Amtsrådsforeningen. 2002. Grundvandet som drikkevand. København.

Andersen, S. J. K. Madsen, E. B. Stilling, H. Kristiansen og P. Madsen. 1989. Noget om Ler. Kvalitet-serie nr. 4. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Bach, J., U. Rikskov og P Gravesen. 2001. Udvidet geologi og grundvand. – Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, København.

Berthelsen, O. 1987. Geologi i Aalborgområ-det. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, København.

Berthelsen, O. 1995. Fra det nordlige Sokkelund. Noget om geologi, teglværker, grusgravning og tørveskæring i Søllerød, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe Kommuner. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, København.

Buchardt, B., A. T. Nielsen og N. H. Schovsbo. 1997. Alun Skifferen i Skandinavien. - Geologisk Tidsskrift, hæfte 3. Dansk Geologisk Forening, København.

Buchwald, V. F. 1998. Myremalm. – Geologisk Tidsskrift, hæfte 1. Dansk Geologisk Forening, København.

Christensen, W og Larsen, G. 1960. Tungsandsforekomster i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 3. række, nr. 33, København.

Clausen, S. W. 1997. Saltets vej til bordet. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 15-17.

Damtoft, J. S. 1992. Geologi og cement. – GeologiskNyt, nr. 3, Århus: 9-11.

Miljø og energi 2001:19. 2001. Råstofindvinding i Danmark 2000. – Statistiske Efterretninger, Danmarks Statistik (Samt samme statistikker 1980-2005)

Ditlefsen, C. 1988. Kortlægning af ler til teglproduktion. Kortlægningsserie nr. 6. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Dyssel, J. A. 1772. Om Indretningen og Anlæ-get af smaae Teglbrænderier ved Landsbyerne. – Lerindustrien, København. Særtryk 5. maj 1972.

Garboe. A. 1959. Geologiens historie i Danmark I. – C. A. Reitzels Forlag, København.

Garboe. A. 1961. Geologiens historie i Danmark II. – C. A. Reitzels Forlag, København.

Gravesen, P. 1996. Geologisk Set – Bornholm. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, Brenderup.

Gravesen, P. Og N. Kelstrup. 2001. Grundlæggende geologi og grundvand. – Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. København.

Hannover, H. I. 1927. Om molersten. – Danmarks Naturvidenskabelige Samfund, serie A. nr. 14, København.

Hinch, C. M., Aa. Sørensen og B. A. Hansen. 1993. Tegl i Danmarks Middelalder. – Tegl 19. Kalk- og Teglinformation, Hasselager.

Hindsby, K., T. Laier og J. Dahlgaard. 1997. Datering af grundvand. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 6-9.

Hindsby, K. 2001. Ferskvand, samfundets vigtigste ressource. – Geologi – Nyt fra GEUS, nr. 1, København.

Ipsen, A. Og E. L. Lind. 1985. Kulbryderne ved Hasle. – Bornholmerens forlag.

Jacobsen, C. 1987. Skærver, tegl og mosetørv. Råstoffer på Viborgegnen. – Viborg Leksikon, nr. 5. Viborg Stiftsmuseum, Viborg.

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2-000 f. Kr. – Gyldendal, København: 324-332.

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Bronzealder 13.000-2-000 f. Kr. – Gyldendal, København: 238-252.

Jessen, G. 1966. „Bornholmske Diamanter”. - VARV, nr. 2, København.

Jørgensen, L. F. (red.). 2002. Grundvandsovervågning 2002. – Miljøministeriet – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Jørgensen, L. F. (red.). 2003. Grundvandsovervågning 2003. – Miljøministeriet – Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse.

Kalvig, P. 1992. Glaukonit – et nyt dansk råstof. - GeologiskNyt, nr. 4, Århus: 3-5.

Karlby, H. og I. Sørensen (red.). 1998. Vandforsyning. – Teknisk forlag.

Kjaer, C. R. og G. Larsen. 1994. Den danske kalk. – GeologiskNyt, nr. 3, Århus: 24-27.

Knudsen, C. 1998. Muligt nyt råstof i Danmark. – Nyt fra GEUS, nr. 3, København.

Kristensen, M og S. W. Clausen. 1997. Geotermisk Energi – et rentabelt alternativ. – GeologiskNyt, nr. 6, Århus: 15-17.

Larsen, G. 1999. Bentonit på Tåsinge. – GeologiskNyt, nr. 1, Århus: 26-29.

Larsen, L. H. 2001. De fynske teglværker ca. 1840-1908. – Upubliceret specialeafhandling. Center for Historie, Syddansk Universitet, Odense Universitet.

Miljøministeriet. 1985. Molerindvinding på Mors. – Fredningsstyrelsen, Viborg Amtsråd, Morsø Kommune og Skamol A/S.

Møller, E. 1964. Tegl i 800 år i Danmark. – Tegl 8. Teglindustriens tekniske Tjeneste, København.

Nordmann. V. 1944. Kildekalken ved Roskilde. I Hermansen, V., Roskilde Studier. – Erh. Flensborgs Forlag, Roskilde.

Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur. Bind 1. Landskabernes opståen. – Politikens Forlag, København.

Pedersen, J. B., L. Hansen, L. Clausen og O. H. Nielsen. 1995. De danske Kalk- og Mergelselskaber. – De danske Kalk- og Mergelselskaber, Hedeselskabet, Viborg.

Pedersen, M. B. 1984. De gik i bruddet. En skildring af arbejdet i Faxe kalkbrud. – Fakse geologiske og kulturhistoriske Museumsforening.

Pfeiffer, H. 1993. Hasle Klinker- og Charmot-testensfabrik i 150 år. Jubilæumsskrift fra Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik. – I kommision hos Bornholms Museum, Rønne.

Ploug, M. (red.). 2000. Rav. – Ravmuseet/Museet for Varde By og Omegn.

Ravn, J. P J. 1925. Det cenomane Basalkonglomerat paa Bornholm. – Danmarks geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 42, København.

Skalk. 1998. Silkeborgjern. – Skalk, nr. 3., Højbjerg: 18-19

Thomsen, E. 1983. Bygningssten i Grenåegnens kalkstenskirker. – Hikuin, nr. 9, Århus: 65-78.

Thorling, L. 1998. Kemi i grundvandsmagasiner. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 9-12.

Ussing, N. V. 1902. Mineralproduktionen i Danmark ved Aaret 1900. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 12, København.

Vellev, J. 1993. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. – Dansk Salt I/S.

Ødum, H. 1960. Saltefterforskningen i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 3 række, nr. 34, København.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Råstoffer, mineraler, energi og vand.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig