Litteratur: Skovenes samfundsmæssige betydning

Andkjær, S. (red.). 2005. Friluftsliv under forandring – en antologi om fremtidens friluftsliv. - Forlaget Bavnebanke, Gerlev Idrætshøjskole.

Anthon, S., B.J. Thorsen & F. Helles. 2005. Urbanfringe afforestation projects and taxable hedonic pricing. – Urban Forestry & Greening, 3: 79-91.

Anthon, S., J.B. Jacobsen & B.J. Thorsen. 2003. Skovenes mulige rolle i klimapolitikken: En scenarioanalyse af C02-reduktionspotentiale og marginale økonomiske omkostninger. – Arbejdsrapport nr. 50, Skov & Landskab.

Bell, S., M. Simpson, L. Tyrväinen, T. Sievänen & U. Pröbstl (red.). 2009. European forest recreation and tourism. A handbook. – Taylor & Francis, London.

Bentsen, S., S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst. 2009. Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik. – Munksgaard Danmark, København.

Boon, T.E. 2003. Hvad mener de danske skovejere? Spørgeundersøgelse blandt private skovejere i Danmark. – Skovbrugsserien 33: 1-73. Skov & Landskab.

Callesen, I. & K.R. Rasmussen. 2004. Base cation, aluminum and phosphorus release potential in Danish forest soils. – Journal of Plant Nutrition. Soil Science, 167: 169-176.

Callesen, I., J. Liski, K.R. Rasmussen, A. Alriksson, M.T. Olsson, L. Tau-Strand, L. Vesterdal & C.J. Westman. 2003. Soil carbon stores in Nordic upland forest soils – relationships with climate and site variables. – Global Change Biology, 9: 358-370.

Canger, S. & N.E. Koch. 1986. Skovopbygning til glæde for friluftslivet – et arbejdsnotat. – Marginaljorder og miljøinteresser, Teknikerrapport nr. 8, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Christiansen, J.R., L. Vesterdal, I. Callesen, B. Elberling, I.K. Schmidt & P. Gundersen. 2009. The role of six European tree species and land-use legacy for nitrogen and water budgets in forests. – Global Change Biology. (in press).

Dansk Skovforening. 1947-2004. Regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug. – Dansk Skovforening.

Dubgaard, A. 1998. Economic Valuation of Recreational Benefits from Danish Forests. I: S. Dabbert et al. (red.). The Economics of Landscape and Wildlife Conservation. – CAB International, Wallingford, pp. 53-64.

Friluftsrådet. 1997. Friluftsliv for alle. Friluftspolitisk handlingsprogram. – Friluftsrådet, København.

Friluftsrådet. 2006. Friluftsliv – inspiration til politik, plan og praksis. – Friluftsrådet, København.

Helles, F., H. Meilby, N. Strange & B.J. Thorsen. 2006. A hedonic analysis of the price of hunting rentals. – Scandinavian Journal of Forest Research 21: 63-72.

Helles, F. & B.J. Thorsen. 2005. Country Report Denmark. Cost Action 30. – Acta Silvatica & Lignaria Hungaria. Special edition, 1: 145-170.

Holm, S. & T. Tvedt. 1998. De grønne områder og sundheden. – Friluftsrådet, København.

Jensen, F.S. 1993. Landscape managers’ and politicians’ perception of the forest and landscape preferences of the population. – Forest & Landscape Research, 1(1): 79-93.

Jensen, F.S. 1998. Friluftsliv i det åbne land 1994/95. – Forskningsserien 25: 1-151. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. 2003. Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder. – Skovbrugsserien 32: 1-335. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. & N.E. Koch. 1997. Friluftsliv i skovene 1976/77 – 1993/94. – Forskningsserien 20: 1-215. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. & N.E. Koch. 2004. Twenty-five years of forest recreation research in Denmark and its influence on forest policy. – Scandinavian Journal of Forest Research, 19(Suppl. 4): 93-102.

Kajala, L., A. Almik, R. Dahl, L. Diksaite, J. Erkkonen, P. Fredman, F.S. Jensen, K. Karoles, T. Sievänen, H. Skov-Petersen, O.I. Vistad & P. Wallsten. 2007. Visitor monitoring in nature areas – a manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries. – TemaNord 2007: 534, Naturvårdsverket, Bromma, Sverige.

Kjøller, M., K. Juel & F. Kamper-Jørgensen (red.). 2007. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007. - Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Koch, N.E. 1978. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. I. del. Befolkningens anvendelse af landets skove. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 35: 285-451.

Koch, N.E. 1980. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. II. del. Anvendelsen af skovene, regionalt betragtet. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 37: 73-383.

Koch, N.E. 1984. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. III. del. Anvendelsen af skovene, lokalt betragtet. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 39: 121-362.

Koch, N.E. & F.S. Jensen. 1988. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. IV. del. Befolkningens ønsker til skovenes og det åbne lands udformning. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 41: 243-516.

Koch, N.E. & L. Kristiansen. 1991. Flersidigt skovbrug – et idékatalog. – SKOV-info 1991, Særnummer af Skoven, september 1991 (23).

Kristensen, H.L., P. Gundersen, I. Callesen & G. Reinds. 2004. Atmospheric N Deposition Influences Soil Nitrate Concentration Differently in European Coniferous and Deciduous Forests. – Ecosystems, 7: 180-192.

Larsen, P.H. & V.K. Johannsen (red.). 2002. Skove og plantager 2000. – Danmarks Statistik, Skov & Landskab, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Moore, R.L. & B.L. Driver. 2005. Introduction to outdoor recreation. Providing and managing natural resource opportunities. – Venture Publishing, Inc., State College, Pennsylvania, USA.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006, Skov & Landskab.

Olufsen, C. 1811. Danmarks Brændselsvæsen. Physikalskt, cameralistiskt og oeconomiskt betragtet. – Kjøbenhavn.

Rasmussen, K.R. & K. Hansen (red.). 2003. Grundvand fra skovene – muligheder og problemer. -Skovbrugsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bæredygtig skovdrift. Betænkning nr. 1267. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Skov- og Naturstyrelsen. 1995. Oplevelser i statsskovene. Friluftsliv på Skov- og Naturstyrelsens arealer. – Skov- og Naturstyrelsen, København.

Skov- og Naturstyrelsen. 2002. Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil. – Skov- og Naturstyrelsen, København. www.skovognatur.dk/Om/Maal/Velfaerdsprofil/ (findes kun elektronisk)

Thorling, L. 2007. Grundvand. Status og overvågning 1989-2006. – GEUS. 79 s. – På www.grundvandsovervaagning.dk. (findes kun elektronisk)

Thorsen, B.J. 2003. Skovbruget i 1900-tallet – erhverv og investering. – Skoven, 35: 517-519.

Thorsen, B.J. 2003. Skovbruget i 2000-tallet – investering eller filantropi. – Skoven, 35: 520-523.

Tvedt, T. & F.S. Jensen. 1999. Friluftsliv i landskabet. – Skov- og Naturstyrelsen, Skov & Landskab, København.

Vesterdal, L., I.K. Schmidt, I. Callesen, L.O. Nilsson & P. Gundersen. 2008. Carbon and nitrogen in forest floor and mineral soil under six common European tree species. – Forest Ecology and Management, 255: 35-48.

Zandersen, M., M. Termansen & F.S. Jensen. 2008. Værdisætning af friluftsliv i offentlige skovrejsningsprojekter. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 92(2): 41-61.

http://www.friluftskortet.dk/

http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/

http://www.naturnet.dk/

http://skoven-i-skolen.dk/

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes samfundsmæssige betydning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig