Aflejringens størrelse

FIGUR 18-8. De forskellige bundtyper i Lister Dybs tidevandsområde.

.

FIGUR 18-7. Eksempel på hvordan koncentrationen af bly-210 varierer ned gennem sedimentet på mudderfladerne.

.

Man kan beregne, hvor store mængder finkornet sediment, der hvert år aflejres i et tidevandsområde. Dette kan gøres ved at sætte en alder på de forskellige lag i sedimentet ved anvendelse af bly-210-dateringer.

Bly-210 er en naturligt forekommende blyisotop, som findes i atmosfæren, og som tilføres jorden og havoverfladen med nedbøren. Det radioaktive bly bindes til overfladen af små sedimentpartikler i vandet. Radioaktiviteten af bly-210 halveres på ca. 22 år, så jo ældre en aflejring er, jo lavere er koncentrationen af bly-210. Ved at beskrive dybdevariationen i indholdet af bly-210 i sedimentet er det muligt at beregne, hvor store mængder, der aflejres om året. Et eksempel på en sådan dybdevariation fra Kongsmark vadeflade syd for Rømødæmningen er vist på figur 18-7.

Grådyb

I Grådybs tidevandsområde er det beregnet, at der aflejres 142.000 tons finkornet sediment årligt. Beregningerne viste endvidere, at langt den største del af sedimentet stammer fra vandudvekslingen med Nordsøen, idet 85 % af det aflejrede sediment kommer herfra. De resterende 15 % kommer fra ferskvandstilløb, lokal omlejring og biologisk produktion i tidevandsområdet.

Lister Dyb

En tilsvarende undersøgelse er lavet i 1997 for Lister Dybs tidevandsområde. Først blev bundforholdene kortlagt (figur 18-8). Herefter blev der udtaget vertikale sedimentkerner til bestemmelse af sedimentationshastighederne.

Man fandt ud af, at der årligt aflejres 58.000 tons finkornet sediment. Det meste stammer fra Nordsøen (64 %), fra åerne (14 %) og fra den biologiske produktion på vadefladerne (16 %) (tabel 18-2).

TABEL 18-2. De forskellige steder, hvorfra sedimenter i Lister Dybs tidevandsområde stammer.
Sediment- kilde Netto- aflejring (tons/år) Relativ andel (%)
Åer 8000 14
Primær- produktion 9000 15
Marsk- erosion 3000 5
Atmosfærisk aflejring 1000 2
Nordsøen 37000 64
Total 58000 100

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Aflejringens størrelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig