Litteratur: Særlige levesteder i skovene

Barbosa, P. & M.R. Wagner. 1989. Introduction to Forest and Shade Tree Insects. – Academic Press, California.

Barrera, R. 1996. Species concurrence and the structure of a community of aquatic insects in tree holes. – Journal of Vector Ecology 21: 66-80.

Bjerke, S. 1957. Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling i de sidste århundreder -Dansk Dendrologisk Årsskrift, IV: 373-413.

Bornebusch, C.H. 1928. Skovbrynet – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 13: 109-115.

Brauns, A. 1964. Taschenbuch der Waldinsekten. -Gustav Fischer Verlag, Jena.

Chinery, M. 1987. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Friberg, N. 1998. Skov og skovvandløb. Danmarks Miljøundersøgelser. – TEMA-rapport fra DMU, 21/1998.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Gundersen, P. & J. Bille-Hansen, 1999. Grundvand under skove (sammendrag fra Skov- og Landskabskonferencen 1999). Skoven, 32(3): 132.

Heilmann-Clausen & Aude. 2006. Forvaltning af dødt ved i naturnære bøgebevoksninger – til gavn for biodiversiteten. HabitatVision rapport 06-01.

Holmen, M. & N. Scharff. 2009. Stellas Mosskorpion, Anthrenochernes stellae Lohmander, 1939 -status i Danmark for en ny art på habatatdirektivet. – Entomologiske Meddelelser, 76: 55-68.

Hübertz, H. (red.). 1994. Tema: Skovbryn – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 1-144.

Hübertz, H. & N. Faurholdt (red.). 1989. Naturpleje i skov. Skov- & Naturstyrelsen.

Hübertz, H. & L.R. Pedersen. 2000. Nøglebiotoper i skov.- Skov-info nr. 24.

Iversen, T.M. 1971. The ecology of a mosquito population (Aedes communis) in a temporary pool in a Danish beech wood. – Archiv für Hydrobiologie, 69: 309-332.

Iversen, T.M. 1971. Culex torrentium Martini (Dipt. Culicidae) ny for Danmark, med en beskrivelse af larvebiotopen. – Entomologiske Meddelelser, 39: 235-39.

Jacobs, W. & M. Renner. 1988. Biologie und Ökologie der Insekten. – G. Fischer, Stuttgart.

Jørgensen, H. og S.N. Larsen (red.). 2005. Høenge i Danmark. – Temanummer af Urt. 1-64.

Jørum, P. 2000. Billefaunaen i Hald Egeskov (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser 68: 1-46.

Jørum, P. 2002. Svampe og biller. – Svampe 46: 40-53.

Jørum, P., L. Iversen & P.F. Thomsen. 2009. Eremitovervågningen 2008. – Bladloppen 28: 37-48.

Kitching, R.L. 1971. An ecological study of waterfilled tree-holes and their position in the woodland ecosystem. – Journal of Animal Ecology 40: 281-302.

Larsen, S.N. & T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Martin, O. 1989. Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. – Entomologiske Meddelelser, 57: 1-110.

Martin, O. 1992. Økologiske krav hos smældere fra skov. – I: Sørensen, P. & K. Thomsen (red.): Danmarks naturskove. Regnskovsgruppen Nepenthes, Århus.

Martin, O. 1993. Fredede insekter i Danmark. Del 2: Biller knyttet til skov. Eghjort og Eremit. – Entomologiske Meddelelser, 61: 63-76.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk Mangfoldighed i Dansk Naturskov. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport, 2000/62.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, B.O. 2005. Stikmyg. – Natur og Museum 44(1): 1-36.

Nielsen, B.O., C. Sommer, J. Bresciani, K.-M.V. Jensen, J. Jespersen & S.A. Nielsen. 1999. Fluer og myg i husdyrbruget 2. Stikmyg (Diptera, Culicidae). – Dansk Veterinærtidsskrift, 82: 398-401.

Nilsson, A.N. & M. Holmen. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark II. Dytiscidae. – Fauna Entomologica Scandinavica 32. Brill, Leiden.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. Skov & Landskab.

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2009. Små dyr i sø og å. 4.udg. – Gyldendal, København.

Paradise, C.J. & W.A. Dunson. 1997. Insect species interactions and resource effects in treeholes: are helodid beetles bottom-up facilitators of midge populations? – Oecologia, 109: 303-312.

Paviour-Smith, K. 1960. The fruiting-bodies of macrofungi as habitats for beetles of the family Ciidae (Coleoptera). – Oikos, 11: 43-71.

Paviour-Smith, K. 1965. Some factors affecting numbers of the fungus beetle Tetratoma fungorum F. – Journal of Animal Ecology, 34: 699-724.

Paviour-Smith, K. 1968. A population study of Cis bilamellatus Wood (Coleoptera, Ciidae). – Journal of Animal Ecology, 37: 205-228.

Peus, F. u.å. Stikmyg. – Den levende natur, bind 4. Munksgaards Forlag, København.

Rotheray, G. E. 1993. Colour guide to hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae). – Dipterists Digest 9. D. Whiteley, Sheffield.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century. – Forskningsserien 21: 1-93. Skov & Landskab.

Rune, F. 2009. Gribskov. 3 bind. Forlaget Esrum Sø.

Samuelsson, J., L. Gustafsson & T. Ingelog. 1994. Dying and dead trees. A review of their importance for biodiversity. – Swedish Threatened Species Unit.

Service, M.W. 1977. Ecological and biological studies on Aedes cantans (Meig.) (Diptera: Culicidae) in Southern England. – Journal of Applied Ecology 14: 159-196.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige skovtyper.

Skov- og Naturstyrelsen. 1995. Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen. 1999. Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi. – Skov- og Naturstyrelsen.

Snow, K.R. 1990. Mosquitoes. Naturalists’ Handbooks 14 – Richmond Publishing Co., Slough.

Speight, M.C.D. 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. – Environmental Encounters Series, Nr. 42, Council of Europe, Strassbourg.

Sørensen, L. 2002. Status for vedlevende stankelben i Danmarks gamle skove (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae). – Entomologiske Meddelelser, 70: 129-142.

Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae). – Danmarks Dyreliv 6. Apollo Books, Stenstrup.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Vinther, E. 1985. Moseplejebogen. Fredningsstyrelsen.

Ward, J.V. 1992. Aquatic Insect Ecology. 1. Biology and Habitat. – Wiley & Sons, New York.

Wegge, P., J. Helms & V. Neergaard. 1941. Lærebog for Skovfogedelever. Tredie udg. v. Chr. Smith, A.S. Sabroe og Th. Neergaard, København..

Wesenberg-Lund, C. 1921. Contributions to the biology of the Danish Culicidae. – Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Matematisk Afdeling 8, Række VII, 1: 1-210 + 21 Tavler.

Wesenberg-Lund, C. 1925. Om Myg og Myggeplage. – Schultz Forlag, København.

Wiberg-Larsen, P. 1978. Species composition, succession of instars and mortality among the immature stages of Aedes sp. inhabiting some Danish forest pools. – Archiv für Hydrobiologie. 84: 180-198.

Williams, D.D. 1987. The ecology of temporary waters. – Croom Helm, London.

Williams, D.D. & B.W. Feltmate. 1992. Aquatic Insects. – C. A. B. Wallingford

Worsøe, E. 1986. Høenge og engdrift I Danmark før udskiftningen – Flora og Fauna, 92: 35-48.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Særlige levesteder i skovene.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig