Abrahamsen, S. E. 1972. Danske Gravehvepse. – Natur og Museum, 15, 2. Naturhistorisk Museum, Århus.

Barclay-Estrup P. 1970. The description and interpretation of cyclical processes in a heath community. II. Changes in biomass and shoot production during the Calluna cycle. – Journal of Ecology, 58: 243-50.

Brunsting, A.M.H. og G.W. Heil. 1985. The role of nutrients in the interactions between a herbivorous beetle and some competing plant species in heathland. – Oikos, 44: 23-26.

Buchwald, E. og S. Søgaard. 2000. Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. – Miljø- og Energiministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.

Buttenschøn, R.M. 1998. Overblik over hedepleje. I Strandberg, M.(red.). Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Buttenschøn, R.M. 2001. Status og behov i forbindelse med § 3 arealernes drift og pleje. – Rapport til Wilhjelmudvalget.

Buttenschøn, R.M. og J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetationen. I Pedersen L.B., R.M. Buttenschøn og T. Secher Jensen (red.). Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. – Park og Landskabsserien nr. 34. Skov & Landskab, Hørsholm.

Bocher T.W. 1970. Hedens vegetation og flora. I: Nørrevang, A og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 7, s. 118-191. – Politikens Forlag, København:

Chinery, M. 1987. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Degn, H.J. 1996. Ændringer af vegetationen 1954-1995. Randbøl Hede. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 30.

Degn, H.J. 1997. Ændringer i vegetationen på Randbøl Hede 1954-1995. – Flora og Fauna, 103. årg.: 25-46.

Dupont, Y. L. 2005. Hedens blomster og bestøvere – et netværk af samspil. – Naturens Verden, 7/8: 24-31.

Dupont, Y.L. og B. Overgaard Nielsen. 2006. Species composition, feeding specificity and larval trophic level of flower-visiting insects in fragmented versus continuous heathlands in Denmark. – Biological Conservation, 131: 475-485.

Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Dull, V. Wirth, W. Werner & D. Paulissen. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa; Scripta Geobotanica XVIII. Göttingen (Goltze Verlag). Verlag Erich Goltze. 2. Auflage.

Emsholm, L. 1992. Hedearealet i Danmark 1991. – Naturovervågningsrapport. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Gimingham, C.H. 1972. Ecology of Heathlands. – Chapman & Hall, London.

Gimingham, C.H. 1975. An Introduction to Heathland Ecology. – Oliver & Boyd, Edinburgh.

Gimingham, C.H. 1985. Age-related interactions between Calluna vulgaris and phytophagous insects. – Oikos, 44: 12-16.

Hansen, V. 1970. Hedens opståen og omfang. I Nørrevang, A og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur 7, s. 9-28. – Politikens Forlag, København.

Hansen, K. 1971. Heden – natur og kultur. – Biologisk Orientering. Gyldendal, København.

Hansen K. 1976. Ecological studies in Danish heath vegetation. – Dansk Botanisk Arkiv, 31, 2.

Jensen, K.-M.V. og B. Overgaard Nielsen. 1985. Overvintringsbiologien hos lyngens bladbille (Lochmaea suturalis Thoms.) (Coleoptera: Chrysomelidae). – Flora og Fauna, 91. årg.: 4-12.

Jensen, T.F. og C. Skøtt. 1980. Danske myrer. – Natur og Museum 20. årg. nr. 1: 1-29. Naturhistorisk Museum, Århus.

Jensen, T.F. 1981. Distribution and density of nests of Myrmica schencki Emery in a sandy heath area in Jutland, Denmark. – Natura Jutlandica, 19: 67-72.

Johansson, M., T. Riis-Nielsen, N. Elmegaard og B. Overgaard Nielsen. 2000. Bille hærger Danmarks heder. – Aktuel Naturvidenskab, hefte 4: 5-7.

Jonassen, H. 1950. Recent pollen sedimentation and Jutland heath diagrams. – Dansk Botanisk Arkiv, 13,7.

Jørgensen, H. 1999. Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Mikkelsen V.M. 1980. Planteøkologi og danske plantesamfund. – DSR Forlag, København.

Münster-Swendsen, M. 1970. The nesting beha-viour of the bee Panurgus banksianus Kirby (Hymenoptera, Andrenidae, Panurginae). – Entomologica Scandinavica, 1: 93-101.

Nielsen, B. Overgaard. 1986. Masseangreb af lyngens bladbille (Lochmaea suturalis Thoms.) på danske lyngheder 1900-1984 (Coleoptera: Chrysomelidae). – Entomologiske Meddelelser, 53: 99-109.

Nielsen, M. Gissel. 1974. Number and biomass of worker ants in a sandy heath area in Denmark. – Natura Jutlandica, 17: 93-95.

Nørgaard, E. 1948. Bidrag til danske edderkoppers biologi. I. Lithyphantes albomaculatus (De Geer). – Flora og Fauna, 54. årg.: 1-14.

Odgaard, B.V. 1994. The holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123.

Pedersen, A.Aa. og V. Loeschcke. 2000. Den danske fugleedderkop. – Naturens Verden, 83, 10: 12-21.

Pedersen, E. Torp. 1980. Hedens dyreliv. I Nør-revang, A. og J. Lundø (red.), Danmarks Natur, 7. – Gad, København.

Riis-Nielsen, T., U. Søchting, M. Johansson og P. Nielsen 1991. Hedeplejebogen. De danske heders historie, pleje og udforskning. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Riis-Nielsen, T., I.K. Schmidt, B. Frandsen og T. Binding. 2005. Nørholm Hede. En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning. – Forest & Landscape Research, 35. Skov- og Landskab, Hørsholm.

Schjøtz-Christensen, B. 1965. Biology and population studies of Carabidae of the Corynephoretum. – Natura Jutlandica, 11: 1-173.

Schjøtz-Christensen, B. 1980. Dyrelivet på sandoverdrev. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur, 7. – Gad, København.

Simonsen, V., N. Elmegaard, C. Kjær og B. Overgaard Nielsen. 1999. Gene flow among populations of the leafbeetle species Gastrophysa polygoni and Lochmaea suturalis in Denmark (Coleoptera: Chrysomelidae). – Entomologica Generalis, 23: 271-279.

Strandberg, M. (red.). 1998. Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Webb, N. 1986. Heathlands. – Collins, London.

Wind, P. og M. Stoltze. 1998. Hedernes naturværdier. I Strandberg, M.(red.). Hedens kultur og natur. – Rhodos, København.

Zillesen, P.G. van Schaick og A.M.H. Brunsting. 1983. Capacity for flight and egg production in Lochmaea suturalis (Col., Chrysomelidae). – Netherlands Journal of Zoology, 33: 266-275.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Lynghederne.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig