i Rand Skov og Als Nørreskov). -Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 91: 93-168.

Steen, A. 1886. Bidrag til Bøgens Vækstforhold i Danmark. – Særtyk af Tidsskrift for Skovbrug, IX.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Worsøe, E. 1984. Om flerstammede og uregelmæssige bøge i Nord- og Midtjylland. – Flora og Fauna, 90: 45-55.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Bøgeskov.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig