FIGUR 17-13. Tømmermand – en rødlistet art knyttet til fyrreskov.

.

FIGUR 17-14. Stor flagspættes “værksted” med en fastkilet fyrrekogle. Det fedtede slidspor fra spættens hale er tydeligt på stammen. Under træet lå hundredvis af tømte kogler.

.

Både insekter, fugle og pattedyr sætter pris på den lysåbne fyrreskov. Selv om skov-fyrskov i en årrække var så godt som udryddet i Danmark, er der stadig flere insekter og andre smådyr knyttet til skov-fyr, end der er til rød-gran og andre af de indførte nåletræer. Som tabel 17-1 viser, er der f.eks. næsten dobbelt så mange biller med direkte tilknytning til skov-fyr som til rød-gran. I tilgift tiltrækker den lysere fyrreskov også flere “generalister” end granskoven.

Desuden er den nuværende fyrreskov så ung, at der stadig pågår indvandring af insekter med tilknytning til skov-fyr og andre nåletræer.

Se blot på disse tal: I perioden ca. 1900-1940 fandt samlere 29 nye nåleskovsbiller i Danmark, i perioden ca. 1940-1960 blev der fundet 9 nye arter, og fra ca. 1960 til 2004 er 8 nye arter registreret. I de skånske fyrreskove er der flere billearter, som tidligere fandtes i Danmark.

Mange af fyrreskovens biller lever i veddet eller under barken, i hvert tilfælde i larvestadiet. Det er arter som træbukke og barkbiller. Andre biller lever som rovdyr af andre insekter, mider m.m. Flere af dem findes også under barken på døde træer og ernærer sig her af bl.a. barkbille- og træbukkelarver. Endelig er der en del biller, der ernærer sig af vedlevende svampe eller mikroskopiske skimmelsvampe. Nogle karakteristiske arter for fyr er f.eks. træbukkene fyrregråbuk og tømmermand, som begge er rødlistede i Danmark (tabel 17-2 og 17-3).

Sammen med den stabile produktion af kogler gør det rige insektliv den gamle skov-fyrskov til et eldorado for spætter, inkl. en af vore senest indvandrede arter, sortspætten (figur 17-14). Også egern og mus gør sig gerne til gode med fyrrefrø, mens træløber og spætmejse fouragerer på de mængder af edderkopper og andre smådyr, som lever i sprækker og bag barkskæl på de gamle fyrrestammer.

TABEL 17-1. Nåleskovsbillernes tilknytning til træarter. Fra Flora og Fauna, 2004.
Foretrukne værtstræer Antal billearter knyttet til træarten
Fyr 57
Gran, især rød-gran 33
Fyr eller gran, ingen klar præference 16
Lærk 2
Ædelgran, thuja, ene 0
Andre nåletræer 52
TABEL 17-2. Nåleskovsbillernes habitat og nichevalg. Fra Flora og Fauna, 2004.
Levevis Antal arter
Lever af nåle, blomster og frugter 6
Lever af dødt ved, nogle dog også i levende ved 83
Lever af svampe, nogle af større træsvampe, de fleste dog af mikroskopiske skimmelsvampe o.lign. 20
Rovdyr, jager på grene, stammer, bark og i ved 41
Larver udvikles i jord, voksne lever på nåletræer 5
Lever i grannålebunker, af skimmelsvampe eller rov 5

TABEL 17-3. Indikatorarter for værdifuld fyrreskov. Ex = udryddet. E = truet. R = sjælden. Arter, der hverken er rødlistede eller gullistede er angivet med -.

Billeart Status
Ernobius longicornis Ex
Ips acuminatus Ex
Hylobius pinastri E
Stor skovsmælder (Ampedus sanguineus) V
Brachyderes incanus V
Bleg barkløber (Dromius schneideri) R
Fyrresmælder (Selatosomus impressus) R
Tanasimus femoralis R
Tømmermand (Acanthocimus aedilis) R
Arhopalus ferus R
Fyrregråbuk (Pogonocherus decoratus) R
Pissodes validirostris R
Magdalis frontalis R
Magdalis linearis R
Magdalis phlegmatica R
Hylastes angustatus R
Rundtandet barkbille (Orthotomicus proximus) R
Firetandet barkbille (Pityogenes quadridens) R
Pityophthorus lichtensteinii R
Rhagonycha elongata -
Azurbille (Pytho depressus) -
Valsebuk (Spondylis buprestiodes) -
Brun barkbuk (Arhopalus rusticus) -

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Dyreliv.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig