Selv om der findes flere forskellige opfattelser af, hvad skov er – folkelige, kulturhistoriske, skovhistoriske, biologisk-økologiske, forstlige, økonomiske og juridiske – er der nogenlunde enighed om, hvordan skov skal defineres i de internationale opgørelser.

FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, udtrykker det således: [Skov er] landområder, der er større end 0,5 ha og bevokset med træer, som kan nå en højde på mindst 5 meter på lokaliteten, hvor trækroner dækker mindst 10 % af arealet, samt hvor hovedanvendelsen af arealet ikke er landbrug. Siden 1999 er denne definition også blevet anvendt i den danske skovstatistik; dog med den tilføjelse, at de enkelte skovarealer skal være mindst 20 m brede.

Til skovarealet medregnes også rydninger, stormfaldsarealer, brandtomter og andre midlertidigt ubevoksede arealer samt ubevoksede arealer, der er nødvendige for skovdriften. Det er f.eks. skovveje, brandbælter, oplagspladser og tjenestehuse i skoven. Derimod omfatter det skovbevoksede areal ikke frugtplantager, parker, haver, sommerhusområder og planteskoler uden for den egentlige skov. Til gengæld bliver landbrugsjord med juletræs- eller pyntegrøntproduktion i Danmark også medregnet til skovarealet, selv om det af den enkelte jordejer ofte betragtes og håndteres som en landbrugsafgrøde.

Ud over dette egentlige skovareal har man i Danmark en kategori af “andet træbevokset areal”, der omfatter arealer, hvor træernes kroner dækker mellem 5 og 10 % af det samlede areal. Det drejer sig især om tilgroende heder, moser og klitter.

De fleste af de tal, som anføres i dette kapitel, bygger på opgørelser efter disse definitioner, navnlig på “Skove og plantager 2006”, hvis data stammer fra 2005.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Den internationale definition på skov.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig