FIGUR 4-41. I Kastbjerg Å-dal syd for Mariager Fjord kan man nogle steder finde mosaikker af mosetyper med forskelligt næringsindhold. Inden for få meters afstand finder man tuer med soldug og kæruld sammen med pors, klokkelyng og plettet gøgeurt, som er indikatorarter for en typisk moderat næringsfattig mose/eng – sammen med små områder med vibefedt, butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, leverurt og engblomme, der er typiske for en kalkpræget mose/eng.

.

I det nordøstjyske landskab finder man den storslåede Kastbjerg Å-dal, der strækker sig fra Mariager Fjord ved Ajstrup Bugt ved Havndal i sydvestlig retning over Enslev og Svenstrup til Glenstrup Sø. I bunden af dalen løber Kastbjerg Å.

Kastbjerg Å-dal er en markant tunneldal, der er dannet af smeltevandets erosion under isdækket i sidste istid. Tunneldalen har i vest forbindelse til den markante skals Å-dal, der er en del af det vidt forgrenede Gudenåsystem. Der er gode adgangsmuligheder rundt om i landskabet via offentlige veje, men adgangen til de egentlige naturområder, der er i privat eje, er lidt mere vanskelig – den kræver tilladelse fra ejer.

I Kastbjerg Å-dal kan man mange steder finde fine mosaikker af eng- og mosetyper med vidt forskelligt næringsindhold (figur 4-41). Inden for få meters afstand finder man tuer med soldug og kæruld sammen med pors, klokkelyng og plettet gøgeurt – som er indikatorarter for en typisk moderat næringsfattig mose/eng – sammen med pletter med vibefedt, butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, leverurt og engblomme, der er typiske for en kalkpræget mose/eng.

Hele spektret af næringsfattig til kalkrig eng og mose kan opleves på strækningen fra Glenstrup Sø langs Østerkær Bæk og videre langs Kastbjerg Å til Sem Bro ved Enslev Bjerge. Århus Amt har fundet mere end 11 såkaldte ekstremrigkær i området, og det vurderes, at der kan findes flere af slagsen.

Et værdifuldt, lokalt eksempel på denne variation findes i et område på sydsiden af ådalen ved Enslev Bjerge, hvor der ligger et meget stort kalkpræget eng- og moseområde. Området modtager vand fra bakkesiderne og har højtliggende grundvandsspejl. Vældpåvirkningen er tydelig. Den vestlige del af området er lysåben, dog med spredte pil og birk. Her dominerer butblomstret siv, kær-tidsel, almindelig mjødurt og fløjlsgræs. Desuden findes der arter som lysesiv, plettet gøgeurt, maj-gøgeurt, almindelig star, trindstænglet star og top-star. Mellem de mere højtvoksende partier er der lavtvoksende, mosrige partier med plettet gøgeurt i store mængder sammen med kødfarvet gøgeurt, trenervet snerre, hjertegræs, leverurt, pors, klokkelyng, lancetbladet høgeurt og loppe-star, og vibefedt vokser på siden af tuer i knoldkær.

En vurdering af bestandsstørrelsen af orkidéarter i området ved Enslev Bjerge viser over 500 eksemplarer af maj-gøgeurt, over 400 kødfarvet gøgeurt og over 4000 plettet gøgeurt. Det er ret exceptionelt i Danmark at finde så mange eksemplarer af plettet gøgeurt på en enkelt lokalitet.

De værdifulde lokaliteter med kalkeng/næringsfattig eng og mose i Kastbjerg Å-dal trues dog af aftagende græsning af engene. Der går nu mest ungkreaturer i området, og en del landbrugere omtaler området som for vådt og marginalt at bruge til græsning.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Kastbjerg Å-dal - næringsfattig og kalkpræget natur.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig