Andersen, S. Th., 1965. Interglacialer og interstadialer i Danmarks Kvartær. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 15: 486-506.

Anjar, J,. Adrielsson, L., Bennike, O., Björck, S., Filipson, H.L., Groeneveld J., Knudsen, K.L., Larsen, N.K. &, Möller, P.2012. Palaeoenvironments in the southern Baltic Sea Basin during Marine Isotope Stage 3: a multi-proxy reconstruction. Quaternary Science Reviews 34, 81-92.

Bahnson, H; K.S. Petersen, P.B. Konradi og K.L. Knudsen. 1974. Stratigraphy of the Quaternary deposits in the Skærumhede II boring: Lithology, molluscs and foraminifera. - Danmarks Geologiske Undersøgelse Årbog 1973: 27-62.

Benn, D.I. Og D.J.A. Evans. 1998. Glaciers and Glaciation. – Arnold, London.

Bennike, O.; E.O. Heiberg og M. Houmark-Nielsen. 1993. Første danske lemminger. - Naturens Verden, nr. 2:57-63.

Bennike, O., Houmark-Nielsen, M. & Wiberg-Larsen, P. 2007. A Middle Weichselian interstadial lake deposit on Sejerø, Denmark: macrofossil studies and chronology Journal of Quaternary Science 22, 647-651.

Berthelsen, A. 1976. Om moræne og Weichsel stratigrafi. – Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Boulton G.S. Og T. Payne. 1994. Mid-latitude ice sheets through the last glacial cycle. I: Duplessy IC og M.T. Spyridakis. – Long - Term Climatic Variations NATO ASI Series, nr. 122: 177-212.

Boulton, G.S., G.D. Smith, A.S. Jones og J. Newsome, 1985. Glacial geology and glaciology of the last mid-latitude ice sheets. – Journal of the Geological Society, London, nr. 142: 447-474.

Boulton, G.S.; P. Donglemans; M. Punkari og M.J. Broardgate. 2001. Palaeoglaciology of an ice sheet through a glacial cycle: the European ice sheet through the Weichselian. – Quaternary Science Reviews, nr. 20: 591-625.

Brodzikowski, K. Og A.J. van Loon. 1991: Glacigenic Sediments. – Developments in Sedi-mentology, nr. 49. Elsevier, Amsterdam.

Danmarks Geologiske Undersøgelse. 1993. Præ-kvartæroverfladens højdeforhold. – DGU kortserie, nr. 44.

Ditlefsen, C. 1991: Luminescence dating of Danish Quaternary sediments. Upubliceret ph.d-afhandling, – Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

Donner, J. 1995. The Quaternary history of Scandinavia. – Cambridge University Press, Cambridge.

Ehlers, J. 1996. Quaternary and Glacial Geology. – Wiley, New York.

Ehlers, J.; L. Eismann; L. Lippstreu; H-J. Stephan og S. Wansa. Pleistocene Glaciations in North Germany. I: Ehlers, J. Og P. Gibbard; Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. Elsewier, Amsterdam.

Eiriksson, J., Kristensen, P.H., Lykke-Andersen, H., Brooks, K., Murray, A., Knudsen, K.L., & Glaister, C. 2006. A sedimentary record from a deep Quaternary valley in the southern Lillebælt area, Denmark: Eemian and Early Weichselian lithology and chronology at Mommark. Boreas 35, 320-331.

Elverhøi, A.; J.A. Dowdeswell; S. Funder; J. Mangerud og R. Stein. 2000. Glacial and oceanic history of the polar North Atlantic margins: an overview. – Quaternary Science Reviews, nr. 17: 1-10.

Feyling-Hanssen, R.W. 1955. Stratigraphy of the marine Late-Oleistocene of Billefjorden, Vest-spitsbergen. – Norsk Polarinstitutt Skrifter, nr. 107: 1-186

Fronval, T. Og E. Jansen. 1996. Late Neogene plaleoclimates and paleoceanography in the Island-Norwegian Sea: evidence from the Iceland and Vøring Plateaus. – Proceedings of the Ocean Drilling Program, nr.151: 455-468.

Funder, S.; I. Demidov og Y. Yelovicheva. 2002. Hydrography and mollusc faunas of the Baltic and the White Sea – North Sea seaway in the Eemian. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, nr. 184: 275-304.

Hamberg, L. 1989. The Weichselian white quattzsand deposits at Grønneskov and in the Ristinge Klint section: an example of periglacial aeolian sand sheet sediments. - INQUA ekskursionsguide, DGU intern rapport, nr. 16, appendix 4.

Hellner, W.F. 1964. Atlas 3. – Gyldendal.

Houmark-Nielsen, M. 1987. Pleistocene stratigraphy and glacial history of the central part of Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 36: 1-189.

Houmark-Nielsen, M. 1989. Danmark i istiden, en tegneserie. – VARV, nr. 2: 43-72.

Houmark-Nielsen, M. 1990. Stensigmose Klint. -NORDQUA ekskursionsguide, DGU intern rapport nr. 48, appendix 9.

Houmark-Nielsen, M. 2003. Signature and timing of the Kattegat Ice Stream: onset of the LGM-sequence in the southwestern part of the Scandinavian Ice Sheet. – Boreas, nr. 32: 227-241.

Houmark-Nielsen, M. 2004. The Pleistocene of Denmark: a review of stratigraphy and glaciation history. I: Ehlers, J. Og P. Gibbard; Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. Elsewier, Amsterdam.

Houmark-Nielsen, M. 2007. Extent and age of Middle and Late Pleistocene glaciations and periglacial episodes in southern Jylland, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 55, 9-35.

Houmark-Nielsen, M., 2010. Extent, age and dynamics of Marine Isotope Stage 3 glaciations in the southwestern Baltic Basin. Boreas 39, 343-359.

Houmark-Nielsen, M. og S. Sjørring. 1991. Om istiden i Danmark. – Geologisk Centralinstitut, Københavns Universitet, København.

Houmark-Nielsen, M. og Kjær K.H. 2003. Southwest Scandinavia 40-15 ka BP: Paleogeo-graphy and environmental change. – Journal of Quaternary Science 18, 769-786. Journal of Quaternary Science, nr. 18: 769-786.

Houmark-Nielsen, M.; J. Krüger og K. H. Kjær. 2005. De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. – Geoviden, geologi og geografi, nr. 2.

Huuse, M. og H. Lykke-Andersen. 2000. Large-scale glaciotectonic thrust structures in the eastern Danish North Sea. – Geological Society, London, Speical Publications, nr. 176: 293-305.

ICS (International Commission on Stratigraphy) 2010 A. Global chronostratigraphical correlation table for the last 2,7 million years. www.stratigraphy.org

ICS (International Commission on Stratigraphy) 2010 B. Regional chronostratigraphical correlation table for the last 270,000 years, Europe north of the Mediterranean. www.stratigraphy.org

Jessen, A. 1931: Lønstrup Klint. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, II række, nr. 49.

Jessen, A., V. Milthers, N. Hartz og A. Hesselbo. 1910. En boring gennem de kvartære Lag ved Skærumhede. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 25.

Kellog, T. B. 1976. Late Quaternary climatic change: evidence from deep-sea cores of the Norwegian and Greenland seas. I: R. M. Cline og J. D. Hays; Investigagion of Late Quaternary Palaeoceanography and Palaeo-climatology. – Geological Society of America Memoir, nr. 145: 77-110.

Kjær, K.H.; M. Houmark-Nielsen og N. Richardt. 2003. Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southwestern margin of the last Scandinavian ice sheet: imprint after palaeo-ice streams. – Boreas, nr. 32: 130-148.

Klint, K.E.S. og Pedersen, S.A.S. 1995: The Hanklit Glaciotectonic Thrust Fault Complex, Mors, Denmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, serie A, nr. 35.

Knudsen, KL. 1987. Foraminifera in the Late Elsterian-Holsteinian sequence at Tornskov in south Jutland, Denmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, serie B, nr. 10: 7-31.

Knudsen, K.L. 1989. Kvartæret, teoretiske og praktiske aspekter. I Nielsen, O. B. Og P. Sandersen, Danmarks Geologi – fra øvre Kridt til i dag. – Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus.

Knudsen, K.L. 1994. The marine Quaternary in Denmark: a review of new evidence from glacial – interglacial studies. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr 41: 203-218.

Knudsen, K. L. 2003. Mommark. I: Geologisk Set – Det sydlige Jylland. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget.

Knudsen, K.L., Jiang, H., Kristensen, P Gibbard, P. & Haila, H. 2011. Early Last Interglacial palaeoenvironments in the western Baltic: foraminiferal stable isotopes and diatom-based sea-surface salinity. Boreas 40, 681-696.

Knudsen, K.L.; M.S. Seidenkrantz og P Kristensen. 2002. Last Interglacial and Early Glacial Circulation in the Northern North Atlantic Ocean. – Quaternary Research, nr. 58: 22-26.

Konradi, P. B. 1973. Foraminifera in Eemian deposits at Stensigmose, southern Jutland. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 105.

Konradi, P. B. 2001. „Vejenbælt”, et ældgammelt sund tværs over Jylland. – Geologi – Nyt fra GEUS, nr. 6-7.

Kristensen, P.; P. Gibbard; K.L. Knudsen og J. Ehlers. 2000. Last Interglacial stratigraphy at Ristinge Klint, south Denmark. – Boreas, nr. 29: 103-116.

Kristensen, P. & Knudsen, K.L. 2006. Palaeoenvironments of a complete Eemian sequence at Mommark, southern Denmark: foraminifera, ostracods and stable isotopes, Boreas 35, 349-366.

Larsen, G. Og C. Kronborg. 1994. Geologisk Set -Det mellemste Jylland. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget.

Larsen, N.K., Knudsen, K.L., Krohn, C.F., Kronborg, C., Murray, A.S. & Nielsen, O.B. 2009. Late Quaternary ice sheet, lake and sea history of southwest Scandinavia: a synthesis. Boreas 38, 732-761.

Lykke-Andersen, A.L. Og K.L. Knudsen. 1991. Saalian, Eemian and Weichselian in the Vendsyssel – Kattegat Region, Denmark. – Striae, nr. 34:135-140.

Murray, A. Og Funder, S. 2003. Optically stimulated luminescence dating of a Danish Eemian coastal marine deposit. A test of accuracy. – Quaternary Science Reviews, nr. 22: 1177-1183.

Partridge T.C. 1997. Reassessment of the position of the Plio-Pleistocene boundary: is there a case for lowering it to the Gauss-Mayyuama palaeomagnetic reversal? – Quaternary International, nr. 40: 5-10.

Rosenkrantz, A. 1944. Nye Bidrag til Forståelsen af Ristinge Klints Opbygning. – Dansk Geologisk Forening, nr. 10: 431-435.

Seidenkrantz, M.S. 1998. Sol og klima gennem 10 millioner år. – Naturens Verden 1998: 195-206.

Seidenkrantz, M.S., L. Bornmalm, S.J. Johnsen, K.L. Knudsen, A. Kuijpers, S-E. Lauritzen, S.A.G. Leroy, I. Mergeai, C. Schweger og B. van Vliet-Lanoe. 1996. Two-step deglaciation at the oxygen isotope stage 6/5e transition: the Zeifen-Kattegat climate oscilation. – Quaternary Science Reveiws, nr. 15: 63-75.

Sjørring, S., PE. Nielsen, J. Frederiksen, J. Hegner, G. Hyde, J.B. Jensen, A. Mogensen og W. Vortisch. 1982. Observationer fra Ristinge Klint, felt- og laboratorieundersøgelser. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1981: 135-149.

Shackleton, N.J. 2000. The 100,000 year Ice-Age Cycle Identified and Found to Lag Temperature, Carbon Dioxide and Orbital Eccentricity. – Science, nr. 289: 1897-1902.

Smed, P 1989. Sten i det danske landskab. – Geografforlaget.

Smed, P. 1980. Det fynske landskab. – Geografforlaget.

Smed, P 1993. Indicator studies: a critical review and new data-presentation method. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 40: 332-340.

Svendsen, J. I., V.I Astakhow, D.Y. Bolshiyanov, I. Demidov, J.A. Dowdeswell, V. Gataullin.

C. Hjort, H.W. Hubberten; E. Larsen; J. Mangerud; M. Melles; P. Møller; M. Saanisto og M. Siegert. 1999. Maximum extent of the Eurasian ice sheets in the Barents and Kara Sea region during the Weichselian. – Boreas, nr.28: 234-242.

Sveriges Geologiske Undersökning. 1979. Maringeologiska kartan (1:50.000): Helsingborg. -Rapporter och meddelanden, nr. 13.

Ussing NV. 1904. Danmarks Geologi. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 3. række, nr. 2.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Istider og mellemistider.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig