Litteratur: Egeskov

Bjerke, S. 1957. Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling i de sidste århundreder – Dansk Dendrologisk Årsskrift, IV: 373-413.

Degn, H. J. 1989. Aldersfordeling af ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat. – Dansk Dendrologisk Årsskrift, VII: 22-29.

Feilberg, L. 1968. Bidrag til beskrivelse af Løvklitterne ved Kærgaard. – Dansk Dendrologisk Årsskrift 3.I: 7-44.

Franck, S. 1927. Skovens planteliv. – C.A. Reitzels Forlag, København.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Gram, K., C.A. Jørgensen & M. Køie. 1944. De jydske egekrat og deres flora. – Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Biologiske Skrifter. III (3): 1-210.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. – Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Holten, N.E. 1998. Kæmpeege i Danmark. – Dansk Dendrologisk Årsskrift XVI: 25-111.

Jensen, J.K. 2006. Egen. Natur og Museum, 45 (3): 1-36.

Jensen, J.S. 1983. Provenienser af stilkeg (Quercus robur L.) og vintereg (Quercuspetraea (Matthuschka) Liebl.) i Danmark – Forskningsserien 2: 1-271. Skov & Landskab.

Jensen, J.S. 2001. DNA til undersøgelse af herkomster i eg. – Skoven, 2001(4): 194-196.

Jensen, T.S. & O.F. Nielsen. 1986. Rodents as seed dispersers in a heath- oak wood succession. Oecologia, 70(2): 214-221.

Jørum, P. 2000. Billefaunaen i Hald Egeskov (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser, 68: 1-46.

Munk, H. 1969. Hasselskoven. En skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Sydsjælland 1600-1700, Frederikssund.

Møller, C. M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F., R.M. Buttenschøn & K. Tybirk. 2002. Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2002/105.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.C. 1960. Skibets krav til skoven. – Handels- og Søfartsmuseet, Årbog 1960: 169-204.

Nielsen, P.C. 1981. Danmarks flådeskove – Dansk Natur – Dansk Skole, Årsskrift 1981: 41-63.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006, Skov & Landskab.

Olsen, C. 1938. Undersøgelser over bundfloraen i danske egeskove og egekrat. – Botanisk Tidsskrift, 44(4): 367-432.

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2005. Små dyr i skoven. 3.udg. – Gyldendal, København.

Oppermann, A. 1932. Egens træformer og Racer. -Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 12: 1-384.

Pedersen, I. 1980. Epiphytic lichen vegetation in an old oak wood, Kaas Skov. – Botanisk Tidsskrift, 75(2-3): 105-120.

Staun, H. 1989. Intensiv egedyrkning. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 74: 87-112.

Sørensen, H.L. 1988. Egekrat i Sønderjylland. – Planog fredningsvæsenet. Sønderjyllands Amt.

Toksvig, L. 2007. Forsyning af tømmer til flådens skibe i 1800-tallet. Historien om de nordsjællandske flådeege. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 92(1): 1-28.

Tybirk, K. & Strandberg, B. 1999. Oak forest development as a result of historical land-use patterns and present nitrogen deposition. – Forest Ecology and Management, 114: 97-106.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. – Philipsens Forlag, København.

Vesterholt, J. & M. Christensen. 2002. Svampe i jyske egekrat. – Svampe, 45: 33-48.

Wind, P. & J. Lawesson. 2000. Løvklitter i Danmark – Naturens Verden, 83: 12-23.

Worsøe, E. 1980. Jyske egekrat. Oprindelse, anvendelse og bevaring. – Flora og fauna, 86: 51-63.

Worsøe, E. 1980. Drift af egekrat før og nu. – Det danske Hedeselskab, 1980/6: 162-166.

Worsøe, E. 1982. Kan egen danne rodskud? – Urt, 1982/1: 18-25.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Egeskov.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig