Danmark er overvejende omgivet af havet. Takket være de utallige øer og de mange fjorde og bugter har landet en usædvanlig lang kystlinje i forhold til sit areal, og angiveligt er der ingen steder i Danmark med en afstand til havet på mere end 50 km. En tæt tilknytning til havet i form af søfart, fiskeri og – langt tilbage i historien – som flådemagt hører da også med til danskernes selvforståelse.

Det er vanskeligt helt præcist at afgrænse de havområder, der omhandles i dette bind. Men de omfatter væsentlige dele af Nordsøen og Skagerrak samt Kattegat, Limfjorden, Bælthavet og Øresund og den vestlige og sydlige del af Østersøen – samt tilhørende fjorde, bugtet og vige. Alt i alt udgør disse områder et areal, der er større end Danmarks samlede landområde. Alligevel er tilgængeligheden – og dermed kendskabet – til havets natur langt mindre udbredt end når det gælder landjorden.

Dette bind består af 20 kapitler, der beskriver forskellige sider af havets natur. Efter et introduktionskapitel behandles de danske farvandes fysiske udforming og geologiske historie og hydrografi efterfulgt af en beskrivelse af de forskellige levesteder i havet og det liv, der findes der – fra mikroorganismer til hvaler. Nogle grupper af organismer: de store fastsiddende alger, fisk, hvaler og søfugle har fået deres egne kapitler; de øvrige organismer behandles i forbindelse med deres levesteder: vandsøjlen, havbunden og brakvandsområder. I alle tilfælde er der lagt vægt på organismernes tilpasninger og funktionelle biologi. Følgende kapitler omhandler de biologiske processer i vandsøjlen og i havbunden – processer som indebærer omsætning af energi og stof. Her er mikroorganismer og især de mikroskopiske alger og bakterier de vigtigste aktører, og i sidste instans bestemmer disse småorganismers aktivitet, hvor mange fisk havet kan producere, og hvordan havet reagerer overfor menneskelig påvirkning.

Den sidste del af bindet beskæftiger sig med vores brug og misbrug af havet, herunder landindvinding, fiskeri og forurening. Mange mennesker har fået det indtryk, at vores farvande nærmest er en stinkende kloak, og at dets dyre- og planteliv er blevet meget fattigt. Helt så galt er det langtfra. På den anden side er konsekvenserne af det intensive fiskeri og af udledning af spildevand og af landbrugets overskud af næringssalte jo også – undtagen i ekstreme tilfælde – usynligt for de fleste: selv om havet er stort, sletter det ikke alle spor. Det er mit håb, at bindet vil åbne læsernes øjne for havets fascinerende liv, men samtidig gøre det klart, at havets rige natur ikke er en given ting i fremtiden.

Jeg vil gerne her takke alle bindets forfattere, hvis samlede ekspertise har været en forudsætning for bindets bredde og kvalitet. Også tak til lektor emeritus Kurt W. Ockelmann for hjælp og rådgivning ved udarbejdelse af kapitlerne 5 og 8. Endelig tak til forlagsredaktør Ole Jørgensen og til værkets hovedredaktør professor Kaj Sand-Jensen for et godt samarbejde og mange konstruktive ideer.

Helsingør, marts 2006

Tom Fenchel

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Forord.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig