Molerklinten ved Knuden på Fur.

.

Merete Binderup er ph.d. I naturgeografi og ansat som seniorforsker ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Hun har bl.a. arbejdet med kystmorfologi og kystudvikling i indre danske farvande, overvågning af kystzonen, samt kortlægning af kystændringer og deres årsagssammenhænge.

Bjørn Buchardt er lektor, lic.scient. og ansat ved Geologisk Institut, Københavns Universitet. Han arbejder bl.a. med geokemi og oliegeologi, herunder med udforskning af den tidlig palæozoiske Alun Skifer i Sydskandinavien. Han er daglig leder af laboratoriet for stabile isotoper ved Geologisk Institut.

Peter Gravesen er statsgeolog og leder af Kvartærgeologisk afdeling ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Han arbejder med geologisk kortlægning, grundvandsefterforskning og beskyttelse, råstofefterforskning samt landskabs- og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af geologiske lokaliteter.

Christian Hagen er tegner ved Geologisk Institut, Københavns Universitet. Han har udført flere af bogens tegninger og grundlaget for flere endnu.

Claus Heilmann-Clausen er lektor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Han arbejder især med fossile dinoflagellater, som er velegnede til bestemmelse af alder og aflejringsmiljø for marine sedimenter. Han har mest beskæftiget sig med aflejringer fra Palæogen i Nordsøbassinet, herunder ikke mindst fra det danske landområde.

Lise Holm er geolog og ansat i Skov- og Naturstyrelsen. Hun arbejder med formidling og forvaltning af geologiske interesser i det danske landskab og er medredaktør på nogle bind af serien „Geologisk set“.

Michael Houmark-Nielsen er dr. scient. I kvartærgeologi og lektor ved Center for Geo-Genetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Centralt i hans forskningsfelt ligger studier af istidslagernes beskaffenhed og rumlige opbygning, udredning af kvartærtidens miljøhistorie og de pleistocæne isskjoldes dynamik og kronologi i Sydskandinavien, det nordlige Rusland og Arktis.

Karen Luise Knudsen er lektor og ansat ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Hun arbejder med marine mikrofossiler, især foraminiferer, og anvendelsen af disse til undersøgelser af naturlige klimasvingninger inden for Kvartærtiden. Har specielt beskæftiget sig med marine interglaciale og glaciale aflejringer i Danmark og i Nordatlanten.

John A. Korstgård er professor og ansat ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Han har især beskæftiget sig med Prækambrisk geologi i Grønland og Canada samt den strukturelle udvikling i det danske Nordsøområde.

Johannes Krüger er dr. scient. fra Københavns Universitet og ansat som professor ved Geografisk Institut. Hans forskning er koncentreret om landskabsdannende processer ved nutidens gletschere i Island, Grønland og på Svalbard koblet med studiet af istidslandskabet i Danmark.

Gunnar Larsen er cand. scient. I geologi. Han er ansat i Niras, hvor han arbejder med kortlægning og planlægning vedr. grundvand og råstoffer. Desuden arbejder han med formidling af naturvidenskab og videnskabsfilosofi og med naturbeskyttelse.

Nanna Noe-Nygård, dr. scient. er docent ved Geologisk Institut, Københavns Universitet. Hendes speciale er kvartærtidens økologiske og klimatiske udvikling i Eem Mellemistiden, Senglacialtid og Holocæn. Hun har bl.a. beskæftiget sig med søaflejringer som klimaarkiver, i samspillet mellem stenaldermennesket og de naturlige omgivelser, specielt faunaen.

Bent Odgaard, dr. scient. er professor ved Geologisk Institut, Aarhus universitet. Hans speciale er kvartærtidens vegetationshistorie og han har specielt beskæftiget sig med kulturlandskabets og søernes udvikling samt med miljøhistoriske studier i varvige søsedimenter.

Erik Skovbjerg Rasmussen er ph.d. fra Aarhus universitet og ansat ved Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse (GEUS). Hans arbejde er koncentreret om sedimenternes respons på klimavariationer og jordskorpebevægelser. Pt. arbejder han med dannelse af den miocæne lagserie i Nordsøområdet, dels med kortlægning af grundvandsmagasiner og kulbrintesystemer.

Jørgen Strunge er billedkunstner og grafiker. Han arbejder med bogillustration og bogtilrettelæggelse og har udført størstedelen af de grafiske tegninger, kort og skemaer i dette bind af Naturen i Danmark. Tegninger, hvor intet andet er anført, er udarbejdet af Jørgen Strunge.

Finn Surlyk er dr. scient. og professor ved Geologisk institut, Københavns universitet. Hans speciale er sedimentologi, stratigrafi, palæoøkologi samt oliegeologi og han har især studeret aflejringer fra Palæozoikum og Mesozoikum i Nord- og Østgrønland og fra Kridt-tiden i Nordvesteuropa.

Ole Valdemar Vejbæk er forskningsprofessor og har især arbejdet med geofysik anvendt på efterforskning og indvinding af olie. I dag er han ansat hos Hess Danmark A/S.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Bogens medarbejdere.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig