Andersen, N. M. 1998. Water striders from the Paleogene of Denmark with a review of the fossil record and evolution of semiaquatic bugs (Hemiptera, Gerromorpha). – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter, nr. 50.

Andersen, N. M og S. Andersen. 1996. Kæmpemyrer og andre danekræ fra Limfjordens askeserie. – Naturens Verden: 417-432.

Andersen, S. Og S. Sjørring (red.). 1997. Geologisk Set – Det Nordlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. - Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, Brenderup.

Andersen, S. A. 1937. De vulkanske askelag i vejgennemskæringen ved Ølst – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 59.

Andersen, S. A. 1944. Det Danske Landskabs Historie. Danmarks Geologi i almenfattelig Fremstilling. 2. udgave, Bind 1, Undergrunden. – Naturhistorisk Tidende, Populær-Videnskabeligt Forlag ved Andersen & Gøtterup.

Andersen, S. B. Og C. Heilmann-Clausen. 1984. Petrografi og alder af den brune Turritella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1983: 17-24.

Bonde, N., 1968. Nyligt fundne fossiler fra det „plastiske ler“ 1. Invertebrata. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 18: 148-151.

Bonde, N. 1979. Palaeonvironment in the „North Sea” as indicated by the fish bearing Mo-clay deposit (Paleocene/Eocene), Denmark. – Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., nr. 16, volume 1: 3-16.

Bonde, N. 1987. Moler og fossiler – især fisk. - Skamol, Skarrehage Molerværk a/s.

Bonde, N. 1995. Plastisk ler, fisk og danekræ. -VARV, nr. 4: 103-118.

Bonde, N. 1997. A distinctive fish fauna in the basal Ash-Series of the Fur/Ølst Formation (U. Paleocene, Denmark). I: Thomsen, E. Og S.A. S. Pedersen (red.). Geology and Paleontology of the Mo-Clay. – Aarhus Geoscience, nr. 6: 33-34.

Bonde, N., Andersen, S., Hald, N. & Jakobsen, S.L. 2008. Danekræ – Danmarks bedste fossiler. Gyldendal. 225 pp.

Buchardt, B. 1978. Oxygen isotope palaeotempe-ratures from the Tertiary period in the North Sea area. – Nature, nr. 275: 121-123.

Bøggild, O.B. 1918: Den vulkanske aske i moleret. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 33.

Christensen, E.F. 1986. På jagt efter store fisk i moleret. – MIV, Museerne i Viborg Amt, nr. 14: 5-17.

Christensen, E.F. Og V. Brock.1981. Fur. - Kaskelot, nr. 47.

Clemmensen, A. Og E. Thomsen. 2005. Palaeo-environmental changes across the Danian-Selandian boundary in the North Sea Basin. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, nr. 219: 351-394.

Collins, J. Og S. L. Jakobsen. 2003. New crabs (Crustacea, Decapoda) from the Eocene (Ypresian/Lutetian) Lillebælt Clay Formation of Jutland, Denmark. – Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, nr. 30: 63-96.

Collinson, M.E. Og J. J. Hooker. 2003. Paleogene vegetation of Eurasia: framework for mammalian faunas. – Deinsea, nr. 10: 41-83.

Crouch, E.M., C. Heilmann-Clausen, H. Brink-huis, H. E. G. Morgans, K. M. Rogers, H. Egger og B. Schmitz. 2001. Global dinoflagellate event associated with the late Paleocene thermal maximum. – Geology, nr. 29: 315-318.

Danielsen, M., O. Michelsen og O. R. Clausen. 1997: Oligocene sequence stratigraphy and basin development in the Danish North Sea sector based on log interpretations. – Marine and Petroleum Geology, nr. 14: 931-950.

Dercourt, J., M. Gaetani, B. Vrielynck, m. fl. (red.). 2000. Atlas Peri-Tethys, Palaeogeogra-phical maps. – CCGM/CGMW, Paris.

Desor, E. 1846. Sur le terrain Danien, nouvel étage de la Craie. – Bulletin de la Société Géologique de France, serie 2, nr. 4: 179-181.

Dinesen, A., O. Michelsen og K. Lieberkind. 1977. A Survey of the Paleocene and Eocene deposits of Jylland and Fyn. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, serie B, nr. 1.

Egger, H. Og Brückl, E. 2006. Gigantic volcanic eruptions and climatic change in the early Eocene. International Journal of Earth Sciences. I trykken.

Evans, D., C. Graham, A. Armour og P. Bathurst. (red.). 2003. The Millennium Atlas: petroleum geology of the central and northern North Sea. – The Geological Society of London.

Floris, S. 1992. Koralbankerne i Fakses Kalkbrud. – Naturens Verden: 352-360.

Gravesen, P 1990. Oligozän in Ost-Jütland. 1. Teil. – Fossilien, Zeitschrift für Sammler und Hobbypaläontologen, nr. 2: 64-69.

Gravesen, P. 1990. Oligozän in Ost-Jütland. 2. Teil. – Fossilien, Zeitschrift für Sammler und Hobbypaläontologen, nr. 3: 117-121.

Gravesen, P. 1993. Fossiliensammeln in Südskandinavien. – Goldschneck Verlag.

Gravesen, P. 2001. Den geologiske udforskning af Fakse Kalkbrud fra midten af 1700-tallet til nu. – Geologisk Tidsskrift, hæfte 2: 1-40.

Gry, H. 1935. Petrology of the Paleocene Sedimentary Rocks of Denmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 61.

Gry, H. 1940. De istektoniske Forhold i Molerområdet. – Dansk Geologisk Forening, bind 9: 586-627.

Gry, H. 1965. Furs geologi. – Fur Museum.

Grönwall, K.A. Og P Harder. 1907. Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 18.

Harder, P. 1913. De oligocæne Lag i Jærnba-negennemskæringen ved Aarhus Station. -Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 22.

Hartley, R.A., Roberts, G.G., White, N. & Richardson, C. 2011. Transient convective uplift of an ancient buried landscape. Nature Geoscience 4, 562-565.

Heilmann-Clausen, C. 1990. Tertiæret ved Albæk Hoved – Et fedt profil. – VARV, nr. 1: 99-118.

Heilmann-Clausen, C. 1994. Sydklinten ved Sil-strup – hvordan en diatomit fik en aflægger efter 29 mill. år. – VARV, nr. 4: 117-123.

Heilmann-Clausen, C., O. B. Nielsen, og F. Gersner. 1985. Lithostratigraphy and depositional environments in the Upper Paleocene and Eocene of Denmark. – Bulletin of the Geolo-gicl Society of Denmark, nr. 33: 287-323.

Heilmann-Clausen, C. Og B. Schmitz. 2000. The late Paleocene thermal maximum S13C excursion in Denmark? – Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, nr.122.

Hoch, E. 1975. Amniote remains from the eastern part of the Lower Eocene North Sea Basin. – Colloque International C.N.R.S., Paris, nr. 218: 543-562.

Homann, M. 1991. Die Diatomeen der Fur-Formation (Alttertiär) aus dem Limfjord-Gebiet, Nordjütland/Dänemark. – Geologisches Jahrbuch, række A, hæfte 123.

Huuse, M. 2002. Cenozoic uplift and denudation of southern Norway: insights from the North Sea Basin. I: Doré, A.G., m. fl. (red.). Exhumation of the North Atlantic Margin: Timing, Mechanisms and Implications for Petroleum Exploration. – Geological Society, London, Special Publication, nr. 196: 209-233.

Japsen, P. 2000. Fra Kridthav til Vesterhav. Nord-søbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder. – Geologisk Tidsskrift, hæfte 2.

Japsen, P. Og J. A. Chalmers. 2000. Neogene uplift and tectonics around the North Atlantic: overview. – Global and Planetary Change, nr. 24: 165-173.

Jensen, L.N. Og O. Michelsen. 1992. Tertiær hævning og erosion i Skagerrak, Nordjylland og Kattegat. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1990-1991: 159-168.

Knox, R.W.O’B, Bosch, J.H.A., Rasmussen, E. S., Heilmann-Clausen, C., Hiss, M., De Lugt, I.R., Kasinski, J., King, C., Köthe, A., Slod-kowska, B., Standke, G. & Vandenberghe, N. 2010: Cenozoic. I: Dornenbaal, H. & Stevenson, A. (red.), Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area. EAGE Publications b.v., Houten, 211-223.

Kristoffersen, A.V. 1998. Flyvende strudsfugle i Danmark. – Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift 1997/98: 43-49.

Kristoffersen, A.V. 1999. Fossile fugle i Danmark og datidens fuglefauna. – Naturens Verden, nr. 6: 2-11.

Larsen. G. 2002. Geologisk Set – Fyn og Øerne. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. – Fyns Amt, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget.

Larsen, G. Og A. Dinesen. 1959. Vejle Fjord Formationen ved Brejning. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 82.

Larsen, G. Og C. Kronborg. 1994. Geologisk Set -Det mellemste Jylland. Miljø- og Energiministeriet og Geografforlaget.

Larsen, L. M., J. G. Fitton og A. K. Pedersen. 2003. Palaeogene volcanic ash layers in the Danish Basin: compositions and source areas in the North Atlantic igneous province. – Lithos, nr. 71: 47-80.

Larsson, S. G. 1975. Palaeobiology and mode of burial of the insects of the Lower Eocene Mo-Clay of Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 24: 193-209.

Larsson, S. G. 1978. Baltic Amber – a Palaeo-biological Study. – Entomonograph Volume 1, Scandinavian Science Press Ltd.

Mclnerney, F.A. & Wing, S.L. 2011. The Paleoce-ne-Eocene Thermal Maximum: A Perturbation of Carbon Cycle, Climate, and Biosphere with Implications for the Future.Annu. Rev. Earth Planet. Sci 39, 489-516.

Michelsen, O. Og M. Danielsen. 1996. Sequence and systems tract interpretation of the epicontinental Oligocene deposits in the Danish North Sea. I. de Datist, M. Og P. Jacobs (red.). Geology of Siliciclastic Shelf Seas. – Geological Society Special Publication, nr. 117: 1-13.

Michelsen, O., E. Thomsen, M. Danielsen, C. Heilmann-Clausen, H. Jordt og G. V. Laursen. 1998. Cenozoic sequence stratigraphy in the eastern North Sea. I. de Graciansky, P.C., T. Jacquin og P. R. Vail (red.). Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins. – SEPM Special Publication, nr. 60: 91-118.

Nielsen, O.B. (red.). 1994. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Tertiary sequence from the Harre borehole, Denmark. – Aarhus Geoscience, nr. 1.

Nielsen, O.B. (red.). 1995. Danmarks geologi fra Kridt til i dag. – Aarhus Geokompendier, nr. 1, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

Nielsen, O.B., S. Sørensen, J. Thiede og O. Skarbø. 1986. Cenozoic Differential Subsidence of the North Sea. – AAPG Bulletin, nr. 70: 276-298.

Nielsen, S.B., G. E. Paulsen, D. L. Hansen, L. Gemmer, O. R. Clausen, B. H. Jacobsen, N. Balling, M. Huuse og K. Gallagher. 2002. Paleocene initiation of Cenozoic uplift in Norway. I. Doré, A.G., m. fl. (red.). Exhumation of the North Atlantic Margin: Timing, Mechanisms and Implications for Petroleum Exploration. – Geological Society, London, Special Publication, Nr. 196: 45-65.

Pedersen, G. K. 1981: Anoxic events during sedimentation of a Paleogene diatomite in Denmark. – Sedimentology, nr. 24: 487-504.

Pedersen, G.K., Pedersen, S.S., Bonde, N., Heilmann-Clausen, C., Larsen, L.M., Lindow, B., Madsen, H., Pedersen, A.K., Rust, J., Schultz, B.P., Storey, M. & Willumsen PS., 2011: Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik. Geologisk Tidskrift 2011, 41-135.

Pedersen, G. K. Og F. Surlyk. 1983. The Fur Formation, a late Paleocene ash-bearing diatomite from northern Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 32: 43-65.

Pedersen, S. A. S. 1990: Landet omkring molerhavet. – VARV, nr. 2: 47-58.

Pedersen, S. A. S., G. K. Pedersen og P Noe. 1994. Moleret på Mors. – Mors Kort & Godt, nr. 1, Morsø Lokalhistoriske Forlag.

Rasmussen, H. W. 1968. Danmarks Geologi. - Gjellerups liniebøger. 2. udgave.

Rasmussen, L. B. 1975. Tertiærperioden. I: Nør-revang, A. Og T. J. Meyer (red.). Danmarks Natur, Bind 1. – Politikens Forlag: 161-198.

Ravn, J. P. J. 1907. Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7. række (nat. – mat.), nr. 3.

Rust, J. 1999. Biologie der Insekten aus dem ältesten Tertiär Nordeuropas. Habilitationsschrift der Georg-August-Universität Göttingen.

Schmitz, B., C. Heilmann-Clausen, C. King, E. Steurbaut, F. P Andreasson, R. M. Corfield og J. E. Cartlidge. 1996. Stable isotope and biotic evolution in the North Sea during the early Eocene: the Albæk Hoved section, Denmark.

I. Knox, R.W.O.B., R. M. Corfield og R. E. Dunay (red.). Correlation of the Early Paleogene in Northwest Europe. – Geological Society Special Publication, nr. 101: 275-306.

Schmitz, B., E. I. Thompson, L. Bornmalm og C. Heilmann-Clausen. 2003. A paleoenv-ironmental reconstruction of the early late Paleocene North Sea, from intrashell 518O and S13C profiles of mollusks. I. Wing, S.L., P. Gingerich, B. Schmitz og E. Thomas (red.). Causes and Consequences of Globally Warm Climates in the Early Paleogene. – Geological Society of America Special Paper, nr. 369: 263-274.

Schnetler, K.I. 2001:.The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. – Geology of Denmark Survey Bulletin, nr. 37.

Schnetler K.I. Og C. & Beyer. 1987. A Late Oli-gocene (Chattian B) mollusc fauna from the clay-pit of Galten Brickworks at Nørre Vissing, Jylland, Denmark. – Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., nr. 24: 193-224.

Schnetler, K.I. Og C. Beyer. 1990. A Late Oligo-cene (Chatt B) mollusc fauna from the coastal cliff at Mogenstrup, north of Skive, Jutland, Denmark. – Contr. Tert. Quatern. Geol., nr. 27: 39-81.

Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. 2011. The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. Cainozoic Research vol. 8, 41-99.

Schnetler, K.I. & Palm, E. 2008. The molluscan fauna of the Late Oligocene Branden Clay, Denmark. Palaeontos 15, 1-92.

Sliwinska, K.K, Abrahamsen, N., Beyer, C., Brünings-Hansen, T., Thomsen, E., Ulleberg, K. & Heilmann-Clausen, C. 2012: Bio- and mag-netostratigraphy of Rupelian – mid Chattian deposits from the Danish land area. Review of Palaeobotany and Palynology 172, 48-69.

Spjeldnæs, N. 1975. Palaeogeography and facies distribution in the Tertiary of Denmark and surrounding areas. – Norges Geologiske. Undersøgelse, nr. 316: 289-311.

Svensen, H., S. Planke, A. Malthe-Sørenssen, B. Jamtveit, R. Myklebust, T. R. Eidem og S. S. Rey. 2004. Release of methane from a volcanic basin as a mechanism for initial Eocene global warming. – Nature, nr. 429: 542-545.

Thomsen, E. 1995. Kalk og kridt i den danske undergrund. I Nielsen, O. B. (red.). Danmarks geologi fra Kridt til idag. – Aarhus geokompendier, nr 1: 31-67.

Thomsen, E., Abrahamsen, N., HeilmannClausen, C., King, C. & Nielsen, O.B. I trykken. Middle Eocene to Early Oligocene development in the eastern North Sea Basin: Biostratigraphy, magnetostratigraphy and paleoenvironment of the Kysing-4 borehole, Denmark. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Thomsen, E. Og C. Heilmann-Clausen. 1985. The Danian- Selandian boundary at Svejstrup with remarks on the biostratigraphy of the boundary in western Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 33: 341-362.

Thomsen, E. Og S. A. S. Pedersen (red.). 1997: Geology and Paleontology of the Mo-Clay. - Aarhus Geoscience, nr. 6.

Ulleberg, K. 1987. Foraminiferal zonation of the Danish Oligocene sediments. – Bulletin of the Geological Socity of Denmark, nr. 36: 191-202.

VARV. 1971. Geologi på Øerne – Varv ekskusionsfører nr. 2, København.

Zachos, J., M. Pagani, L. Sloan, E. Thomas og K. Billups. 2001. Trends, Rhytms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present. - Science, nr. 292: 686-693.

Ziegler, P.A. 1990: Geological Atlas of Western and Central Europe. – Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V. Den Haag.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Koralrev og lerhav.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig