Nørrevang, A. Og J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur. Bind 1. Landskabernes opståen. – Politikens Forlag, København.

Aaby, B. 1976. Cyclic climatic variations in climate over the past 5,500 yr reflected in raised bogs. – Nature, nr. 263: 281-284.

Aaris-Sørensen, K. 1976. A zoological investigation of the bone material from Sværdborg I-1943. – Arkæologiske Studier, nr. 3: 137-148.

Aaris-Sørensen, K. 1977. Vedbækjægeren og hans hunde. I Petersen, E. B., J.H. Jønsson, P V. Petersen, og K. Aaris-Sørensen, K. (red.). Vedbækprojektet. I marken og museerne. – Særtryk af Søllerødbogen: 170-176.

Aaris-Sørensen, K. 1980. Depauperation of the mammalian fauna of the island of Zealand during the Atlantic period. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 149: 131-138.

Aaris-Sørensen, K. 1988. Danmarks Forhistoriske Dyreverden. – Gyldendal.

Andersen, S. H. 1975. Ringkloster. En jysk indlandsboplads med Ertebøllekultur.- KUML, 1973-74: 11-108.

Andersen, S. H. 1980. Tybrind Vig. Foreløbig meddelelse om en undersøisk stenalderboplads ved Lillebælt. – Antikvariske Studier, nr. 4, 7.

Andersen, S. H. 1983. Mønstrede åreblade fra Tybrind Vig. – KUML, 1982-83: 11-30.

Andersen, S. H. 1998. Ringkloster. Ertebølle trappers and wild boar hunters in eastern Jutland. A survey. – Journal of Danish Archaeology 1994-95, nr.12: 13-59.

Andersen, S. T. 1965. Interglacialer og interstadialer i Danmarks kvartær. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 15: 486-504.

Andersen, S. T. 1969. Interglacial vegetation and soil development. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 19:, 90-102.

Andersen, J. 1953. Analysis of a Danish roe deer population. – Danish Review of Game Biology, nr. 2: 127-155.

Andersen, K., S. Jørgensen og J. Richter. 1982: Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. -Nordiske Fortidsminder, serie B, nr. 7.

Andersen, K. 1983. Stenalderbebyggelsen i Den Vestsjællandske Åmose. – Fredningsstyrelsen, København.

Benecke, N. 1987. Studies on early dog remains from Northern Europe. – Journal of Archaeological Science, nr. 14: 1-11.

Berg, K. 1950. De ferske vande. I Bræstrup, F.W, G. Thorsen og E. Wesenberg-Lund (red.). Vort Lands Dyreliv 3. – Gyldendal, København: 161-192.

Bennike, P. 1985. Stenalderbefolkningen på øerne syd for Fyn. I Skaarup, J. Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. – Langelands Museum: 467-489.

Binford, L. R. 1978. Nunamiut ethnoarchaeo-logy. – Studies in Archaeology, Academic press, New York: 1-509.

Binford, L. R. 1981. Bones, ancient men and modern myths. – Studies in Archaeology, Academic press, New York: 1-320.

Björck, S. 1994. Review of the history of the Baltic Sea, 13.0-8.0 ka B.P. – Quaternary International, nr. 27: 1-22.

Brain, C. K. 1981. The Hunters or the Hunted. -The University of Chicago Press, Chicago.

Bræstrup, F. W. 1949. Det danske hjortevildt. I Bræstrup, F W., G. Thorsen og E. WesenbergLund (red.). Vort Lands Dyreliv 1. – Nordisk Forlag, København: 1-512.

Bræstrup, F. W 1952. Hjortebogen. – Hans Reitzels Forlag, København.

Christensen, C. 1981. Havniveauændringer 5.500-2.500 f.Kr. i Vedbækområdet, NØ. Sjælland. – Dansk Geologisk Forening Årsskrift: 191-207.

Christensen, C. 1982. Stenalderfjorden og Ved-bækbopladserne. Havspejlets svingninger 5500-2500 f.Kr. – Nationalmuseets Arbejdsmark 1982: 169-189.

Christensen, C. 1990. Stone Age dug-out boats in Denmark: occurrence, age, from and reconstruction. In Robinson, D.E. (red.): Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. – Oxbow Books, Oxford: 119-141.

Christensen, C. 1993: Land og hav. In Hvass, S. Og S. Storgaard (red.). Da Klinger i Muld … . -Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København: 20-23.

Christensen, C. 1995. The Littorina transgressions in Denmark. I Fischer, A. (red.). Man and Sea in the Mesolithic. – Oxbow Monographs, nr. 53: 15-22.

Christensen, C., A. Fischer og D. R. Mathiassen. 1997. Den Store Havstigning i Storebælt. I Pedersen, L., A. Fischer og B. Aaby. Storebælt i 10.000 år -mennesket, havet og skoven. – Storebælt publikationer: 45-55.

Christensen, C. Og E. R. Andreasen. 1999. Strandforskydning i Nordvestsjælland i Atlantisk og Subboreal tid. – Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, rapport nr. 2.

Clutton-Brock, J. 1981. Domestic Animals from Early Times. – Heinemann and Texas University Press, London.

Clutton-Brock, J. Og N. Noe-Nygaard. 1990. New osteological and C-isotope evidence on Mesolithic dogs: companions to hunters and fishers at Star Carr, Seamer Carr and Kongemose. – Journal of Archaeological Science, nr. 17: 643-653.

Dansgaard, W. 2004. Frozen Annals – Greenland Ice Cap Research. – Narayana Press, Denmark (Kan hentes fra Niels Bohr Institutets hjemmeside).

Degerbøl, M. 1933. Danmarks pattedyr i fortiden i sammenligning med recente former. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 96: 357-641.

Degerbøl, M. 1939. Bundsø, en Yngre Stenalder Boplads på Als IV Dyreknogler. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 85-198.

Degerbøl, M. 1942. Et knoglemateriale fra Dyr-holm-bopladsen, en Ældre Stenalder-køkken-mødding. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Arkæologisk-Kunsthistoriske Skrifter, nr. 1: 78-135.

Degerbøl, M. 1943. Om dyrelivet i Aamosen i stenalderen. I Mathiassen, T. (red.). Stenalderbopladser i Aamosen. – Nordiske Fortidsminder, København.

Degerbøl, M. 1945. Fisk fra Kvartærtiden i Danmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 108: 103-160.

Degerbøl, M. Og B. Fredskild. 1970: The urus (Bos primigenius Bojanus) and neolithic domesticated cattle (Bos taurus domesticus Linné) in Denmark. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter, nr. 17: 5-234.

Degerbøl, M. Og H. Krog. 1951. Den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis L.) i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. Række, nr. 78: 1-130.

DeNiro, M. J. 1987. Stable isotopy and archaeology. – American Scientist, nr. 75: 182-191.

Enghoff, I. B. 1989. Fishing from the Stone Age Settlement Norsminde. – Journal of Danish Archaeology, nr. 8: 41-50.

Enghoff, I. B. 1994. Fishing in Denmark during the Ertebølle period. – International Journal of Osteoarchaeology, nr. 4: 65-69.

Fairbanks, R. G. 1989. A 17,000-year glacio-eustatic sea level record: influence of glacial melting rates on the Younger Dryas event and deep-ocean circulation. – Nature, nr. 342: 637-642.

Fischer, A., P. Vemming-Hansen og P. Rasmussen. 1984. Macro and micro wear traces on lithic projectile points. – Journal of Danish Archaeology, nr. 3: 19-46.

Gebauer, A. B. Og D. T. Price. 1992. Foragers to farmers: an introduction. I Gebauer, A.B. og D. T. Price (red.): Transitions to Agriculture in Prehistoric. – Prehistoric Press, Madison, Wisconsin.

Guthrie, R. D. 1984. Mosaics, allelochemics and nutrients. An ecological theory of Late Pleistocene megafaunal extinctions. I Martin, P.S. Og R. G. Klein (red.). Quaternary Extinctions. – The University of Arizona Press, Tucson, Arizona: 259-298.

Håkanson, L. Og M. Jansson. 1983. Principles of Lake Sedimentology. – Springer Verlag, Berlin.

Hatting, T. 1963. On subfossil finds of Dalmatian pelican (Pelecanus crispus Bruch.) from Denmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 125: 337-351.

Hatting, T. 1969: Age determination for subfossil beavers (Castor fiber L.) (Mammalia) on the basis of radiographs of the teeth. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 132: 115-128.

Hatting, T. 1970. Er bæverens tænder benyttet som redskaber i Stenalderen i Danmark?. -Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1969: 116-126.

Hatting, T. 1973. En pelsjægerboplads fra stenalderen. – Kaskelot, nr. 10: 13-21.

Hatting, T. 1991. Husdyrenes Historie. – Zoologisk Museum, København.

Iversen, J. 1937. Undersøgelser over Littori-natransgressionerne i Danmark. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 9: 223-232.

Iversen, J. 1941. Landnam i Danmarks Stenalder. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 66: 1-68.

Iversen, J. 1949. The influence of prehistoric man on vegetation. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 4. række, nr. 3: 5-25.

Iversen, J. 1960. Problems of the early post-glacial forest development in Denmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 4. række, nr. 4: 1-32.

Iversen, J. 1967. Naturens udvikling siden sidste istid. I Nørrevang, A. Og T. J. Meyer (red.). Danmarks Natur. Bind 1. Landskabernes opståen – Politikens Forlag, København: 345-448.

Jacobsen, E. M. 1982. Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, en foreløbig undersøgelse. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift 1981: 109-117.

Jacobsen, E. M. 1983. Littorinatransgressioner i Trundholm mose, NV Sjælland, supplerende undersøgelser. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift 1982: 59-65.

Jensen, A. 1964. Odderen i Danmark. – Danske Vildtundersøgelser II: 1-48.

Jensen, B. 1967. Køns- og aldersfordeling, vækstforhold og bestandsomsætning hos dansk kronvildt belyst ved jagtudbyttet. I Jensen, B. (red.). Undersøgelser over kronvildtet (Cer-vus elaphus L.) i Danmark. Danske Vildtundersøgelser, nr. 13, Vildtbiologisk Station: 77-106.

Jensen, B. 1993. Nordens pattedyr. – G.E.C. Gads Forlag, København.

Jensen, B. Og A. M. Rasmussen. 1985. Bidmærker efter hjørnetænder af danske rovpattedyr. -Flora og Fauna, nr. 91: 17-19.

Jensen, P. 1991. Body Size Trends of Roe Deer (Capreolus capreolus) from Danish Mesolithic Sites. – Journal of Danish Archaeology, nr. 10: 51-58.

Jessen, K. Og V. Milthers. 1928. Interglacial freshwater deposits. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 48.

Johnsen, S. J., W. Dansgaard og H. B. Clausen. 1972. Oxygen isotope profiles through the Atlantic and Greenland ice sheets. – Nature, nr. 235: 429-434.

Jørgensen, S. 1954. A pollen analytic dating of Maglemose finds from the bog Aamosen, Zealand. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. Række, nr. 80: 159-187.

Jørgensen, S. 1956. Kongemosen. – Kuml 1956, Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab: 23-40.

Jørgensen, S. 1963. Early Postglacial in Aamosen. – Geological Survey of Denmark, 2. Serie, nr. 87, I and II: 1-115.

Jørgensen, S. 1982. Mosegeologi og pollenanalyse. I Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. – Nordiske Fortidsminder, serie B, nr. 7: 105-137.

Kolstrup, E. 1988. Late Atlantic and Early Sub-boreal vegetational development at Trundholm, Denmark. – Journal of Archaeological Science, bind 15, nr. 5.

Krogh, H. 1973. The early Postglacial development of the Store Bælt. – Baltica, nr. 2, Vilnius: 47-60.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Acta Historica Scientarium, Na-turalium et Medicinalium. Editit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, nr. 19. Odense University Press, Odense.

Malmros, C. Og S. H. Andersen. 1984. Madskorpe på Ertebøllekar fra Tybrind Vig. – Aarbøger fra Nordisk Oldkyndighed og Historie: 78-95.

Mangerud, J., S. T. Andersen, B. Berglund og J. J. Donner. 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. – Boreas, nr. 3: 109-128.

Mathiassen, M. J. 1935. Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen. – Fra Holbæk Amt 1935: 94-135.

Mathiassen, T. 1943. Stenalderbopladser i Aamosen. – Nordiske Fortidsminder, nr. 3.

Mathiassen, T. 1946. En Senglacial boplads ved Bromme. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 121-197.

.Mertz, E. L. 1924. Oversigt over de sen- og postglaciale niveauforandringer i Danmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 41.

Morey, D. F. 1992. Size, shape and development of the domestic dog. – Journal of Archaeological Science, nr. 19: 181-204.

Møhl-Hansen, U. 1954. Første sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark. – Aarbog for nordisk Oldkyndighed og Historie 1954: 101-126.

Møhl, U. 1957. Zoologisk gennemgang af knoglematerialet fra jernalderbopladserne Dalshøj og Sorte Muld, Bornholm. – Nationalmuseets Skrifter, Større Beretninger II: 279-318.

Møhl, U. 1970. Oversigt over dyreknoglerne fra Ølby Lyng. – Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie: 43-77.

Møhl, U. 1984. Dyreknogler fra nogle af borealtidens senere bopladser i den sjællandske

Madsen, V., V. Nordmann og N. Hartz. 1908. Eem-zonerne. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr.17.

Noe-Nygaard, N. 1973. The Vig Bull. New information on the final hunt. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 22: 244-249.

Noe-Nygaard, N. 1974. Mesolithic hunting in Denmark illustrated by bone injuries caused by human weapons. – Journal of Archaeological Science, nr. 1: 217-248.

Noe-Nygaard, N. 1977. Butchering and mar-rowfracturing as a taphonomic factor in archaeological deposits. – Palaeobiology, nr. 3: 218-237.

Noe-Nygaard, N. 1982. Mennesket i Danmark, de tidligste spor. – VARV, nr. 2.

Noe-Nygaard, N. 1983. En 3700-årig 15 ender. -VARV, nr. 1: 17-23.

Noe-Nygaard, N. 1984. Vindue til videnskaben. – Anmeldelse af Illustreret Videnskab, Hovedområdet 1984.

Noe-Nygaard, N. 1987. Taphonomy in archaeology with special emphasis on man as a biasing factor. – Journal of Danish Archaeology, nr. 6: 7-62.

Noe-Nygaard, N. 1990. Man made trace fossil on bones. – Journal of Physical Anthropology, Human Evolution, nr. 4: 461-491.

Noe-Nygaard, N. Og J. Richter. 1990. Seventeen wild boar mandibles from Sludegårds Sømo-se-offal or sacrifice? I Robinson, D.E. (red.). Experimentation and reconstruction in environmental archaeology. – Oxbow Books, Oxford: 175-187.

Noe-Nygaard, N. 1992. Jagthunde i Jægerstenalderen. – Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1932-1992. Jubilæumsskrift: 123-136.

Noe-Nygaard, N. 1995. A dynamic model for changes in palaeoclimate, environment and ecology in Late and Postglacial time, Sjælland, Denmark. A multidisciplinary study. – Fossil and Strata, nr. 37: 1-437.

Noe-Nygaard, N., T. Albrechtsen, C. H. Abild-trup, G. Gotfredsen og J. Richter. 1998. Palæo-biologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocene aflejringer i Store Åmose. – Geologisk Tidsskrift, nr. 2: 1-65.

Noe-Nygaard, N., G. K. Pedersen og S. J. Nielsen. 1999. Lake deposits (Pleistocene and Holocene), NW Sjælland, Denmark. I Pedersen, G. K. Og L. B. Clemmensen (red.). Field trip, Guidebook. 19th Regional European Meeting of Sedimentology, August 24-26, Copenhagen: 5-28.

Noe-Nygaard, N. Og E. O. Heiberg. 2001. Late Weichselian lake-level changes in Lake Tøvel-de, Møn, Denmark-climate and/or base level forcing. – Palaeogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, nr.174: 351-382.

Noe-Nygaard, N., T. Douglas Price og S. U. Hede. 2005. Diet of aurochs and early cattle in southern Scandinavia: evidence from 15N and 13C stable isotopes. – Journal of Archaeological Sciences, nr. 32: 871-885.

Noe-Nygaard N. Og U. S. Hede. 2005. The Quar-ternary geological setting of the Saltbæk Vig area. – I Price, D. Og A. B. Gebauer. Smak-keruphuse -A late Mesolithic coastal site in Northwest Zealand, Denmark: 2-20.

Noe-Nygaard, N og U. M. Hede. 2004. Tissø, Lille Åmose og Store Åmoses Dræningssystemer gennem 18.000 år. I Tissø og Åmoserne-kulturhistorie og natur, Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. – Historisk samfund for Holbæk Amt/ De kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt:127-152.

Noe-Nygaard, N., L. Nielsen og S.U. Hede. 2005. En tsunami i Danmarks fortid? Tsunamier - Megabølger fremkaldt ved undersøiske jordskælv. – Geoviden, nr. 4.

Noe-Nygaard, N. Og M. U. Hede. 2006. Was the introduction of cattle a pure cultural phenomenon, or was climate and the following environmentally changes important agents-The origin and first appearance of cattle in Denmark occurred 6000 years ago. – Geografiska Analer, Stockholm.

Noe-Nygaard, N. Og J. Milan. 2006. Young red deer foot prints from the Bølling-Allerød lacustrine succession from the Slotseng basin, Southern Jylland, Denmark. – Boreas, nr. xx. Nordmann, V. 1944. Jordfundne pattedyrlevninger fra Danmark. – Dansk Natur – Dansk Skole, Hagerup, København.

Nyegaard, G. 1985. Faunalevn fra yngre stenalder på øerne syd for Fyn. I Skårup, J. (red.). Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. – Langelands Museum: 426-457.

Pedersen, L., A. Fischer og B. Aaby. 1997. Storebælt i 10.000 år. Menneskt, havt og skoven. - Storebæltpublikationene. A/S Storebæltsforbindelsen. København.

Petersen, PV. 1982. Jægerfolket på Vedbækbo-pladserne. – Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark: 179-189.

Price, T. D., A. B.Gebauer, S. U. Hede, C. S. Larsen, N. Noe-Nygaard, S. L. R. Mason, J. Nielsen og D. T. I. Perry. 2003. Smakkerup Huse: A Mesolithic Settlement in NW Zealand, Denmark. – Journal of Field Archaeology, nr.28: 45-68 Price, T. D. Og E.Brinch-Petersen. 1987. A Mesolithic camp in Denmark. – Scientific American, March: 91-99.

Price, T. D. og E. Brinch-Petersen. 1987. Prehistoric coastal settlement in Mesolithic Denmark. – Scientific American, March: 112-121.

Rasmussen, K. L. 1994. Kulstof-14 Datering. Datering af Arkæologiske Fund. – Munksgaards dimensioner.

Rasmussen, P. 1987. Slidsporsanalyse på flint. -Naturens Verden, nr. 10: 370-377.

Richter, J. 1982. Adult and juvenile Aurochs (Bos primigenius Boj.) from the Maglemosian site of Ulkestrup Lyng Øst, Denmark. – Journal of Archaeological Science, nr. 9: 247-259.

Richter, J. 1982. Faunal remains from Ulkestrup Lyng Øst, a hunter’s dwelling place. I Andersen, K., K. Jørgensen og J. Richter. Maglemo-sehytterne ved Ulkestrup Lyng. – Nordiske Fortidsminder, nr. 7: 141-177.

Richter, J. 1982. Adult and juvenile Aurochs (Bos primigenius Boj.) from the Maglemosian site of Ulkestrup Lyng Øst, Denmark. – Journal of Archaeological Science, nr. 9: 247-259.

Richter, J. 1991. Kainsbakke. Aspects of the Pa-laeoecology of Neolithic man. I Rasmussen, L.W. og J. Richter. Kainsbakke. En kystboplads fra yngre stenalder. – Djurslands Museum: 72-119.

Ricther, J. og N. Noe-Nygaard, N. 2003: A Late Mesolithic Hunting station at Agernæs. Fyn, Denmark. Differentiation and specialisation in the late Ertebølle culture-heralding introduction of agriculture? – Acta Archaeologica, nr. 74: 1-64.

Rowley-Conwy, P. A. 1998. Meat, Furs and Skins: Mesolithic Animal Bones from Ringkloster, A seasonal Hunting Camp in Jutland. – Journal of Danish Archaeology 1994-95, nr.12: 87-98.

Spärck, R. 1942. Den Danske Dyreverden Dyregeografisk og Indvandringshistorisk Belyst. – Munksgaard, København.

Sten, E., H. Thybo og N. Noe-Nygaard. 1996. Resistivity and georadar mapping of lacustrine and glaciofluvial sediments in the late-glacial to Postglacial Store Åmose basin, Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 43: 87-98.

Strandgaard, H. 1972. The roe deer (Capreolus capreolus) population at Kalø and the factors regulating its size. – Danish Review of Game Biology, nr. 7.

Sørensen, S. A. Og K. M. (red.). Danmarks Jægerstenalder – Status og perspektiver. – Hørsholms Egns Museum: 183-193.

Tauber, H. 1981. Kostvaner i forhistorisk tid -belyst ved C-13 målinger. I Egevang (red.). Det Skabende Menneske. – Nationalmuseet, København: 112-126.

Troels-Smith, J. 1942. Foreløbelige resultater af de geologisk-arkæologiske undersøgelser i Aamosen. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 10: 271-275.

Troels-Smith, J. 1951. Fossile hængesække i Aamosen. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 12: 177-178.

Troels-Smith, J. 1953. Ertebøllekultur – bondekultur. Resultater af de sidste 10 års undersøgelser i Aamosen. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 5-62.

Troels-Smith, J. 1956. Vandstandssvingninger i indsøbassiner og havtransgressioner og -regressioner. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 13: 127-128.

Troels-Smith, J. 1957. Muldbjerg-bopladsen. - Naturens Verden, juli 1957: 1-33.

Troels-Smith, J. 1959. En elmetræs-bue fra Aamosen. – Særtryk af Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.

Troels-Smith, J. 1960. Ivy, mistletoe and elm. Climate indicators – fodder plants. – Geological Survey of Denmark, 4. række, nr. 4: 4-32.

Troels-Smith, J. 1960. Ertebølletidens fangstfolk og bønder. Nationalmuseets Arbejdsmark, København: 95-119.

Troels-Smith, J. 1966. The Ertebølle Culture and its background. – Palaeohistoria, nr. 12: 505-528.

Trolle-Lassen, T. 1986. Human Exploitation of the Pine Marten (Martes martes (L.)) at the Late Mesolithic Settlement of Tybrind Vig. - Striae, nr. 24: 119-124.

Trolle-Lassen, T. 1987. Human exploitation of fur animals in Mesolithic Denmark -a case Study. – Archaezoologica, nr. 12: 86-102

Winge, H. 1904. Om jordfundne pattedyr fra Danmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 56: 193-304.

Woillard, G.M. 1978. Record for the last 140 000 years. – Quaternary Research, nr. 9: 1-21.

Østrup, E. Og N. Hartz. 1899. Danske diatoméjord-aflejringer. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 9.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Fra istid til og med jægerstenalder.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig