Barbosa, P. & M.R. Wagner. 1989. Introduction to Forest and Shade Tree Insects. – Academic Press, California.

Barrera, R. 1996. Species concurrence and the structure of a community of aquatic insects in tree holes. – Journal of Vector Ecology 21: 66-80.

Bjerke, S. 1957. Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling i de sidste århundreder -Dansk Dendrologisk Årsskrift, IV: 373-413.

Bornebusch, C.H. 1928. Skovbrynet – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 13: 109-115.

Brauns, A. 1964. Taschenbuch der Waldinsekten. -Gustav Fischer Verlag, Jena.

Chinery, M. 1987. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Friberg, N. 1998. Skov og skovvandløb. Danmarks Miljøundersøgelser. – TEMA-rapport fra DMU, 21/1998.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Gundersen, P. & J. Bille-Hansen, 1999. Grundvand under skove (sammendrag fra Skov- og Landskabskonferencen 1999). Skoven, 32(3): 132.

Heilmann-Clausen & Aude. 2006. Forvaltning af dødt ved i naturnære bøgebevoksninger – til gavn for biodiversiteten. HabitatVision rapport 06-01.

Holmen, M. & N. Scharff. 2009. Stellas Mosskorpion, Anthrenochernes stellae Lohmander, 1939 -status i Danmark for en ny art på habatatdirektivet. – Entomologiske Meddelelser, 76: 55-68.

Hübertz, H. (red.). 1994. Tema: Skovbryn – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 1-144.

Hübertz, H. & N. Faurholdt (red.). 1989. Naturpleje i skov. Skov- & Naturstyrelsen.

Hübertz, H. & L.R. Pedersen. 2000. Nøglebiotoper i skov.- Skov-info nr. 24.

Iversen, T.M. 1971. The ecology of a mosquito population (Aedes communis) in a temporary pool in a Danish beech wood. – Archiv für Hydrobiologie, 69: 309-332.

Iversen, T.M. 1971. Culex torrentium Martini (Dipt. Culicidae) ny for Danmark, med en beskrivelse af larvebiotopen. – Entomologiske Meddelelser, 39: 235-39.

Jacobs, W. & M. Renner. 1988. Biologie und Ökologie der Insekten. – G. Fischer, Stuttgart.

Jørgensen, H. og S.N. Larsen (red.). 2005. Høenge i Danmark. – Temanummer af Urt. 1-64.

Jørum, P. 2000. Billefaunaen i Hald Egeskov (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser 68: 1-46.

Jørum, P. 2002. Svampe og biller. – Svampe 46: 40-53.

Jørum, P., L. Iversen & P.F. Thomsen. 2009. Eremitovervågningen 2008. – Bladloppen 28: 37-48.

Kitching, R.L. 1971. An ecological study of waterfilled tree-holes and their position in the woodland ecosystem. – Journal of Animal Ecology 40: 281-302.

Larsen, S.N. & T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Martin, O. 1989. Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. – Entomologiske Meddelelser, 57: 1-110.

Martin, O. 1992. Økologiske krav hos smældere fra skov. – I: Sørensen, P. & K. Thomsen (red.): Danmarks naturskove. Regnskovsgruppen Nepenthes, Århus.

Martin, O. 1993. Fredede insekter i Danmark. Del 2: Biller knyttet til skov. Eghjort og Eremit. – Entomologiske Meddelelser, 61: 63-76.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk Mangfoldighed i Dansk Naturskov. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport, 2000/62.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, B.O. 2005. Stikmyg. – Natur og Museum 44(1): 1-36.

Nielsen, B.O., C. Sommer, J. Bresciani, K.-M.V. Jensen, J. Jespersen & S.A. Nielsen. 1999. Fluer og myg i husdyrbruget 2. Stikmyg (Diptera, Culicidae). – Dansk Veterinærtidsskrift, 82: 398-401.

Nilsson, A.N. & M. Holmen. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark II. Dytiscidae. – Fauna Entomologica Scandinavica 32. Brill, Leiden.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. Skov & Landskab.

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2009. Små dyr i sø og å. 4.udg. – Gyldendal, København.

Paradise, C.J. & W.A. Dunson. 1997. Insect species interactions and resource effects in treeholes: are helodid beetles bottom-up facilitators of midge populations? – Oecologia, 109: 303-312.

Paviour-Smith, K. 1960. The fruiting-bodies of macrofungi as habitats for beetles of the family Ciidae (Coleoptera). – Oikos, 11: 43-71.

Paviour-Smith, K. 1965. Some factors affecting numbers of the fungus beetle Tetratoma fungorum F. – Journal of Animal Ecology, 34: 699-724.

Paviour-Smith, K. 1968. A population study of Cis bilamellatus Wood (Coleoptera, Ciidae). – Journal of Animal Ecology, 37: 205-228.

Peus, F. u.å. Stikmyg. – Den levende natur, bind 4. Munksgaards Forlag, København.

Rotheray, G. E. 1993. Colour guide to hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae). – Dipterists Digest 9. D. Whiteley, Sheffield.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century. – Forskningsserien 21: 1-93. Skov & Landskab.

Rune, F. 2009. Gribskov. 3 bind. Forlaget Esrum Sø.

Samuelsson, J., L. Gustafsson & T. Ingelog. 1994. Dying and dead trees. A review of their importance for biodiversity. – Swedish Threatened Species Unit.

Service, M.W. 1977. Ecological and biological studies on Aedes cantans (Meig.) (Diptera: Culicidae) in Southern England. – Journal of Applied Ecology 14: 159-196.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige skovtyper.

Skov- og Naturstyrelsen. 1995. Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen. 1999. Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi. – Skov- og Naturstyrelsen.

Snow, K.R. 1990. Mosquitoes. Naturalists’ Handbooks 14 – Richmond Publishing Co., Slough.

Speight, M.C.D. 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. – Environmental Encounters Series, Nr. 42, Council of Europe, Strassbourg.

Sørensen, L. 2002. Status for vedlevende stankelben i Danmarks gamle skove (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae). – Entomologiske Meddelelser, 70: 129-142.

Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae). – Danmarks Dyreliv 6. Apollo Books, Stenstrup.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Vinther, E. 1985. Moseplejebogen. Fredningsstyrelsen.

Ward, J.V. 1992. Aquatic Insect Ecology. 1. Biology and Habitat. – Wiley & Sons, New York.

Wegge, P., J. Helms & V. Neergaard. 1941. Lærebog for Skovfogedelever. Tredie udg. v. Chr. Smith, A.S. Sabroe og Th. Neergaard, København..

Wesenberg-Lund, C. 1921. Contributions to the biology of the Danish Culicidae. – Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Matematisk Afdeling 8, Række VII, 1: 1-210 + 21 Tavler.

Wesenberg-Lund, C. 1925. Om Myg og Myggeplage. – Schultz Forlag, København.

Wiberg-Larsen, P. 1978. Species composition, succession of instars and mortality among the immature stages of Aedes sp. inhabiting some Danish forest pools. – Archiv für Hydrobiologie. 84: 180-198.

Williams, D.D. 1987. The ecology of temporary waters. – Croom Helm, London.

Williams, D.D. & B.W. Feltmate. 1992. Aquatic Insects. – C. A. B. Wallingford

Worsøe, E. 1986. Høenge og engdrift I Danmark før udskiftningen – Flora og Fauna, 92: 35-48.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Særlige levesteder i skovene.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig