Figur 5-25. Eksempel på iltsvingninger i Kongeåen 500 m opstrøms og 500 m nedstrøms Nielsby dambrug fra den 4. til den 11. august 1997. Iltmaksimum findes lige efter middag, og minimum ved solopgang. Udledning af iltforbrugende organisk stof fra dambruget skaber kronisk iltsvind neden for dambruget.

.

Figur 5-26. Døgnændringerne i iltindhold på forskellige dage i løbet af året er meget større i Pøleå, der løber gennem dyrkede områder ved Hillerød, end i Grydeå, der løber gennem hedearealer nær Holstebro. Pøleå er forurenet og har højere fotosyntese og respiration end Grydeå, som er uforurenet. Iltindholdet i Pøleå svinger fra overmætning til undermætning, mens iltindholdet i Grydeå ligger tæt på mætning.

.

Tidligere brugte bønderne i stor stil mergel som jordforbedringsmiddel for at holde jordens pH-værdi oppe. Mergel er kalkrigt søslam, som man gravede op fra tusindvis af mergelgrave ud over landet. I dag anvender man jordbrugskalk fra kalkbrud som f.eks. det i Faxe. Husum Mergelleje, 1916.

.

Iltindholdet i vandet varierer i løbet af døgnet, fordi algerne og planterne om dagen producerer ilt ved fotosyntesen, mens alle organismerne døgnet rundt forbruger ilt til stofskifte. Om natten er der ingen produktion af ilt, men udelukkende forbrug. Derfor falder iltindholdet. Er der god kontakt mellem vandet og luften, sker der en betydelig udveksling af ilt, som dæmper døgnvariationen i vandløbet. Er der derimod en dårlig kontakt mellem luften og vandet, svinger iltindholdet som nævnt (figur 5-25).

Grydeå vest for Holstebro hører til de vandløb, der har god fysisk kontakt med luften og moderat fotosyntese og stofskifte. Den gode fysiske kontakt skyldes vandløbets kraftige strøm og turbulens, som bevirker, at vandet ved overfladen hurtigt skiftes ud med vand fra større dybde. Derfor er iltvariationen også meget moderat i løbet af dagen; størst om sommeren, hvor fotosyntesen og stofskiftet begge er højest (figur 5-26).

Pøleå ved Hillerød er derimod et eksempel på et vandløb, der har moderat fysisk kontakt med luften, høj fotosyntese og højt stofskifte, især om sommeren. Vandet løber langsommere end i Grydeå, og åen har et kanalagtigt forløb. Begge forhold mindsker turbulensen i vandet, og dermed falder mulighederne for udveksling af ilt mellem vandet og luften. Derfor er iltsvingninger i løbet af døgnet meget betydelige i Pøleå. Dyrelivet er forarmet af et lavt iltindhold på blot 40 % af luftmætningen om natten i perioder om sommeren.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Ilt.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig