Agger, P. m.fl. 1986. Udviklingen i agerlandets småbiotoper i Østdanmark. – Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr. 48. Roskilde Universitetscenter.

Agger, P., K.B. Andersen, E.H. Petersen, & J. Primdahl, (red.). 1999. Natur og landbrug. – Temarapport nr. 1, 1999. Naturraadet.

Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab – landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. Vismandsrapport 2000. – Naturrådet.

Bak, J. 2001. http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoetilstand/_3_luft/4_taalegrenser/taale-grenser/wwwtekst_1.htm

Brandt, J. og E. Holmes, E. 2001. Landskabsudviklingen i det åbne land: empiriske tendenser set fra et urbaniseringssynpunkt. Arbejdspapir 168 – Geografi, Roskilde Universitet, Roskilde.

Cloy, J.M., J.G. Farmer, M.C. Graham, A.B. MacKenzie & G.T. Cook. 2005. A comparison of antimony and lead profiles over the past 2500 years in Flanders Moss ombrotrophic peat bog, Scotland – J. Environ. Monit., 7: 1137-1147.

Danmarks Miljøundersøgelser. 2001. Natur og Miljø 2001. – Faglig rapport 385.

Degn, H.J. 1997. Hedeovervågning 1997. Randbøl Hede. Naturovervågning. – Energi- og Miljøministeriet, Afdeling for Kystzoneøkologi, Skov- og Naturstyrelsen.

Hald, A.B. 1999. Landbrug og agerlandets natur – Samspil – modspil. Fremtidigt samspil? I: Agger, P., Andersen, K.B., Petersen, E.H. & Primdahl, J. (red.): Natur og landbrug. Temarapport nr. 1, 1999. – Naturrådet, København.

Helveg, A. 1994. Pesticidforskning i jordmiljøer. – Nyhedsbrev nr. 10: 9. Det Strategiske Miljøforskningsprogram 1992-96. Miljøforskning.

Henriksen, H.J. 2001. Fra boringsdatabasen ”Jupiter” til DK grundvandsmodellen. – Nyt fra GEUS 3, 2001: 2-8.

http://redlist.dmu.dk, 2004

IPCC, 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. – Cambridge University Press, Cam-bridge.

Jelnes, I.S. og Lange, H.G. 2002. En sørgelig genvisit i grøftekanten. – Gejrfuglen, 38. årg. nr. 2: 1-3

Jensen, A.-M.M. og I. Johnsen. 2002. Wild flora. I Esbjerg, P. og Petersen, B.S. (red.). Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields. – Pesticidforskningsrapport nr. 58. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Jensen, J. (red.). 2001. Natur og landbrug. – Skov- og Naturstyrelsen, København.

Johnsen, I. og U. Søchting. 1973. Influence of air pollution on the epiphytic lichen vegetation and bark properties of deciduous trees in the Copenhagen area. – Oikos, 24: 344-351.

Johnsen, I. og L. Rasmussen. 1977. Retrospective study 1944-1976 of heavy metals in the epiphyte Pterogonium gracile collected from one phorophyte. – The Bryologist, 80: 625-629.

Kyllingsbæk, A. 2005. Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i dansk landbrug 1979-2002: Kvælstof – Fosfor – Kalium. Dansk Jordbrugsforskning, Markbrug, nr. 116.

Lange, H.G. og I.S. Jelnes, I.S. 2002. Danske vejkanter i agerlandet – En sammenligning af vejkantvegetationen i 1968/69 og 2000 samt en vurdering af vejkanten som korridor for planter. Specialerapport. – Afdeling for Botanisk Økologi, Århus Universitet.

Madsen, S.T. og K.S. Rasmussen. 2002. Forvaltning af krondyr i Danmark. Specialerapport. – Økologisk Afdeling, Botanisk Institut, Københavns Universitet.

NASA. 2005. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/

Ovesen, C.H. 1984. Naturen på Sjælland, set af maleren Lundbye og i dag. – Naturens Verden, årg. 1984, nr. 1: 9-24

Plauborg, F. 1999. Til stadighed fokus på vanding og vandressourcer i dansk jordbrug. – Nyt om Vandressourcer, 6.

Risager, M. og B. Aaby. 1997. Højmoser 1996. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 46.

Raunkiær, C. 1890. Dansk Ekskursions-Flora, 1. udgave. – Gyldendal. København.

Ray, PM. 1972. The living plant. – Holt, Rinehart & Winston, New York.

Rostrup, E. 1860. Den Danske Flora, 1. udgave. – Gyldendal, København.

Shotyk, W., M.E. Goodsite, F.Roos-Barraclough, R. Frei, J. Heinemeier, G. Asmund, C. Lohse og T.S. Hansen. 2003. Anthropogenic contributions to atmospheric Hg, Pb and As accumulation recorded by peat cores from southern Greenland and Denmark dated using the 14C “bomb pulse curve”. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 67: 3991-4011.

Skov- og Naturstyrelsen. 2001. Sådan bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo uden brug af sprøjtegift.

http://www.sns.dk/publikat/2001/bjoerneklo.htm

Stoltze, M. & S. Pihl. 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Tind, E.T. og P. Agger, P. 2003. Friluftslivets effekter på naturen i Danmark. – Friluftsrådet.

Wilhjelmudvalget. 2001. En rig natur i et rigt samfund. Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug. 2001. Landbrug og Natur.

Aaby, B., J. Jacobsen, og O.S. Jacobsen. 1979. Pb-210 datering and lead deposition in the ombrotropghic peat bog, Draved Mose, Danmark. – Danmarks Geological Undersøgelse. årbog 1978. København.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig