Aaris-Sørensen, K. 1998. Danmarks Fortidige Dyreverden. 3. udgave. – Gyldendal, København.

Boertmann, D. 1995. Vokshatte. Nordeuropas svampe 1. – Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Bruun, H.H. 2000. Patterns of species richness in patches of dry grassland in an agricultural landscape. – Ecography, 23: 641-650.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1995. Beskyttede overdrev under lup. – Urt 19. årg.: 26-31.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1998. Overdrev – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 2000. – Classification of Dry Grassland Vegetation in Denmark. Journal of Vegetation Science, 11: 585-596. Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 2002. Forstår vi de lysåbne naturtyper rigtigt? – Urt 26. årg.: 52-58.

Bruun, H.H. og B. Fritzbøger. 1999. Historiske forandringer i husdyrbruget har medført faldende artsrigdom i skove, enge og overdrev. – Urt 23. årg.: 84-97.

Cheesman, O.D. og V.K. Brown. 1999. Conservation of the wart biter bush cricket – flagship or pharmaceutical? – Antenna, 23: 70-75.

Chinery, M. 1998. Vesteuropas insekter. – Gads Forlag, København.

Cleveland, C.C., A.R. Townsend, D.S. Schimel, H. Fisher, R.W. Howarth, L. Hedin, S.S. Perakis, E.F. Latty, J.C. von Fischer, A. Elseroad and M.F. Wasson. 1999. Global patterns of terrestrial biological nitrogen (N2) fixation in natural ecosystems. – Global Biogeochemical Cycles, 13: 623-645.

During, H.J. 2000. Life history characteristics of threatened bryophytes. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 9: 19-26.

Ejrnæs, R. 2000. Naturen i agerlandet. I Holten-Andersen, J., T.N. Pedersen, H. Stensen Christensen og S. Manninen (red.). Dansk Naturpolitik – viden og vurderinger. Temarapport Nr. 1. 2000. s. 218-231. – Naturrådet. Ejrnæs, R. 2001. Græsland – en halvnaturtype i tilbagegang. – Flora og Fauna, 107. årg.: 135-141.

Ejrnæs, R, U. Nåsman, B. Odgaard, M. Stenak, E. Aude, J.U. Jepsen og C.J. Topping. 2002. Naturen i et kulturlandskab. I Møller, P.G., Ejrnæs, R., A. Holl, L. Krogh og J. Madsen (red.). Foranderlige Landskaber. Integration af natur og kultur i forvaltning og forskning. – Syddansk Universitetsforlag.

Ejrnæs, R. og H.H. Bruun. 2000. Gradient Analysis of Dry Grassland Vegetation in Den-mark. – Journal of Vegetation Science, 11: 573-584.

Ejrnæs, R. og R. Poulsen. 2001. Trends in the bryophyte and lichen flora of Danish seminatural grasslands over the last 50 years. – Lindbergia, 26: 115-120.

Ejrnæs, R., D.N. Hansen and E. Aude. 2003. Changing course of secondary succession in abandoned sandy fields. – Biological Conservation, 109: 343-350.

Ellemann, L., R. Ejrnæs, J. Reddersen, og J. Fredshavn. 2001. Det lysåbne landskab – tilstand og udvikling af klit, hede, overdrev, mose, strandeng og fersk eng. – Faglig rapport fra DMU, nr. 372.

Eriksson, O., S.A.O. Cousins og H.H. Bruun. 2002. Land-use history and fragmentation of traditionally managed grasslands in Scan-dinavia. – Journal of Vegetation Science, 13: 743-748.

Grime, J. P 1979. Plant strategies and vegetation processes. – Wiley, Chichester.

Gyllenberg, G. 1970. Energy flow through a simple food chain of a meadow ecosystem in four years. – Annales Zoologici Fennici, 7: 283-289.

Hammer, O. 1941. Biological and ecological investigations on flies associated with pastu-ring cattle and their excrement. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, 105: 141-393.

Hansen, V. 1965. Biller XXI. Snudebiller. Danmark Fauna, bd. 69. – Gads Forlag, København.

Hansen, V. og S.G. Larsson. 1945. Biller XII. Heteromerer. Danmarks Fauna, 59. – Gads Forlag, København.

Hanski, I. og Y. Cambefort. 1991. Dung beetle ecology. – Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Hanski, I. 1997. Habitat destruction and metapopulation dynamics. I Pickett, S.T.A., R.S. Ostfeld, M. Shachak and G. E. Likens (red.) 1997. The ecological basis of conservation. – Chapman & Hall, New York.

Hartvig, P. 2000. Ekstensivt drevne naturtyper. I Holten-Andersen, J., T.N. Pedersen, H. Stensen Christensen og S. Manninen (red.). Dansk Naturpolitik – viden og vurderinger. – Temarapport nr. 1. 2000. s. 232-247. Naturrådet, København.

Hodgson, J.G. 1986. Commonness and rarity in plants with special reference to the Sheffield flora 2: The relative importance of climate, soils and land use. – Biological Conservation, 36: 253-274.

Hodgson, J.G. 1987. Why do so few plant species exploit productive habitats? An investigation into cytology, plant strategies and abundance within a local flora. – Functional Ecology, 1: 243-250.

Hodgson, J G. 1993. Commonness and rarity in British butterflies. – Journal of Applied Ecology, 30: 407-427.

Hodgson, J. G., PJ. Wilson, R. Hunt, J.P. Grime and K. Thompson. 1999. Allocating C-S-R plant functional types: a soft approach to a hard problem. – Oikos, 85: 282-296.

Holter, P 1974. Food utilization of dung-eating Aphodius larvae (Scarabaeidae). – Oikos, 25: 71-79.

Holter, P. 2000. Particle feeding in Aphodius dung beetles (Scarabaeidae): old hypotheses and new experimental evidence. – Functional ecology, 14: 631-637.

Hooper, D.U. og P.M. Vitousek. 1998. Effects of plant composition and diversity on nutrient cycling. – Ecological Monographs, 68: 121-149.

Hultén, E. & M. Fries. 1986. Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. Koeltz Scientific Books, Könistein.

Iversen, J. 1954. The late-glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. rk., Nr. 80.

Jørgensen, J. 1970. De stedbundne dyrearter – hvirvelløse dyr. I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Agerlandet. Danmarks Natur bd. 8. – Politikens Forlag, København.

Jørgensen, L. 1921. Bier. Danmarks Fauna bd. 25. – Gads Forlag, København.

Lyneborg, L. 1993. Hvad finder jeg i mark og eng. – Politikens Forlag, København.

Miljø og Energiministeriet. 2000. Arealinformationssystemet AIS: Beskyttede naturtyper.

Müller, A., A. Krebs og F. Amiet. 1997. Bienen. Mitteleuropäische Gattungen, Lebensweise, Beobachtung. – Naturbuch Verlag, München.

Nielsen, H.B. og H.H. Bruun. 2003. Gravhøje som øer i agerlandet: Forandringer i floraen 1961 til 2000. – Flora og Fauna, 109: 95-100.

Nielsen, O. F. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv, 9. – Apollo Books, Stenstrup.

Nielsen, P.S. og J. Bittcher. 2002. Overvågning af sortplettet blåfugl Maculinea arion L. – Lepidoptera, 7: 117-130.

Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). 1970. Hede, overdrev og eng. Danmarks Natur, 7. – Poli-tikens Forlag, København.

Odgaard, B.V. 1994. The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123.

Odgaard, B.V. og P. Rasmussen. 2000. Origin and temporal development of macro-scale vegetation patterns in the cultural landscape of Denmark. – Journal of Ecology, 88: 733-748.

Palm, E. 1996. Nordeuropas snudebiller. 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae) – med særligt henblik på den danske fauna. Danmarks Dyreliv, 7. – Apollo Books, Stenstrup.

Skidmore, P. 1991. Insects of the British cowdung community. – Field Studies Council, Preston Montford, Montford Bridge.

Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. – Gyldendal, København.

Stoltze, M. og S. Pihl. 1998. Rødliste 1997. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Stolze, M. og S. Pihl. 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø og Energiministeriet.

Svenning J.-C. 2002. A review of natural vegetation openness in north-western Europe. – Biological Conservation, 104: 133-148

Thomas, J.A. 2002. Larval niche selection and evening exposure enhance adoption of a predacious social parasite, Maculinea arion (large blue butterfly), by Myrmica ants. – Oecologia, 132: 531-537.

Thomsen, K. 2000. Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Nepenthes Forlag, Århus.

Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer. Danmarks Dyreliv, 6. – Apollo Books, Stenstrup.

Tranberg, H., A. Sode, L. Bisschop-Larsen, J. Aamand Kristensen og R. Ejrnæs. 2002. Er gravhøje andet end fortidsminder? – Vand & Jord, 9, 3: 89-94.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Græslandet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig