Jaris Bigler er forstkandidat og ansat som naturvejleder i Københavns Kommune. Har især arbejdet med urørte skove og stormfald og været med til at udvikle undervisningsforløbet “Fremtidens klima – fremtidens skov”.

Rita M. Buttenschøn er biolog og seniorrådgiver på Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Har især arbejdet med græsningens langtidsvirkninger i lysåbne og skovdækkede økosystemer.

Ingeborg Callesen er forstkandidat og ph.d. Ansat som post doc ved Danmarks Tekniske universitet, hvor hun arbejder med skovjordes grundlæggende miljøfunktioner, herunder klimaændringers betydning.

Lise Dalsgaard er forstkandidat, ph.d. og ansat ved Norsk Institutt for skog og landskap i Oslo. Har arbejdet med klimatiske variable og vandbalancen i bøgedomineret løvskov samt prognoser over klimaændringers indflydelse på bl.a. skoves kulstofoptagelse.

Jens Dragsted er forstkandidat, ph.d. i plantefysiologi og dr.agro. Igennem mange år docent ved Institut for skov, landskab og planlægning ved Københavns Universitet. Har primært arbejdet med skovøkologi, herunder især miljøbelastninger af træer..

Jens Emborg er forstkandidat, ph.d. i skovøkologi. Lektor på Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Har forsket i naturlige skovøkosystemers struktur og dynamik.

Kåre Fog er biolog, ph.d. og freelance biologisk konsulent. Har bl.a. arbejdet med snegles, krybdyrs og padders økologi, økologiske gradienter og diversitet.

Nikolai Friberg er biolog, ph.d. i zoologi og forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Arbejder især med miljøets indflydelse på de ferske vandes økologiske struktur.

Bo Fritzbøger er historiker og lektor ved SAXOInstituttet, Københavns Universitet. Han har arbejdet med forskellige sider af landskabet og landskabsudnyttelsens historie med hovedvægt på perioden 1500-1800.

Peter Gjelstrup er biolog, igennem mange år museumsinspektør og leder af insektafdelingen ved Naturhistorisk Museum, Aarhus Universitet. Har forsket i mider og insekter samt faunaen i oprindelige og kulturpåvirkede naturområder.

Jacob Heilmann-Clausen er biolog, ph.d. og ansat som post doc ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. Har arbejdet med biodiversitet, naturbeskyttelse og naturforvaltning, med særligt fokus på skovøkosystemer og mykologi.

Finn Helles er forstkandidat og professor emeritus ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Har især beskæftiget sig med skovøkonomi, skovpolitik og skovplanlægning.

Hanne Hübertz er forstkandidat og konsulent inden for natur og miljø i Nordisk Fond for Miljø og Udvikling. Har især arbejdet med skovens biodiversitet og naturhensyn i skovdriften samt skovbryns økologi.

Frank Søndergaard Jensen er forstkandidat, ph.d. og seniorforsker ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, hvor han især arbejder med skovens rekreative betydning.

Erik Dahl Kjær er forstkandidat, dr.agro. og professor ved det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Har især arbejdet med træers og buskes udveksling af gener i landskabet og deres evne til at tilpasse sig ændrede klimaforhold.

Niels Elers Koch er forstkandidat, dr. agro, professor og centerdirektør for Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Hans forskning er koncentreret om skovens flersidige funktioner.

Katrine Hahn Kristensen er forstkandidat, ph.d. i skovdyrkning og ansat på Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Har bl.a. forsket i danske og europæiske bøgeskoves foryngelse, skovøkosystemers naturlige dynamik og struktur.

Jørgen Bo Larsen er forstkandidat og professor i skovøkologi og skovdyrkning ved Københavns Universitet. Har de senere år haft forskningsfokus på udviklingen af bæredygtige driftformer i skovbruget.

Ole Mather-Christensen er biolog, lic.scient og lektor emeritus ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet. Har især arbejdet med jordbundsdyrenes økologi i skove.

Gert Mogensen er biolog og ph.d. med speciale i mosser, lektor emeritus ved Botanisk Institut ved Københavns Universitet og tidligere kurator ved Mosherbariet på Botanisk Museum.

Peter Friis Møller er forstkandidat og dels selvstændig inden for skov- og naturrådgivning, dels tilknyttet De Nationale Geologiske Undersøgelser som seniorrådgiver og projektforsker. Arbejder bl.a. med skovhistorie og naturlig skovudvikling.

Boy Overgaard Nielsen er biolog og lektor emeritus, tilknyttet Biologisk Institut, Aarhus Universitet. Han har arbejdet med mange forskellige insektøkologiske emner, bl.a. insekt-plante-interaktioner.

Bent Odgaard er geolog, dr.scient og professor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Hans speciale er vegetationens langtidsdynamik med fokus på tiden siden sidste istid.

Henning Petersen er biolog og pensioneret seniorforsker. Gennem flere år leder af Molslaboratoriet ved Aarhus Universitet. Har især arbejdet med mikroleddyrs betydning i økosystemerne.

Karsten Raulund-Rasmussen er forskningschef for Afd. for Skov- og Landskabsøkologi ved Skov & Landskab, Københavns Universitet og Professor II ved Institut for Naturforvaltning i Norge. Hans forskning har især været inden for vand og næringsstoffer i skovøkosystemer.

Henrik Staun er forstkandidat og har virket som skovrider på Langeland og Tåsinge, været censor på skovbrugsuddannelserne og periodevist været skovkonsulent for Danmarks Naturfond.

Jørgen Strunge er billedkunstner og grafiker. Han arbejder med bogillustration og bogtilrettelæggelse og har udført størstedelen af de grafiske tegninger til dette bind af Naturen i Danmark. Tegninger, hvor intet andet er anført, er udarbejdet af Jørgen Strunge.

Ulrik Søchting er biolog og lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet med danske lavers forekomst, bl.a. i skove og på heder.

Peter Tarp er forstkandidat og lektor ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Har især arbejdet med skovplanlægning under danske og østeuropæiske forhold.

Iben Margrete Thomsen er forstkandidat, ph.d. og seniorrådgiver ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Arbejder især med problemstillinger inden for sygdomme og skader på træer.

Bo Jellesmark Thorsen er forstkandidat og professor ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Hans forskningsområde er anvendt økonomi inden for skov, natur og landskab.

Henrik Vejre er agronom, ph.d. i skovøkologi og lektor i landskabsøkologi ved Københavns Universitet. Har arbejdet med skovtræers vækst og sundhed i forhold til jordbundens beskaffenhed samt multifunktionelle landskaber.

Peter Wind er biolog og seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Arbejdsområderne omfatter udarbejdelse af den danske rødliste, koordination af orkidéovervågningen og ansvaret for de botaniske artsafrapporteringer.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Bogens medarbejdere.

Kommentarer (2)

skrev Niels Elers Koch

Der står, at jeg er agronom. Det er forkert og skal rettes til forstkandidat.

svarede Marie Bilde

Kære Niels Elers Koch.
Tak for din kommentar. Fejlen er nu rettet.
Venlig hilsen
Marie Bilde,
redaktionssekretær.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig