Andersen, A.G., D.F. Boesen, K. Holmen, N. Jacobsen, J. Lewinsky, G. Mogensen, K. Rasmussen & L. Rasmussen. 1976. Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal, København.

Bille-Hansen, J. & T. Riis-Nielsen. 2001. Skovdrift og bundflora – p. 43-58 i: Hels, T., K. Nilsson, J.N. Frandsen, B. Fritzbøger & C.R. Olesen. 2001. Grænser i landskabet. Odense Universitetsforlag.

Bradshaw, R.H.W., B. Holmqvist, S. Cowling & M. Sykes. 2000. The effects of climate change on the distribution and management of Picea abies in southern Scandinavia. – Canadian Journal of Forest Research, 30: 1992-1998.

Bøcher, T.W. 1969. Skovbundsfloraen i plantegeografisk belysning. – I: Bøcher, T.W., C.O. Nielsen, & A. Schou: Danmarks Natur. Bind 6. Skovene. Politikens Forlag, København. p. 327-352.

Goldberg, I., G. Asbjerg & E. Plöger. 2008. Sphagnum-feltguide. AGLAJA.

Hansen, P.E. 1992. Vestskovens flora – efter 25 år. - Urt, 16: 50-56.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. - Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Jørgensen, H. & F. Rune. 2005. Træer og Buske. - Gyldendal, København.

Kolstrup, E. & K. Havemann 1984. Weichselian Juniperus in the Frøslev alluvial fan (Denmark). -Bulletin of the Geological Society of Denmark, 32: 121-131.

Køie, M. 1938. The soil vegetation of the Danish conifer plantations and its ecology. – Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Nat. Mat. Afd., 9. Række, VII, 2. – Levin & Munksgaard, København.

Lawesson, J.E., G. de Blust, C. Grashof, L. Firbank, O. Honnay, M. Hermy, P. Hobitz, & L.M. Jensen. 1998. Species diversity and area-relationships in Danish beech forests. – Forest Ecology and Management, 106: 235-245.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport, 1997/41.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.C. 1978. Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800 – Dansk Dendrologisk Årsskrift, V/1: 7-45.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Oppermann, A. 1922. Skovfyr i Midt- og Vestjylland. Spredte studier. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 6: 140-336.

Oppermann, A. 1923. Dyrkning af Lærk i Danmark. Et Stykke Kulturhistorie. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 7: 1-324.

Petersen, P.M. & E. Frederiksen. 1999. Skovmærke, guldnælde og alm. bingelurt – betydningen af nutidige og landskabshistoriske forhold for de tre arters forekomst og udbredelse på Røsnæs. – Flora og Fauna, 105: 49-62.

Pigott, C.D. 1991. Tilia cordata Miller. Biological Flora of the British Isles. – Journal of Ecology, 79:1147-1207.

Pigott, C.D. & J.P. Huntley. 1981. Factors controlling the distribution of Tilia cordata at the northern limits of its geographical range. III. Nature and causes of seed sterility. – New Phytologist. 87: 817-839.

Schou, J.C., P. Wind & S. Lægaard. 2009. Danmarks Græsser. – BFNs Forlag. Klitmøller.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark. – Skov- og Naturstyrelsen, Statsskovenes Planteavlsstation.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). 1998: Rødliste 1997. -Miljø- og Energiministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Svenning, J.-C. & E. Magård. 1999. Population ecology and conservation status of the last natural population of English yew Taxus baccata in Denmark. – Biological Conservation 88: 173-182.

Sykes, M.T., I.C. Prentice & W. Cramer. 1996. A bioclimatic model for the potential distributions of north European tree species under present and future climates. – Journal of Biogeography 23: 203-233.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. – Philipsens Forlag, København.

Vedel, H. 1969. Kulturskov. – I: Bøcher, T.W., Nielsen, C.O. & Schou, A.: Danmarks Natur. Bind 6. Skovene. Politikens Forlag, København. p. 200-240.

Vedel, H. & P. Wind (red). 1984. Botanisk-økologisk kursus på naturskolen i Lystrupminde 2.-10. juli 1984. – Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, duplikeret rapport.

Warming, E. 1916-1919. Dansk plantevækst. Skovene. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Wicksell, U. & K.I. Christensen. 1999. Hybridisation among Tilia cordata and T. platyphyllos (Tiliaceae) in Denmark. – Nordic Journal of Botany, 19(6): 673-684.

Wind, P. 2000. Mangfoldigheden i den danske flora. – Urt. 24: 131-145.

Worsøe, E. 1985. Er taks (Taxus baccata L.) vildtvoksende i Danmark? – Flora og Fauna, 91: 22-26.

Zaccharias, D. & D. Brandes. 1990. Species area relationships and frequency – floristical data analysis of 44 isolated woods in northwestern Germany. – Vegetatio, 88: 21-29.

Ødum, S. 1968. Udbredelsen af træer og buske i Danmark. – Botanisk Tidskrift, 64 (1): 1-118.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes planteliv.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig