FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

.

Gråsælen (Halichoerus grypus) er næst efter spættet sæl den hyppigste sælart i danske farvande og den eneste anden sæl, der kan siges at have en permanent forekomst her. Der findes tre bestande: én i den østlige del af Østersøen, én i Nordøstatlanten og én i Nordvestatlanten. Øster-søbestanden forekom tidligere også i den vestlige del af Østersøen, og i de senere år er småbestande nu atter ved at etablere sig her.

Gråsælen kendes let på sit hesteagtige hoved og på sin størrelse (figur 13-28). Pelsfarven varierer ret meget. Voksne individer er op til 230 cm lange og vejer op imod 300 kg. Hannerne bliver en del større end hunnerne. Ungen bliver født i en længde af 100 cm og med en vægt på 11-20 kg. Den har en hvid uldhårspels (lanugo). Gråsælunger skal blive på land, indtil de har fået deres voksenpels.

Udbredelse i Danmark

Modsat tilfældet med spættet sæl så lykkedes det omkring år 1900 at udrydde gråsælen i Danmark. Før bortskydningen fandtes den vidt udbredt i danske farvande med Rødsand og Anholt som de vigtigste bastioner.

I dag findes der atter en lille bestand af gråsæler i de indre danske farvande; hyppigst på de gamle lokaliteter Rødsand og Anholt, men også på Læsø og Hesselø. Radiomærkede gråsæler har vist en stor vandreaktivitet til og fra den indre, østlige del af Østersøen. I 1991 blev der fundet en gråsæl i Køge Bugt; den havde et estisk mærke på halen og var sluppet fri ved Klaipeda, Litauen. Et andet mærket dyr blev fundet i Århus Bugt. Strejfende gråsæler er indsamlet til Zoologisk Museum fra Øresund, Møn og Bornholm, og i Limfjorden observeredes en enkelt gråsæl i 1998.

I den slesvig-holstenske del af Vadehavet findes en lille gråsælbestand. Strejfende dyr herfra er flere gange blevet observeret og fundet døde langs den danske Nordsøkyst.

Forplantning

Ved Rødsand og Anholt er der i de seneste år konstateret yngleaktivitet. I juli 1982 blev en lille unge fundet på Anholt og i marts 1993 en på Rødsand. Fødselstidspunkterne minder om forholdene inde i Østersøen, mens de oprindelige danske bestande ynglede i januar. Der er altså i de indre danske farvande tale om en tilvandring fra Østersøen og ikke om overlevende dyr fra den gamle danske bestand.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Gråsæl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig