Andkjær, S. (red.). 2005. Friluftsliv under forandring – en antologi om fremtidens friluftsliv. - Forlaget Bavnebanke, Gerlev Idrætshøjskole.

Anthon, S., B.J. Thorsen & F. Helles. 2005. Urbanfringe afforestation projects and taxable hedonic pricing. – Urban Forestry & Greening, 3: 79-91.

Anthon, S., J.B. Jacobsen & B.J. Thorsen. 2003. Skovenes mulige rolle i klimapolitikken: En scenarioanalyse af C02-reduktionspotentiale og marginale økonomiske omkostninger. – Arbejdsrapport nr. 50, Skov & Landskab.

Bell, S., M. Simpson, L. Tyrväinen, T. Sievänen & U. Pröbstl (red.). 2009. European forest recreation and tourism. A handbook. – Taylor & Francis, London.

Bentsen, S., S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst. 2009. Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik. – Munksgaard Danmark, København.

Boon, T.E. 2003. Hvad mener de danske skovejere? Spørgeundersøgelse blandt private skovejere i Danmark. – Skovbrugsserien 33: 1-73. Skov & Landskab.

Callesen, I. & K.R. Rasmussen. 2004. Base cation, aluminum and phosphorus release potential in Danish forest soils. – Journal of Plant Nutrition. Soil Science, 167: 169-176.

Callesen, I., J. Liski, K.R. Rasmussen, A. Alriksson, M.T. Olsson, L. Tau-Strand, L. Vesterdal & C.J. Westman. 2003. Soil carbon stores in Nordic upland forest soils – relationships with climate and site variables. – Global Change Biology, 9: 358-370.

Canger, S. & N.E. Koch. 1986. Skovopbygning til glæde for friluftslivet – et arbejdsnotat. – Marginaljorder og miljøinteresser, Teknikerrapport nr. 8, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Christiansen, J.R., L. Vesterdal, I. Callesen, B. Elberling, I.K. Schmidt & P. Gundersen. 2009. The role of six European tree species and land-use legacy for nitrogen and water budgets in forests. – Global Change Biology. (in press).

Dansk Skovforening. 1947-2004. Regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug. – Dansk Skovforening.

Dubgaard, A. 1998. Economic Valuation of Recreational Benefits from Danish Forests. I: S. Dabbert et al. (red.). The Economics of Landscape and Wildlife Conservation. – CAB International, Wallingford, pp. 53-64.

Friluftsrådet. 1997. Friluftsliv for alle. Friluftspolitisk handlingsprogram. – Friluftsrådet, København.

Friluftsrådet. 2006. Friluftsliv – inspiration til politik, plan og praksis. – Friluftsrådet, København.

Helles, F., H. Meilby, N. Strange & B.J. Thorsen. 2006. A hedonic analysis of the price of hunting rentals. – Scandinavian Journal of Forest Research 21: 63-72.

Helles, F. & B.J. Thorsen. 2005. Country Report Denmark. Cost Action 30. – Acta Silvatica & Lignaria Hungaria. Special edition, 1: 145-170.

Holm, S. & T. Tvedt. 1998. De grønne områder og sundheden. – Friluftsrådet, København.

Jensen, F.S. 1993. Landscape managers’ and politicians’ perception of the forest and landscape preferences of the population. – Forest & Landscape Research, 1(1): 79-93.

Jensen, F.S. 1998. Friluftsliv i det åbne land 1994/95. – Forskningsserien 25: 1-151. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. 2003. Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder. – Skovbrugsserien 32: 1-335. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. & N.E. Koch. 1997. Friluftsliv i skovene 1976/77 – 1993/94. – Forskningsserien 20: 1-215. Skov & Landskab.

Jensen, F.S. & N.E. Koch. 2004. Twenty-five years of forest recreation research in Denmark and its influence on forest policy. – Scandinavian Journal of Forest Research, 19(Suppl. 4): 93-102.

Kajala, L., A. Almik, R. Dahl, L. Diksaite, J. Erkkonen, P. Fredman, F.S. Jensen, K. Karoles, T. Sievänen, H. Skov-Petersen, O.I. Vistad & P. Wallsten. 2007. Visitor monitoring in nature areas – a manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries. – TemaNord 2007: 534, Naturvårdsverket, Bromma, Sverige.

Kjøller, M., K. Juel & F. Kamper-Jørgensen (red.). 2007. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007. - Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Koch, N.E. 1978. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. I. del. Befolkningens anvendelse af landets skove. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 35: 285-451.

Koch, N.E. 1980. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. II. del. Anvendelsen af skovene, regionalt betragtet. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 37: 73-383.

Koch, N.E. 1984. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. III. del. Anvendelsen af skovene, lokalt betragtet. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 39: 121-362.

Koch, N.E. & F.S. Jensen. 1988. Skovenes friluftsfunktion i Danmark. IV. del. Befolkningens ønsker til skovenes og det åbne lands udformning. – Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 41: 243-516.

Koch, N.E. & L. Kristiansen. 1991. Flersidigt skovbrug – et idékatalog. – SKOV-info 1991, Særnummer af Skoven, september 1991 (23).

Kristensen, H.L., P. Gundersen, I. Callesen & G. Reinds. 2004. Atmospheric N Deposition Influences Soil Nitrate Concentration Differently in European Coniferous and Deciduous Forests. – Ecosystems, 7: 180-192.

Larsen, P.H. & V.K. Johannsen (red.). 2002. Skove og plantager 2000. – Danmarks Statistik, Skov & Landskab, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Moore, R.L. & B.L. Driver. 2005. Introduction to outdoor recreation. Providing and managing natural resource opportunities. – Venture Publishing, Inc., State College, Pennsylvania, USA.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006, Skov & Landskab.

Olufsen, C. 1811. Danmarks Brændselsvæsen. Physikalskt, cameralistiskt og oeconomiskt betragtet. – Kjøbenhavn.

Rasmussen, K.R. & K. Hansen (red.). 2003. Grundvand fra skovene – muligheder og problemer. -Skovbrugsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bæredygtig skovdrift. Betænkning nr. 1267. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Skov- og Naturstyrelsen. 1995. Oplevelser i statsskovene. Friluftsliv på Skov- og Naturstyrelsens arealer. – Skov- og Naturstyrelsen, København.

Skov- og Naturstyrelsen. 2002. Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil. – Skov- og Naturstyrelsen, København. www.skovognatur.dk/Om/Maal/Velfaerdsprofil/ (findes kun elektronisk)

Thorling, L. 2007. Grundvand. Status og overvågning 1989-2006. – GEUS. 79 s. – På www.grundvandsovervaagning.dk. (findes kun elektronisk)

Thorsen, B.J. 2003. Skovbruget i 1900-tallet – erhverv og investering. – Skoven, 35: 517-519.

Thorsen, B.J. 2003. Skovbruget i 2000-tallet – investering eller filantropi. – Skoven, 35: 520-523.

Tvedt, T. & F.S. Jensen. 1999. Friluftsliv i landskabet. – Skov- og Naturstyrelsen, Skov & Landskab, København.

Vesterdal, L., I.K. Schmidt, I. Callesen, L.O. Nilsson & P. Gundersen. 2008. Carbon and nitrogen in forest floor and mineral soil under six common European tree species. – Forest Ecology and Management, 255: 35-48.

Zandersen, M., M. Termansen & F.S. Jensen. 2008. Værdisætning af friluftsliv i offentlige skovrejsningsprojekter. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 92(2): 41-61.

http://www.friluftskortet.dk/

http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/

http://www.naturnet.dk/

http://skoven-i-skolen.dk/

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes samfundsmæssige betydning.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig