Næringsfattige, tørre, sumpede eller salte områder

Som nævnt er skov den naturlige vegetation på veldrænet og næringsrig jord. Derfor finder man fortrinsvis det åbne lands naturlige plantesamfund på de jorde, som er for næringsfattige, for tørre, for sumpede eller for salte til trævækst. De tørreste og næringsfattigste områder findes på sandet og gruset bund på aflejringer fra istidens smeltvandsfloder, i gamle sandede strandvolde og i klitter. Her finder man nøjsomme vegetationstyper som lynghede, græshede, klithede, grå klit, grønsværklit og strandoverdrev.

Produktiviteten målt som planternes tørstofproduktion er ganske lav i disse områder. Der er f.eks. angivet størrelsesordener på tørstofproduktioner på ca. 4 t pr. ha årligt for strandoverdrev, 2-3 t pr. ha årligt for lynghede og 2 t pr. ha årligt for græshede. Der er ingen danske undersøgelser over klitsamfundenes produktivitet, men den må formodes at være væsentligt lavere.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Næringsfattige, tørre, sumpede eller salte områder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig