Man kan uden risiko for grundstødning sejle fra Atlanterhavet ind gennem det dybe Skagerrak og derfra enten videre ned i Nordsøen eller runde Skagen og fortsætte ned i Kattegat. Især hvis man vælger Kattegat fortæller dybdekortet (figur 2-1), at man fra nu af skal passe på, efterhånden som man navigerer sydover. Der er mange fjorde, øer, grunde og ofte snævre render at tage vare på. Hele artiklen