Andersen, S.T. 1970. The relative pollen productivity of North European trees, and correction factors for tree pollen spectra. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2: 96.

Andersen, S.T. 1984. Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 24/1.

Andersen, S.T., B. Aaby & B. Odgaard. 1983. Environment and Man. Current Studies in Vegetational History at the Geological Survey of Denmark. – Journal of Danish Archaeology.

Bjerke, S. 1957. Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling i de sidste århundreder -Dansk Dendrologisk Årsskrift, IV: 373-413.

Dam, P. 2009. Skovenes udbredelse før landboreformerne. – Landbohistorisk Tidsskrift, 2009/1: 51-88.

Fritzbøger, B. 1989. Skove og skovbrug på Falster 1652-1685, Odense.

Fritzbøger, B. 1992. Danske skove 1500-1800. En landskabshistorisk undersøgelse. – Landbohistorisk Selskab.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Fritzbøger, B. 1995. Nordamerikanske træfrøleverancer til Danmark o. 1800 – Dansk Dendrologisk Årsskrift, XIII: 7-43.

Fritzbøger, B. 1997. Nåletræ i Danmark. Et bidrag til skov- og havebrugets historie ca. 1700-1830. - Historisk Tidsskrift 97(2): 252-274.

Fritzbøger, B. (red.). 1999. Skoven i lokalhistorien. - Dansk Historisk Fællesråd og Skovhistorisk Selskab.

Fritzbøger, B. 2004. A Windfall for the magnates. The Development of Woodland Ownership in Denmark c. 1150-1830. – University Press of Southern Denmark.

Hannon, G., R.H.W. Bradshaw & J. Emborg. 2000. 6000 years of forest dynamics in Suserup Skov, a semi-natural Danish woodland. – Global Ecol. Biodiversity Lett. 9: 101-114.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift, 1995, hæfte 2: 1-74.

Havemann, K. 1991. Dendrokronologisk datering af saltsyderi på Læsø med kort rids af udviklingstendenser indenfor dendrokronologien. – Hikuin 18.

Hoff, A. 1997. Lov og Landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. – Århus Universitetsforlag.

Holmsgaard, E. 1992. Løvskovsdyrkning gennem de seneste 200 år. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 77/2: 101-119.

Iversen, J. 1958. The bearing of glacial and interglacial epochs on the formation and extinction of plant taxa. – Uppsala Universitets Årsskrift, 6: 210-215.

Iversen, J. 1941. Landnam i Danmarks stenalder -Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2:66.

Jakobsen, B. 1973. Skovens betydning for landbrugets udvikling i Danmark indtil ca. 1300. – Beretning nr. 271. Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 33/4: 345-396.

Jensen, H.A. 1985. Catalogue of late- and post-glacial macrofossils of Spermatophyta from Denmark, Schleswig, Scania, Halland and Blekinge dated 13,000 B.P. to 1538 A.D. – Danmarks Geologiske Undersøgelse. Serie A. Nr. 6.

Jørgensen, E.L. & P.C. Nielsen. 1964. Nordsjællands skove gennem 200 år. – København.

Kjærgaard, T. 1991. Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. – Gyldendal, København.

Klindt-Jensen, K. 1986. Gamle skove i Midt- og Vestjylland belyst ud fra historiske kilder. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 71: 411-434.

Laursen, J. 1994. Historien i skoven. – Skippershoved.

Malmros, C. 1991. Fyr under kedlerne. Trækulsanalyse af saltsyderier på Læsø. – Hikuin 18.

Mitchell, F.J.G. 2005. How open were European primeval forests? Hypothesis testing using palaeoecological data. – Journal of Ecology, 93: 168-177.

Munk, H. 1969. Hasselskoven. En skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Sydsjælland 1600-1700, Frederikssund.

Møller, P.F. 1999. Skovhistoriens betydning i dagens Danmark. p. 167-182 i Pettersson, R. (red.): Skogshistorisk Forskning i Europa och Nordamerika. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr. 22.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F. 2004. Nåleskovens historie i Danmark. -Flora og Fauna, 110(3): 59-70.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, J. 1988. Hedens grannelund. Statens planteanlæg på de jyske heder 1788-1863, Herning.

Nielsen, P.C. 1960. Skibets krav til skoven. – Handels- og Søfartsmuseet, Årbog 1960, s. 169-204.

Nielsen, P.C. 1978. Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800. – Dansk Dendrologisk Årsskrift V,1: 7-45.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Odgaard, B.V. 1994. The Holocene vegetation history in northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123: 1-171.

Odgaard, B. 2006. Fra bondestenalder til nutid. – I: Larsen, G. (red.). Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal, København: 333-359.

Odgaard, B.V. og J.R. Rømer (red.). 2009. Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år: Fra digevoldinger til støtteordninger. – Aarhus Universitetsforlag.

Oksbjerg, E. & E. Worsøe. 1992. Coppice and pollards in the Danish rural landscape. – News of Forest History, 15: 17-22.

Oksbjerg, E. 1989. Rude Skov og det tidligere overdrev, Rønde.

Olufsen, C. 1811. Danmarks Brændselsvæsen. Physikalskt, cameralistiskt og oeconomiskt betragtet. – Kjøbenhavn.

Petersen, V. 1969. Agernhaver og andre skovdyrkningsforanstaltninger i Danmark før v. Langens ankomst 1763. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 54: 261-270.

Petersen, V. 1988. Skindbjerglund og fredskovsforordningen af 1805. – Fra Himmerland og Kjær herreder, p. 95-104.

Rasmussen, P. 1989. Leaf foddering of livestock in the Neolithic: archaeological evidence from Weire, Switzerland. – Journal of Danish Archaeology, 8.

Staun, H. 2005. Skove og Skovbrug på Langeland. Fra istid til nutid. – Langelands Museum.

Steensberg, N.K. 1992. Kongens skove. Skovene i Frederiksborg amt fra 1500-tallet til moderne tid. Hillerød.

Svenning, J.-C. 2002. A review of natural vegetation openness in north-west Europe. – Biological Conservation, 104: 133-148.

Sørensen, R. 1962. Hundrede år af Rold skovenes historie. – Fra Himmerland og Kjær herreder, p. 109-140.

Toksvig, L. 2007. Forsyning af tømmer til flådens skibe i 1800-tallet. Historien om de nordsjællandske flådeege. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 92/1: 1-28.

Weismann, C. 1900. Skove og Skovbrug paa Fyn i det nittende Aarhundrede, Odense.

Worsøe, E. 1988. Jonstrup Vang. Historien om et skovlandskab fra middelalder til nutid. – Skippershoved.

Worsøe, E. 1986. Skovene på Lolland og Falster før skovfredningen.

Worsøe, E. 1979. Stævningsskovene. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. – Philipsens Forlag, København.

Vellev, J. 2000. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. – Forlaget Hikuin.

Aaby, B. 1994. Skovene i forhistorisk tid. – Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift, 1994:26-50.

Aaby, B. 1986. Trees as anthropogenic indicators in regional pollen diagrams from eastern Denmark - i: Behre, K-E (red.): Anthropogenic Indicators in Pollen Diagrams. Rotterdam.

Aaris-Sørensen, K. 1998. Danmarks forhistoriske dyreverden. 3. udg. – Gyldendal, København.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Skovenes historie.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig