Agger, P. 1989. Dyrenes Danmark. Om Danmark som levested. – Gyldendal, København.

Andersen, I.B.F. 2001. Bæveren. – Natur og Museum 40 (1): 1-35.

Andren, H. & A. Delin. 1993. Hur Ekorrstammen fluktuerer. I Skogsvilt II, s. 127-132. – Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Asbirk, S. (red.). 1998. Forvaltningsplan for bæver. Skov- og Naturstyrelsen.

Asferg, T., S. Pagh, M. Rosengaard & J. Bertelsen. 1997. Forekomst af egern Sciurus vulgaris i skove under 20 ha. – Faglig rapport fra DMU nr. 184 Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø og Energiministeriet.

Asferg, T. 1994. Egernet. – Natur og Museum 33(4): 1-32.

Asferg T. & C.R. Olesen. 2004. Danmarks Hjortevildt. – Natur og Museum 43 (4): 1-36.

Baagøe, H.J. 2001. Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. – Stenstrupia, Zoologisk Museum, University of Copenhagen 26(1): 1-117.

Baagøe, H. & T. Secher Jensen (red.). 2007. Dansk pattedyratlas. – Gyldendal, København.

Bejer, B. & M. Rudemo. 1985. Fluctuations of tits (Paridae) in Denmark and their relations to winter food and climate. – Ornis Scandinavica, 16: 29-37.

Bille-Hansen, J. & T. Riis-Nielsen. 2001. Skovdrift og bundflora. I: Grænser i Landskabet, Menneske, Landskab og Biodiversitet. – Skov og Landskab. Odense Universitetsforlag.

Bregnballe, T. 2003. Vildtarter og jagttider. – Danmarks Miljøundersøgelser og Gads Forlag, København.

Brøgger-Jensen, S. 1994. Ynglefugle i danske skovbryn. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 48-58.

Danmarks Naturfredningsforening. 2006. Pattedyr i skoven (hæfte).

Fog, K., A. Schmedes & D. R. Lasson. 1997. Nordens padder og krybdyr. En felthåndbog. – Gads Forlag, København.

Frandsen, F. & H. Hübertz. 1994. Mus og andre pattedyr i skovbryn. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 77-91.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark – Gads Forlag, København.

Hübertz, H. 1979. Skovens struktur og fuglelivet. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 64: 31-62.

Hübertz, H. & N. Fauerholt (red.).1989. Naturpleje i skov. – Skov og Naturstyrelsen. Miljøministeriet.

Hübertz, H. & Kristiansen, L. 1995. Rigere skov i Danmark. – Gads Forlag og Miljø- og Energiministeriet, København.

Jensen, J. Kjærgaard. 2002. Nye dyr i Danmark. – Natur og Museum 41(3): 1-34.

Jensen, B. 1993. Nordens pattedyr. Gads Forlag, København.

Jensen, T.S. 1993. Mus, rotter og spidsmus. – Natur og Museum 32 (3): 1-32.

Jensen, J.K. 1983. Danmarks krybdyr. – Natur og Museum 22 (1): 1-32.

Jensen, J.K. 1990. Danmarks padder. – Natur og Museum 29 (2): 1-31.

Jeppesen, J. Lund. 1987. The disturbing Effects of Orienteering and Hunting on Roe Deer (Capreolus capreolus). – Communication no 214. Vildtbiologisk Station Kalø.

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen. 2009. Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. – Skov- og Naturstyrelsen.

Kitchener, A. 2001. Beavers. – British Natural history Series. Whittet Books.

Keseler, M.H. & S. Asbirk. 2001. Skov og Naturstyrelsen: Hvordan bevarer vi hasselmusene i skovene. – Særtryk af Skoven 34 (9).

Laursen, J.T. 2006. Danmarks ugler. – Danmarks Dyreliv bind 10. Apollo Books.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Acta Historica Scientarum Naturalium et Medicinalum. Editit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, vol. 19. Odense Universitetsforlag.

Madsen, A.B. & T. Asferg. 2002. Grævlingen. – Natur og Museum 41(4): 1-35.

Meltofte, H. & J. Fjeldså (red). 2002. Fuglene i Danmark. – Gyldendal, København.

Muus, B. (red.). 1991. Danmarks pattedyr, bind 1 og 2. – Gyldendal, København.

Møller, P.F. (red.). 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Nielsen, A.G.. 2006. Spætter. – Natur og Museum 45(4): 1-35.

Nordström J. & P. Kjellander. 2004. Rådjur, räver & sork: ett triangeldrama. I Skogsvildt III Vildt og Landskab i forandring. Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Olesen, C.R., P.K. Theil & A.E. Coutant. 1998. Råvildt og forstyrrelser. – Faglig rapport fra DMU nr. 237. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø og Energiministeriet.

Olesen, C.R., T. Asferg & M. Forchhammer. 2002. Rådyret – fra fåtallig til almindelig. – Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet.

Pagh, S. 1996. Ræven. – Natur og Museum 35(1): 1-31.

Sørensen, P. & Thomsen, K. (red.). 1992. Danmarks naturskove. – Nepenthes.

Vilhelmsen, H. 1992. Bevar hasselmusen. En håndbog i bevarelse af hasselmusen og dens levesteder. – Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark.

Aaris-Sørensen, J. 1992. Grævlinger i Danmark. – En håndbog. Foreningen til dyrenes beskyttelse.

Aaris-Sørensen, K. 1988. Danmarks forhistoriske dyreverden. 3. udg. – Gyldendal, København.

www.skovognatur.dk

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes hvirveldyr.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig