Litteratur: Skovtyper og deres baggrund

Buchwald, E. & S. Søgaard. 2000. Danske naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk. -Skov- og Naturstyrelsen.

European Communities. 1991. Corine biotopes manual, habitats – chapter 5: forests.

Ellenberg, H. 1988. Vegetation Ecology of Central Europe. – Cambridge University Press.

Kommissionen for de Europæiske Fælleskaber. 1991. CORINE biotopes manual. Habitats of European Community. Data specifications. Parts 2. EUR 12587/3 en, ISBN: 92-826-3211-3.

Lawesson, J. 2000. Danish deciduous forest types. -Plant Ecology, 155: 199-221.

Mikkelsen, V.M. 1976. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. – De Studerendes Råd ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Petersen, P.M. & P. Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. Gyldendal, København. 4. udg.

Pihl, S., R. Ejrnæs, B. Søgaard, E. Aude, K.E. Nielsen, K. Dahl & J.S. Laursen. 2000.

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 322.

Påhlsson, L. (red). 1994. Vegetationstyper i Norden. Nordisk Ministerråd – TemaNord 1994:665.

Warming, E. 1916-19. Dansk plantevækst. 3. Skovene. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovtyper og deres baggrund.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig