Andersen, S.T., B. Aaby og B. Odgaard. 1983. Environment and Man. Current Studies in Vegetational History at the Geological Survey of Denmark. – Journal of Danish Archaeology, 2: 184-196.

Anomym. 1998. Den danske hede. Rapport fra seminar afholdt på Skarrildhus 21. September 1998. – Skov- og Naturstyrelsen.

Bjørn, C. (red.). 1988. Det danske landbrugs historie 1-4. – Landbohistorisk Selskab, Odense.

Bruun, H.H. og R. Ejrnæs. 1998: Overdrev – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Brøndegaard, V.J. 1987: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. – Rosenkilde og Bagger, København.

Christensen, Dan C. 1996: Det Moderne Projekt. Teknik & Kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. – København.

Dalsgaard, Kristian m.fl. (red.). 2000: Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. – Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Emauelsson, Urban. 1988: The relationship of different agricultural systems to the forest and woodlands of Europe. I Salbitano, F. (red). Human influence on forest ecosystems development in Europe, s. 169-178. – Pitagora, Bologna.

Etting, V. (red.). 1995. På opdagelse i kulturlandskabet. – Gyldendal, København.

Fritzbøger, B. 1994. Hovedgårdsdrift: og godsøkonomi: Skinnerup 1616-1660. – Bol og by 2:6, s. 165-203, Landbohistorisk selskab.

Fritzbøger, B. 1996. Landskabshistorie, økologi og kildekritik. – Fortid og nutid 1996, 3: 254-270.

Fritzbøger, B. 2002. Bag hegnet. Historien om levende hegn i det danske landskab. – Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, Give.

Fritzbøger, B. 2004 (2. udg.). Det åbne lands kulturhistorie gennem 300 år. – Forlaget biofolia, København.

Grau Møller, P. m.fl. (red.) 2002. Foranderlige landskaber. Integration af natur og kultur i forvaltning og forskning. – Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Hansen, C. Rise og A. Steensberg. 1951. Jordfordeling og Udskiftning, Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer. – Munksgaard, København.

Hels, T. m.fl. (red.). 2001. Grænser i landskabet. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Henningsen, P. 1995. Hedens hemmeligheder. Livsvilkår i Vestjylland 1750-1900. – Overgaard Bøger, Viborg.

Hellesen, J.K. og O. Tuxen (red.). 1988. Historisk Atlas Danmark. – Gads Forlag, København.

Hjorth Caspersen, O. 2002. Implementation of Landscape Ecological Methods to GISbased Procedures for Land Use Analysis and Decision Support in Rural Areas. – Forest & Landscape Research, 32.

Hoff, A. 1997. Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. – Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Jensen, J. 2001. Danmarks oldtid 1-2. – Gyldendal, København.

Jensen, K.M. og A. Reenberg. 1986. Landbrugsatlas Danmark. – Det kongelige danske Geografiske Selskab, København.

Jensen, S.P 1985. Træk af udviklingen i landbrugsproduktionen gennem 200 år. – Tidsskrift for Landøkonomi 1985, 4: 273-290.

Jensen, S.P. 1992. Udviklingen i landbrugsjordens produktivitet gennem nyere tid, I Bjørn, C. m.fl. (red.). Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid, s. 105-123. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Johansen, H.C. 2002. Danish Population History 1600-1939. – University Press of Southern Denmark, Odense.

Kampp, Aa.H. 1959. Landbrugsgeografiske studier over Danmark. – Københavns Universitets Geografiske Institut, København.

Kjærgaard, T. 1991. Den Danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. – Gyldendal, København.

Lange, J. 1994. Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. – Jordbrugsforlaget, København.

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm (red.). 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Odgaard, B. 1994. The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123.

Olsen, O. (red.). 1988. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 1-14. København.

Porsmose, E. 1981. Den regulerede landsby. Studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 til ca. 1000 e. Kr. fødsel. – Odense Universitetsforlag, Odense.

Ravn, H. 2000. Havetid. Den almindelige Danske have – kulturhistorisk set. – Langelands Museum.

Solvang, G. 1992. Økologisk tilpasning i et vadehavssamfund – Rømø. – Bol og by 1992, 1-2: 152-172

Stenak, M. 2005. De inddæmmede landskaber. En historisk geografi. – Landbohistorisk Selskab, Odense

Stoklund, B. 2000. Bondefiskere og standsiddere. Studier over de store sæsonfiskerier 1350-1600. – Landbohistorisk Selskab, Odense.

Vellev, J. 1993. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. Hikuin, 18: 7-108

Vestergaard, P. (red.). 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Worsøe, E. 1986. Høenge og engdrift i Danmark før udskiftningen. – Flora og fauna, 92. årg.: 35-48.

Worsøe, E. 1987. Overdrev og græsning i Danmark før udskiftningen. – Flora og fauna, 93. årg.: 15-19.

Aaby, B. 1990. Geologi og mosedannelse i Store Vildmose området. Landet og loven. Tilegnet Viggo Nielsen på 70-årsdagen 25. januar 1990, s. 145-151. – Miljøministeriet.

Aaby, B. 1994. Skovene i forhistorisk tid. – Bol og by 1994, 1: 26-50.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Det åbne lands kulturhistorie.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig