Adsersen, H. og P. Mølgaard. 2003. Floraen på Isefjordens småholme i øbiogeografisk belysning. – Flora og Fauna, 109, årg.: 71-79.

Anonym. 2004. Håndbog i plantedyrkning. – Landbrugsforlaget

Asbirk, S. og S. Søgaard (red.). 1991. Rødliste 90. Særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. – Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen

Böcher, T.W. 1970. Flere kapitler i Nørrevang, A.og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur bd. 7. Politikens Forlag, København.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1998. Overdrev – en beskyttet naturtype. – Gads Forlag, København.

Clements, F.E. 1916. Plant succession: analysis of the development of vegetation. – Publications of the Carnegie Instition, Washington.

Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København

Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. – Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.

Fog, K. 1997. Økologi – en grundbog. – Gads Forlag, København.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag og Dansk Ornitologisk Forening, København

Hamann, O., J. Baagøe, I.R. Weidema og P. Andersen-Harild. 2001. Invasive arter og GMOer. Nye trusler mod naturen. – Temarapport nr. 1, 2001. Naturrådet.

Jacobsen, A.S. og R. Ejrnæs. 2003. Undersøgelse af Rynket Roses (Rosa rugosa Thunb.) invasion af kyster på Mols og Ebeltofthalvøen i Danmark. – Flora og Fauna, 110. årg.: 13-22.

Jenny, H. 1941. Factors of soil formation. – McGraw-Hill, New York

Køie. M. 1969. Planternes levevilkår-økologi. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 2. – Politikens Forlag, København..

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. Gads Forlag, København.

Major, J. 1951. A functional, factorial approach to plant ecology. – Ecology, 32: 392-412

McArthur, R. og E.O. Wilson. 1967. The Theory of Island Biogeography. – Princeton University Press

Odum, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology, Third edition. – W.B.Saunders Company, Philadelphia

Pedersen, A. 1961. Planter med nordlig udbredelse i Jylland. – Flora og Fauna, 67. årg.: 26-47.

Pedersen, A. 1962. Det xerotherme floraelement ved de sydlige indre farvande. Flora og Fauna, 68. årg.: 17-42.

Randløv, M.B. 2007. Det invasive vadegræs Spartina anglica i Stavns Fjord, Samsø – et forvaltningsmæssigt perspektiv. Specialerapport. – Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Rasmussen, J.B. 2004. Beskyt den vilde flora langs kysterne. Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet.

Sand-Jensen, K. 2000. Økologi og biodiversitet. Gads Forlag, København.

Stoltze, M. og S. Pihl (red.). 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet,. Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Stoltze, M. og S. Pihl (red.). 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Vestergaard, P. 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. Gads Forlag, København.

Vestergaard, P. og K. Hansen, K. (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. – Opera Botanica, 96.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Mønstre i det åbne land.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig